Kursy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Kurs przeznaczony do przeprowadzania egzaminów dyplomowych online, dla różnych rodzajów i kierunków studiów, w katedrze Systemów Geoinformatycznych

Nauka podstaw programowania w asemblerze procesorów rodziny Intel 8086

Celem kursu jest zapoznanie studentów z architekturą systemów operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem systemów czasu rzeczywistego, oraz mechanizmami pozwalającymi na realizację współbieżności i wieloprogramowości.

 

The aim of the course is to familiarize students with the architecture of operating systems, with particular emphasis on real-time systems, and mechanisms that allow concurrency and multi-programming.

Oprogramowanie mikrokomputerów - laboratorium

Zajęcia zdalne z laboratorium Programowanie w Asemblerze

Uzupełnienie wiedzy studentów o wybrane metody sztucznej inteligencji

Widening the students knowledge about the selected methods of artificial intelligence

Kurs na potrzeby przedmiotu BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH realizowanego dla kierunku Elektronika i telekomunikacja na studiach II stopnia (rok studiów 2., semestr 3.)

Systems Security lecture realized for Electronics and Telecommunications in 2nd degree studies (2nd year, 3rd semester).

The aim of the seminar is to get knowledge about the principles of writing the thesis, documenting the results, referring to literature, presenting the results of their work and preparing for the diploma exam.

Kurs ma za zadanie zapoznać studentów z podstawami szeroko pojętych technologii multimedialnych, z którymi spotykają się praktycznie na każdym kroku. Studenci poznają perceptualne podstawami kompresji dźwięku oraz obrazu ruchomego i nieruchomego. Uczą się tworzyć i zarządzać stronami www. Wśród poruszanych zagadnień znajdują się także interfejsy multimodalne oraz podstawy tworzenia grafiki 2D i 3D. Poruszane są również elementy sztucznej inteligencji.

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Semestr: 4

Kurs prowadzony w ramach specjalność "Inżynieria komunikacji bezprzewodowej" na 3 semestrze stacjonarnych studiów stopnia 2 na kierunku "Elektronika i telekomunikacja". Podczas kursu poruszane będą takie tematy jak: - praktyczne umiejętności programowania mikrokontrolerów i układów komunikacyjnych dla systemów bezprzewodowych; - tworzenie architektury zaawansowanych systemów (np. domu inteligentnego) oraz protokołów komunikacyjnych dla złożonych systemów bezprzewodowych; - metody tworzenia systemów bezprzewodowych – od wymagań klienta do praktycznej realizacji.

Kurs przeznaczony dla studentów 6 semestru studiów I stopnia, kierunek EiT. Kurs przedstawia architekturę procesorów sygnałowych na kilku wybranych konstrukcjach firmy Texas Instruments oraz Analog Devices. Prezentuje także sposoby ich programowania oraz omawia przykładowe, popularne algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów, jakie są realizowane przez takie procesory.

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki   Kurs obejmuje treści wykładu oraz projektu o tym samym tytule, studia stacjonarne, kierunek elektronika i telekomunikacja, sem. 1, studia magisterskie.