• start zajęć 10 listopada
  • terminy zajęć  10.11, 17.11, 24.11, 1.12 --> w tych wszystkich dniach godz. 13-14 w sali EA07 i 14-15 w sali EA20
    terminy zajęć  18.11, 25.11, 2.12 --> w tych wszystkich dniach godz. 13-15 w sali NE232

Kurs pomocniczy dla przedmiotu Systemy Sygnalizacji i Protokoły realizowanego dla studentów  I stopnia Wydziału EiT na profilu Sieci Teleinformacyjne.

Kurs pomocniczy dla przedmiotu Projektowanie Usług Telekomunikacyjnych realizowanego dla studentów  I stopnia Wydziału EiT na profilu Sieci Teleinformacyjne.

Zajęcia uzupełniające.

Kurs dla przedmiotu Systemy radiokomunikacyjne, w którym omawiane będą systemy komórkowe, systemy bezprzewodowej transmisji danych, takie jak WiFi, Bluetooth, Wimax, oraz techniki stosowane w tego typu systemach.

Kurs omawia projektowanie i sposoby realizacji podstawowych konfiguracji układów elektronicznych realizujących funkcje przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu dyskretnego, np. układy całkujące, przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe, itp.

Student zapoznaje się z warstwowymi architekturami logicznymi sieci, klasyfikuje podstawowe problemy komunikacji sieciowej oraz identyfikuje i analizuje wybrane protokoły i mechanizmy sieci LAN i WAN

Materiały do wykładu i ćwiczeń z przedmiotu

Przedmiot kursowy dla stopnia I, sem. 7, profil Inżynieria Mikrofalowa i Antenowa

Celem jest wprowadzenie do analizy, projektowania i pomiarów podstawowych układów pasywnych (dzielniki, sprzęgacze, filtry), aktywnych (wzmacniacze, oscylatory) i podzespołów półprzewodnikowych (diody, tranzystory) dla zakresu b.w.cz., stosowanych h w urządzeniach i systemach bezprzewodowych. Studenci poznają zasadę działania i obsługę oprogramowania Keysight ADS, które jest zaawansowanym i profesjonalnym narzędziem do analizy i projektowania układów b.w.cz.

Przedmiot kursowy dla stopnia I, sem. 7, profil Inżynieria Mikrofalowa i Antenowa

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do technik radiowych stosowanych we współczesnych systemach komunikacji bezprzewodowej pod kątem projektowania i doboru układów w torach wysokiej częstotliwości. Studenci poznają najważniejsze metody modulacji i rozpraszania sygnału i ich wrażliwość na niedoskonałości urządzeń zastosowanych w systemie komunikacyjnym. Przedmiot obejmuje wprowadzenie i praktyczna naukę obsługi zaawansowanego narzędzia symulacyjnego, Keysight ADS Communication Designer umożliwiających zintegrowane projektowanie na poziomie układów, podsystemów i całego systemu komunikacyjnego.

EiT, I st., sem. 7, Opto 
Kierunek: Elektronika i telekomunikacja 
Studia inżynierskie (I stopnia)
Profil: Optoelektronika
Rok 4
Semestr 7

EiT, I st., sem. 7, Opto
Kierunek: Elektronika i telekomunikacja 
Studia inżynierskie (I stopnia)
Profil: Optoelektronika
Rok 4
Semestr 7

Telekomunikacja, 5. semestr, studia I stopnia

Kurs zawiera materiały do wykładu (slajdy oraz materiały wideo) i laboratorium (instrukcje) z przedmiotu Bloki Funkcjonalne Systemów Elektronicznych.

Systemy operacyjne Unix, Linux. Telekomunikacja, studia stacjonarne I stopnia, V semestr.

Prowadzący: Wojciech Gumiński, Krzysztof Cwalina