Kurs ten przeznaczony jest dla studentów kierunku Inżynieria biomedyczna, specjalność magisterska Sztuczna Inteligencja, sem. 2

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z techniką ultradźwiękową stosowaną w medycynie.