seminarium dyplomowe w trybie zdalnym dla specjalności Systemy mikroelaktroniczne

Seminarium dyplomowe inżynierskie sem. 7.

Zaliczenie na podstawie prezentacji i referatów.

Blok dotyczący realizacji laboratorium z przedmiotu Technologia studyjna, specjalność Systemy multimedialne, semestr 7.

Laboratorium dla sem. 7, EiT - telekomunikacja, profil Sieci teleinformacyjne

Projekt dla studentów semestru 6 studiów 1. stopnia, kierunek: Telekomunikacja.

Prowadzący: dr inż. Grzegorz Szwoch

Kurs dla studentów 7 semestru studiów pierwszego stopnia dla kierunku Elektronika i telekomunikacja.

Wykład dla sem. 7, studia I stopnia - inżynierskie, stacjonarne,  profil: Sieci teleinformacyjne (EiT),

Seminarium dyplomowe inżynierskie dla sem. VII specjalności Technologie multimedialne organizowane jest w celu ułatwienia studentom przygotowania pracy dyplomowej na studiach I stopnia. 

Realizacja zdalna zajęć z pomiarów parametrów urządzeń radiokomunikacyjnych

Podstawowe informacje o projektowaniu i funkcjonowaniu systemów radiokomunikacyjnych typu komórkowego.

Ćwiczenia z przedmiotu układy logiczne prowadzone zdalnie.

Kurs pomocniczy dla przedmiotu Projektowanie Usług Telekomunikacyjnych realizowanego dla studentów  I stopnia Wydziału EiT na profilu Sieci Teleinformacyjne.

Kurs pomocniczy dla przedmiotu Systemy Sygnalizacji i Protokoły realizowanego dla studentów  I stopnia Wydziału EiT na profilu Sieci Teleinformacyjne.

EiT sem. 3 grupy E-01 i E-05