Kursy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Kurs dla semestru 3 na kierunku Elektronika i Telekomunikacja.

Uzyskanie wiedzy o architekturach, podstawach budowy i działania systemów komputerowych oraz procesorów I-32 na poziomie rejestrowym. Poznanie zasad działania systemów operacyjnych. Uzyskanie podstawowej wiedzy o modelach przetwarzania.

Kurs jest przeznaczony dla studentów kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Wykłady obejmują zagadnienia dotyczące budowy i działania komputera, różnych typów przetwarzania, w tym rozproszonego oraz podstaw budowy i działania systemów operacyjnych.

Kurs Biofizyki dla studentów 3 i 4 semestru Inzynierii Biomedycznej (kierunek międzywydziałowy)

Ćwiczenia z >>Obwodów i sygnałów<< dla kierunków AiR, EiT oraz IBm semestru 2 studiów I stopnia WETI PG

(rezerwowy; obecnie podstawowym kurs OiS'18-ćwiczenia).

Prowadzący: C. Stefański (cestef@pg.edu.pl)

Descriptive Statistics (Statystyka opisowa) oraz Mathematical Statistics (Statystyka matematyczna) - kurs przeznaczony dla studentów II semestru międzywydziałowego kierunku "Inżynieria Danych".

Prowadzący dr inż. K. Flisikowski + dr Błażej Kochański.