II stopień IBio - specjalność Elektronika w Medycynie

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami fizyki oraz biofizyki molekularnej. Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów II stopnia kierunku Inżynieria Biomedyczna.

Kurs ten przeznaczony jest dla studentów kierunku Inżynieria biomedyczna, specjalność magisterska Sztuczna Inteligencja, sem. 2

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z techniką ultradźwiękową stosowaną w medycynie.