Kursy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Kurs przeznaczony na egzaminy dyplomowe Katedry Inżynierii Oprogramowania WETI.

Seminarium dyplomowe inż. Teleinformatyka 2020/21

dla: studia niestacjonarne, WETI PG

Kurs przeznaczony dla studentów:

- kierunku Informatyka, profil Inteligentne Systemy Interaktywne, sem. 7 (I st.)

- kierunku Inźynieria Biomedyczna, specjalność Informatyka w Medycynie, sem. 3 (II st.)

Charakterystyki epok, stylów w muzyce, główne nurty, założenia: średniowiecze, renesans, barok, klasycyzm, romantyzm, muzyka XX wieku, muzyka XXI wieku, muzyka rozrywkowa. Instrumentarium zespołów muzycznych.

Intelligent Measurement Systems

Inteligentne Systemy Pomiarowe

Kurs dla studiów niestacjonarnych magisterskich uzupełniających (MSU)

Web Application Design covers the software design phase, which falls between the analysis of the problem domain and the implementation of the program in the code. It shows the rules and guidelines for application design in general, with particular emphasis on web application design problems. Teaches systematic design in aspects of system architecture, application logic, user interface and data structure. Emphasizes the consistency of the project with analytical models and requirements specification. Provides design document templates. Presents and discusses design patterns for distributed applications published by Sun Microsystems.

Przekazanie studentom wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia aplikacji internetowych, poprzez omówienie głównych technik, języków i narzędzi wykorzystywanych po stronie serwerowej i klienckiej.