Kurs jest przeznaczony dla Studentów WETiI, kierunku Inżynieria Biomedyczna, studiów stacjonarnych I st. sem. 6. Kurs zawiera materiały do ćwiczeń do przedmiotu Metody fizyczne w biologii i medycynie, PG_00047934.

I stopień, Inżynieria Biomedyczna, 4 semestr

I stopień IBio

 I stopień - Inżynieria biomedyczna

Kurs dla przedmiotu Współczesne Języki Programowania sem. zimowy 21/22