Wykład i zajęcia projektowe z Metod projektowania eksperymentu

Elektronika w medycynie (WETI), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2022/2023 - zimowy (obecnie sem. 7)

 I stopień - Inżynieria biomedyczna

Kurs dla przedmiotu Współczesne Języki Programowania sem. zimowy 21/22