Kurs jest przeznaczony dla Studentów WETiI, kierunku Inżynieria Biomedyczna, studiów stacjonarnych I st. sem. 6. Kurs zawiera materiały do ćwiczeń do przedmiotu Metody fizyczne w biologii i medycynie, PG_00047934.

I stopień, Inżynieria Biomedyczna, 4 semestr

dla IBM, semestr III, studia I stopnia

I stopień IBio

I stopień IBio

I stopień IBio

I stopień IBio

Ćwiczenia rachunkowe w ramach przedmiotu Chemia analityczna.