Kursy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Programowanie w asemblerze - laboratorium

Celem kursu jest zapoznanie z podstawami projektowania gier z wykorzystaniem popularnych silników jak Unity i Unreal Engine. W trakcie kursu realizowanych jest kilka prototypowych gier (m.in. platformówka 2D i strzelanka kosmiczna) jak również wybrane elementy pragmatyki tworzenia gier, np. modelowanie terenu, pomieszczeń, czy animacja postaci.

This course is designed for M.Sc. students of Space and Satellite Technologies, including HSB specialries Computer Science and Aerospace Technologies, within the specialty Engineering and Management of Space Systems (EMSS).

Projekt badawczy: Implementacja algorytmu śledzenia wieloobiektowego IMM-JPDA na podstawie danych z radaru trójwspółrzędnego dla obiektów o dużej dynamice.

Kurs jest przeznaczony dla studentów pierwszego semestru studiów II stopnia dla kierunku Elektronika i telekomunikacja.

Kurs dla kierunku Informatyka, stopień II, sem. I, studia stacjonarne. Jest to trzecia część przedmiotu Badania Operacyjne.

Podstawy optyki: 2 st. 1 sem. EiT, specjalność Optoelektronika

Jest to wykład związany z kierunkiem wybieralnym na drugim stopniu studiów "Technologie Pojazdów Autonomicznych". Krótki opis wykładu: Przedmiot obejmuje zagadnienia teoretyczne związane z tematyką technologii autonomicznych np. cyber- -bezpieczeństwo, systemy komunikacyjne i nawigacyjne, podstawy konstrukcji, testowania i najważniejsze aspekty prawne.

Przedmiot zawiera przegląd podstawowych metod z dziedziny sztucznej inteligencji. Kurs przeznaczony jest dla kierunku Informatyka sem. 4.