Kierunek: Korozja

Stopień: I, semestr: VII

Prowadzący: dr hab. inż. Michał Szociński 

Prowadzący: dr hab. inż. Jacek Ryl, prof. PG

Prowadzący:

dr hab. inż. Andrzej Miszczyk, prof. PG

dr hab. inż. Michał Szociński, prof. PG

Stopień I, Semestr I