Kursy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Zajęcia te mają na celu poznanie praktycznych metod implementacji pewnych wybranych elementów sieci telefonii komórkowej w symulacjach komputerowych, wykonywanych przy użyciu uniwersalnych pakietów oprogramowania typu Matlab lub Scilab. Od studentów oczekuje się podstawowej znajomości obsługi któregoś z tych programów oraz biegłości w posługiwaniu się komputerem.

Kurs otwarty dla studentów kierunków inżynieria biomedyczna, elektronika i telekomunikacja i innych chętnych

Celem kursu jest zapoznanie z podstawowymi technikami i pragmatyką przygotowania postaci do animacji (ang. rigging) oraz animacji tak przygotowanych postaci w środowisku Blender oraz Reallusion iClone

Kurs przeznaczony dla studentów:

- kierunku Informatyka, profil Inteligentne Systemy Interaktywne, sem. 7 (I st.)

- kierunku Inźynieria Biomedyczna, specjalność Informatyka w Medycynie, sem. 3 (II st.)

Strona zawiera zbiór kursów prowadzonych metodą e-learning. Kursy te są skierowane do studentów I stopnia kierunku informatyka na VII semestrze profilu Bazy danych, do studentów na kierunku informatyka na II semestrze studiów II stopnia na specjalności ZAD i ISI.

Within this path the basic aspects of data warehouses (architecture, star schema, etc.) are discussed.

The course is intended for students of the 1st degree of Informatics Field (semester 5) - 

Kurs planowany dla studentów I stopnia kierunku informatyka (semestr 5) - przedmiot Hurtownie danych oraz dla studentów II stopnia kierunku informatyka, specjalność ZAD.