Kursy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

This course is designed for M.Sc. students of Space and Satellite Technologies, including HSB specialries Computer Science and Aerospace Technologies, within the specialty Engineering and Management of Space Systems (EMSS).

This course is designed for M.Sc. students of Space and Satellite Technologies, including Computer Science and Aerospace Technologies, within the specialty Engineering and Management of Space System [EMSS].

This course is designed for M.Sc. students of Space and Satellite Technologies, including Computer Science and Aerospace Technologies, within the specialty Engineering and Management of Space System [EMSS].

Organizacja spotkań z zaproszonymi przedstawicielami firm i organizacji

The goal of this course is to provide a first introduction into complex networks. In general, networks are powerful means of representing patterns of connections or interactions between the parts of a system. Within this course we will consider types of networks, features of networks, measures and metrics for quantifying network structure and describe the techniques used to measure their structure. Finally, we will discuss the different network models such as random graphs, configuration model, preferential attachment model, model of Barabasi and Albert, small-world model, etc.

Studenci posiądą wiedzę na temat sposobów funkcjonowania rynku kapitałowego, instrumentach finansowych występujących na tym rynku oraz mechanizmów jego działania w aspekcie prawnym, ekonomicznym i społecznym oraz podstawowe narzędzia ilościowe wykorzystywane w analizie rynku kapitałowego oraz służące do rozwiązywania problemów decyzyjnych pojawiających się na tym rynku.

6 semestr ACR (Automatyka, Cybernetyka i Robotyka)

1 sem (II st.) AiR

1 sem (II st.) AiR