Kursy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Kurs dla studentów realizujących przedmiot Projektowanie Sieci Bezprzewodowych II 

Zajęcia te mają na celu poznanie praktycznych metod implementacji pewnych wybranych elementów sieci telefonii komórkowej w symulacjach komputerowych, wykonywanych przy użyciu uniwersalnych pakietów oprogramowania typu Matlab lub Scilab. Od studentów oczekuje się podstawowej znajomości obsługi któregoś z tych programów oraz biegłości w posługiwaniu się komputerem.

kurs dla informatyki (magisterskie) - MSU, III semestr.

Przekazanie studentom wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia aplikacji internetowych, poprzez omówienie głównych technik, języków i narzędzi wykorzystywanych po stronie serwerowej i klienckiej.

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Informatyka, profil Inteligentne Systemy Interaktywne, sem. 7 (I st.)

Kurs dla studiów niestacjonarnych magisterskich uzupełniających (MSU)

Technika światłowodowa i fotonika:  2 st. 2 sem., kierunek elektronika i telekomunikacja   

Wybrane zagadnienia optyki stosowanej: 2 st. 2 sem., EiT, specjalność optoelektronika

Web Application Design covers the software design phase, which falls between the analysis of the problem domain and the implementation of the program in the code. It shows the rules and guidelines for application design in general, with particular emphasis on web application design problems. Teaches systematic design in aspects of system architecture, application logic, user interface and data structure. Emphasizes the consistency of the project with analytical models and requirements specification. Provides design document templates. Presents and discusses design patterns for distributed applications published by Sun Microsystems.