I stopień, sem. 6, EiT (strumień E)

Praktyczne zapoznanie studenta z funkcjonowaniem interfejsów, protokołów i realizacją usług telekomunikacyjnych dla sieci cyfrowej z komutacją kanałów oraz z komutacją pakietów.

Przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej wybranych metod realizacji komutacji przestrzennej i czasowej
oraz technik wykorzystywanych przy przesyłaniu sygnałów cyfrowych.

I stopień studiów EiT, specjalizacja Systemy Mikroelektroniczne

Kurs pomocniczy dla wykładu Systemy i sieci telekomunikacyjne realizowanego dla studentów I stopnia Wydziału EiT, sem. 3, kierunku Elektronika i Telekomunikacja.

Kurs pomocniczy dla przedmiotu Systemy Sygnalizacji i Protokoły realizowanego dla studentów  I stopnia Wydziału EiT na profilu Sieci Teleinformacyjne.

Kurs pomocniczy dla przedmiotu Projektowanie Usług Telekomunikacyjnych realizowanego dla studentów  I stopnia Wydziału EiT na profilu Sieci Teleinformacyjne.

studia I stopnia sem. 6 kierunek EiT, subkierunek: Elektronika

Kurs zawiera materiały do wykładu (slajdy) i laboratorium (instrukcje) z przedmiotu Bloki Funkcjonalne Systemów Elektronicznych.

UP/PD 2023

The course of Peripheral Devices and its Polish version Urządzenia Peryferyjne is intended for second level students of the specialty Computer Electronic Systems. The subject of the course are various issues related to peripheral devices of computer systems, mainly enabling human-computer communication, and also prototyping and basic elements.

EiT, I st., sem. 7, Opto
Kierunek: Elektronika i telekomunikacja
Studia inżynierskie (I stopnia)
Profil: Optoelektronika
Rok 4
Semestr 7

Materiały dydaktyczne z części wykładowej i projektowej z przedmiotu "Anteny i propagacja fal". Studia inżynierskie - semestr 3, kierunek Elektronika i Telekomunikacja

Kurs dla przedmiotu Systemy radiokomunikacyjne, w którym omawiane będą systemy komórkowe, systemy bezprzewodowej transmisji danych, takie jak WiFi, Bluetooth, Wimax, oraz techniki stosowane w tego typu systemach.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadą działania, budową i parametrami eksploatacyjnymi systemów echolokacyjnych.