Kurs wspomagający realizację przedmiotu Metody przetwarzania obrazów

I stopień EiT

I stopień, Strumień EA, EiT, sem.5

Kurs wspomagający realizację przedmiotu Metody przetwarzania obrazów

I stopień EiT

Przedmiot ten prowadzony jest na semestrze 5. studiów stacjonarnych inżynierskich na Wydziale ETI PG dla kierunków Elektronika oraz Telekomunikacja.

Studia stacjonarne I stopnia

Elektronika i telekomunikacja, strumień elektronika

I stopień, Strumień EA, EiT, sem.5

Elektronika i Telekomunikacja, studia inżynierskie sem. 5

Anteny w komunikacji bezprzewodowej, s. 7, studia I stopnia, subkierunek elektronika, profil Technika antenowa

Technika antenowa , s. 6, studia I stopnia, subkierunek elektronika

Kurs dla semestru 3 na kierunku Elektronika i Telekomunikacja.

Uzyskanie wiedzy o architekturach, podstawach budowy i działania systemów komputerowych oraz procesorów I-32 na poziomie rejestrowym. Poznanie zasad działania systemów operacyjnych. Uzyskanie podstawowej wiedzy o modelach przetwarzania.

Elektronika i Telekomunikacja, studia inżynierskie sem. 7

Wykład - sem. 6 - prowadzący prof. dr hab. inż. Jerzy Mazur, prof. zw. PG

Laboratorium - sem. 6 - prowadzący mgr inż. Małgorzata Warecka

Materiały dydaktyczne z części wykładowej i projektowej z przedmiotu "Anteny i propagacja fal". Studia inżynierskie - semestr 3, kierunek Elektronika i Telekomunikacja

Materiały wykładowe i ćwiczeniowe z przedmiotu Technika Bardzo Wysokich Częstotliwości Studia inżynierskie - semestr 4, kierunek Elektronika i Telekomunikacja

Materiały wykładowe i ćwiczeniowe z przedmiotu Podstawy Elektrodynamiki Studia inżynierskie - semestr 2, kierunek Elektronika i Telekomunikacja