Projekt dla studentów semestru 6 studiów 1. stopnia, kierunek: Telekomunikacja.

Prowadzący: dr inż. Grzegorz Szwoch

Kurs dla studentów 7 semestru studiów pierwszego stopnia dla kierunku Elektronika i telekomunikacja.

Wykład dla sem. 7, studia I stopnia - inżynierskie, stacjonarne,  profil: Sieci teleinformacyjne (EiT),

Seminarium dyplomowe inżynierskie dla sem. VII specjalności Technologie multimedialne organizowane jest w celu ułatwienia studentom przygotowania pracy dyplomowej na studiach I stopnia. 

Realizacja zdalna zajęć z pomiarów parametrów urządzeń radiokomunikacyjnych

Podstawowe informacje o projektowaniu i funkcjonowaniu systemów radiokomunikacyjnych typu komórkowego.

Ćwiczenia z przedmiotu układy logiczne prowadzone zdalnie.

Kurs pomocniczy dla przedmiotu Projektowanie Usług Telekomunikacyjnych realizowanego dla studentów  I stopnia Wydziału EiT na profilu Sieci Teleinformacyjne.

Kurs pomocniczy dla przedmiotu Systemy Sygnalizacji i Protokoły realizowanego dla studentów  I stopnia Wydziału EiT na profilu Sieci Teleinformacyjne.

EiT sem. 3 grupy E-01 i E-05

Kurs zawiera materiały do wykładu (slajdy oraz materiały wideo) i laboratorium (instrukcje) z przedmiotu Technika Rozbudowy Systemów Wbudowanych.

Kurs elektroniczny dotyczący przedmiotu na sem. 7 Seminarium Dyplomowe Inżynierskie.

Wykład prowadzony dla studentów kierunku EiT, I stopień, sem. VII.

studia I stopnia, stacjonarne,

kierunek: Elektronika i telekomunikacja,

strumień: Telekomunikacja,

sem. 6

Przedmiot kursowy dla stopnia I, sem. 7, profil Inżynieria Mikrofalowa i Antenowa

Celem jest wprowadzenie do analizy, projektowania i pomiarów podstawowych układów pasywnych (dzielniki, sprzęgacze, filtry), aktywnych (wzmacniacze, oscylatory) i podzespołów półprzewodnikowych (diody, tranzystory) dla zakresu b.w.cz., stosowanych h w urządzeniach i systemach bezprzewodowych. Studenci poznają zasadę działania i obsługę oprogramowania Keysight ADS, które jest zaawansowanym i profesjonalnym narzędziem do analizy i projektowania układów b.w.cz.

Przedmiot kursowy dla stopnia I, sem. 7, profil Inżynieria Mikrofalowa i Antenowa

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do technik radiowych stosowanych we współczesnych systemach komunikacji bezprzewodowej pod kątem projektowania i doboru układów w torach wysokiej częstotliwości. Studenci poznają najważniejsze metody modulacji i rozpraszania sygnału i ich wrażliwość na niedoskonałości urządzeń zastosowanych w systemie komunikacyjnym. Przedmiot obejmuje wprowadzenie i praktyczna naukę obsługi zaawansowanego narzędzia symulacyjnego, Keysight ADS Communication Designer umożliwiających zintegrowane projektowanie na poziomie układów, podsystemów i całego systemu komunikacyjnego.