Kurs dotyczący części laboratoryjnej przedmiotu Technika obliczeniowa i symulacyjna , studia I stopnia na WETI PG, sem. 2, kierunek EiT

Prowadzący:

  • mgr inż. Mariusz Rudnicki  (mariusz.rudnicki@pg.edu.pl)
  • mgr inż. Aleksander Schmidt (aleksander.schmidt@pg.edu.pl)
  • dr inż. Jan Schmidt (jan.schmidt@pg.edu.pl)

Telekomunikacja, 6. semestr, studia I stopnia

Systemy i sieci telekomunikacyjne II - projekt: 

Poznanie praktyczne podstawowych zasad projektowania i wymiarowania sieci transmisyjnej i węzłów komutacyjnych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadą działania, budową i parametrami eksploatacyjnymi systemów echolokacyjnych.

Kurs przeznaczony jest dla studentów VI semestru studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) dla przedmiotu Systemy radiokomunikacyjne - projekt.

I stopień, sem. 6, EiT (strumień E)

Praktyczne zapoznanie studenta z funkcjonowaniem interfejsów, protokołów i realizacją usług telekomunikacyjnych dla sieci cyfrowej z komutacją kanałów oraz z komutacją pakietów.

Przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej wybranych metod realizacji komutacji przestrzennej i czasowej
oraz technik wykorzystywanych przy przesyłaniu sygnałów cyfrowych.

I stopień studiów EiT, specjalizacja Systemy Mikroelektroniczne

Kurs pomocniczy dla wykładu Systemy i sieci telekomunikacyjne realizowanego dla studentów I stopnia Wydziału EiT, sem. 3, kierunku Elektronika i Telekomunikacja.

Kurs pomocniczy dla przedmiotu Systemy Sygnalizacji i Protokoły realizowanego dla studentów  I stopnia Wydziału EiT na profilu Sieci Teleinformacyjne.

Kurs pomocniczy dla przedmiotu Projektowanie Usług Telekomunikacyjnych realizowanego dla studentów  I stopnia Wydziału EiT na profilu Sieci Teleinformacyjne.

studia I stopnia sem. 6 kierunek EiT, subkierunek: Elektronika

Kurs zawiera materiały do wykładu (slajdy) i laboratorium (instrukcje) z przedmiotu Bloki Funkcjonalne Systemów Elektronicznych.

UP/PD 2023

The course of Peripheral Devices and its Polish version Urządzenia Peryferyjne is intended for second level students of the specialty Computer Electronic Systems. The subject of the course are various issues related to peripheral devices of computer systems, mainly enabling human-computer communication, and also prototyping and basic elements.

studia I stopnia sem. 4 kierunek EiT