Diagnostyka i protetyka słuchu i wzroku - celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z przyczynami powstawania uszkodzeń słuchu i wzroku. Studenci w ramach wykładu zapoznają się z wybranymi metodami stosowanymi w diagnostyce słuchu i wzroku. Dodatkowo istotnym elementem wykładu jest przekazanie studentom wiedzy związanej z prowadzeniem badań słyszenia i widzenia oraz interpretacją wyników tych badań. Przedmiot obejmuje wykład oraz laboratorium.

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawami sztucznej inteligencji, rozumianej jako inteligentne techniki obliczeniowe, systemy uczące się, systemy decyzyjne czy systemy ekspertowe. Dodatkowo istotnym elementem wykładu jest zapoznanie studentów z wybranymi metodami inteligentnego przetwarzania sygnałów i danych oraz procesem przetwarzania wiedzy w oparciu o wnioskowanie formułowane w postaci reguł decyzyjnych.

Uzyskana wiedza w ramach wykładu zostanie wykorzystana w przygotowaniu projektu oraz zajęciach seminaryjnych.

W przedmiocie będą omawiane m.in. następujące zagadnienia: podstawy neuro-biologiczne sztucznej inteligencji, komunikacja człowiek-komputer, zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją, algorytmy i prawa człowieka, reprezentacja wiedzy, przetwarzanie i analiza sygnałów, podział metod uczenia maszynowego, sieci neuronowe, metody walidacji, drzewa decyzyjne, algorytmy genetyczne, logika rozmyta, zbiory przybliżone, przegląd zastosowań metod uczenia maszynowego

W ramach niniejszego kursu prowadzone będą zajęcia laboratoryjne z przedmiotu "Diagnostyka i protetyka słuchu i wzroku'.

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych dotyczy badań słuchu i wzroku metodami subiektywnymi i obiektywnymi. 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z techniką ultradźwiękową stosowaną w medycynie.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami fizyki oraz biofizyki molekularnej. Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów II stopnia kierunku Inżynieria Biomedyczna.