Cel przedmiotu: Zapoznanie z metodami projektowania i symulacji cyfrowych układów programowalnych i ASIC z wykorzystaniem języków opisu sprzętu.

Treści przedmiotu:

1. Wprowadzenie, znaczenie i zastosowania języków HDL. Historia powstania języka Verilog.

2. Poziomy opisu sprzętu (Verilog).

3. Metodologie projektowania. Prosty przykład.

4. Składnia języka Verilog.

5. Typy danych.

6. Zadania systemowe i dyrektywy kompilatora.

7. Moduły i porty.

8. Projektowanie na poziomie bramek logicznych.

9. Opóźnienia w bramkach.

10. Modelowanie na poziomie rejestrów.

11. Przypisanie ciągłe.

12. Wyrażenia i operatory.

13. Modelowanie na poziomie behawioralnym.

14. Funkcje i zadania.

15. Techniki modelowania.

16. Verilog 2001 zmiany w standardzie.

17. Geneza powstania języka VHDL.

18. Składnia języka i typy danych

19. Jednostki projektowe i ich architektury.

20. Osadzanie komponentów.

21. Przypisania współbieżne, zwykłe i warunkowe.

22. Opóźnienia, operacje współbieżne oraz czasowe.

23. Procesy.

24. Polecenia warunkowe i pętle.

25. Opóźnienia typu wait.

26. Funkcje i procedury.

27. Biblioteki i pakiety.

28. Biblioteka IEEE.

29. Synteza maszyn stanów.

Elektronika i Telekomunikacja, studia inżynierskie sem. 5

Kurs dla studentów realizujących przedmiot Projektowanie Sieci Bezprzewodowych II 

Zajęcia przeznaczone są dla studentów 6. semestru stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja.

Podstawy Kompatybilności Elektromagnetycznej 

I stopień studiów EiT, specjalizacja Systemy Mikroelektroniczne

Projekt dla studentów semestru 6 studiów 1. stopnia, kierunek: Telekomunikacja.

Studenci samodzielnie realizują zadania związane z uruchamianiem podstawowych algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów na procesorze sygnałowym. Wykorzystywane są następujące algorytmy: generowanie sygnałów, filtracja FIR i IIR, analiza widmowa. W trakcie realizacji projektu studenci nabywają praktyczną wiedzę w zakresie: implementacji algorytmów przetwarzania sygnałów w postaci kodu w języku C; uruchamiania algorytmów na procesorze sygnałowym; testowania poprawności działania algorytmów, znajdowania i poprawiania błędów; interpretacji uzyskiwanych wyników.

Prowadzący: dr hab. inż. Grzegorz Szwoch, dr. inż. Piotr Odya, mgr inż. Adam Kurowski

Kurs dla studentów 7 semestru studiów pierwszego stopnia dla kierunku Elektronika i telekomunikacja.

Kurs przeznaczony jest dla studentów VI semestru studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) dla przedmiotu Systemy radiokomunikacyjne - projekt.

Seminarium dyplomowe inżynierskie dla sem. VII specjalności Technologie multimedialne organizowane jest w celu ułatwienia studentom przygotowania pracy dyplomowej na studiach I stopnia. 

Kurs dotyczący części laboratoryjnej przedmiotu Technika obliczeniowa i symulacyjna , studia I stopnia na WETI PG, sem. 2, kierunek EiT

Prowadzący:
                  dr M. S. Makowski (makowsms@pg.edu.pl),
                  dr C. Stefański (cestef@pg.edu.pl),
                  mgr P. Grall (piotr.grall@pg.edu.pl)