Kurs obejmuje wykład, laboratorium oraz projekt.

II stopień IBio

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami fizyki oraz biofizyki molekularnej. Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów II stopnia kierunku Inżynieria Biomedyczna.

Studia stacjonarne II stopnia

Inżynieria biomedyczna, specjalność elektronika w medycynie