Kursy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 ()

Kurs jest przeznaczony dla studentów kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Wykłady obejmują zagadnienia dotyczące budowy i działania komputera, różnych typów przetwarzania, w tym rozproszonego oraz podstaw budowy i działania systemów operacyjnych.

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 ()