Kurs wspomagający realizację przedmiotu Metody przetwarzania obrazów

Przedmiot ten prowadzony jest na semestrze 5. studiów stacjonarnych inżynierskich na Wydziale ETI PG dla kierunków Elektronika oraz Telekomunikacja.

Studia stacjonarne I stopnia

Elektronika i telekomunikacja, strumień elektronika

I stopień, Strumień EA, EiT, sem.5

Elektronika i Telekomunikacja, studia inżynierskie sem. 5

Anteny w komunikacji bezprzewodowej, s. 7, studia I stopnia, subkierunek elektronika, profil Technika antenowa

Technika antenowa , s. 6, studia I stopnia, subkierunek elektronika

Kurs dla semestru 3 na kierunku Elektronika i Telekomunikacja.

Uzyskanie wiedzy o architekturach, podstawach budowy i działania systemów komputerowych oraz procesorów I-32 na poziomie rejestrowym. Poznanie zasad działania systemów operacyjnych. Uzyskanie podstawowej wiedzy o modelach przetwarzania.

Elektronika i Telekomunikacja, studia inżynierskie sem. 7

Wykład - sem. 6 - prowadzący prof. dr hab. inż. Jerzy Mazur, prof. zw. PG

Laboratorium - sem. 6 - prowadzący dr inż. Rafał Lech

Materiały dydaktyczne z części wykładowej i projektowej z przedmiotu "Anteny i propagacja fal". Studia inżynierskie - semestr 3, kierunek Elektronika i Telekomunikacja

Materiały wykładowe i ćwiczeniowe z przedmiotu Technika Bardzo Wysokich Częstotliwości Studia inżynierskie - semestr 4, kierunek Elektronika i Telekomunikacja

Materiały wykładowe i ćwiczeniowe z przedmiotu Podstawy Elektrodynamiki Studia inżynierskie - semestr 2, kierunek Elektronika i Telekomunikacja

Materiały wykładowe i ćwiczeniowe z przedmiotu Pola i fale elektromagnetyczne Studia inżynierskie - semestr 3, kierunek Elektronika i Telekomunikacja

Kurs wspomagający realizację przedmiotu Języki programowania wysokiego poziomu. Uczestnikami kursu będą studenci kierunku elektronika i telekomunikacja. Skrót kursu JPWP Dziękuję i pozdrawiam.

Na wykładzie są poruszane m.in. następujące zagadnienia: 1. Metody pomiarowe w radiokomunikacji 2. Pomiary nadajników radiokomunikacyjnych 3. Zniekształcenia intermodulacyjne 4. Pomiary odbiorników radiokomunikacyjnych 5. Podstawowa aparatura pomiarowa 6. Stanowisko pomiarowe 7. Pomiary stacji bazowych i ruchomych

Kierunek EiT, sem. 7, studia stacjonarne, profil Systemy i sieci radiokomunikacyjne.

EiT, I st., sem. 7, Opto
Kierunek: Elektronika i telekomunikacja 
Studia inżynierskie (I stopnia)
Profil: Optoelektronika
Rok 4
Semestr 7

Na wykładzie będą poruszane m.in. następujące zagadnienia: 1. Rola modulacji i kodowania w systemach radiokomunikacyjnych. 2. Modulacje wielowartościowe z kluczowaniem fazy QPSK, OQPSK, Pi/4 DQPSK. 3. Systemy z kluczowaniem fazy i amplitudy 5. Modulacja z minimalnym kluczowaniem częstotliwości MSK i GMSK. 6. Modulacje kodowane TCM i BCM. 7. Ortogonalne zwielokrotnienie częstotliwościowe (OFDM). 8. Przykłady wykorzystania techniki OFDM system DVB i DRM.

Kierunek EiT, sem. 7, profil Systemy i sieci radiokomunikacyjne.