Ostatnia część laboratorium SWIM. Na laboratorium uczymy się programowania mikrokontrolerów firmy Nordic Semiconductor, nrf52840. Jest to układ  wyposażony w interfejs bezprzewodowy Bluetooth Low Energy, pozwalający na komunikację urządzeń o małej mocy. Laboratorium ma w programie zapoznanie się ze środowiskiem samego mikrokontrolera jak i z podstawami interfejsu BLE.

Within this course the four types of non-relational databases (i.e. document, graph, key-value and column-oriented) are discussed.

The course is aimed at students of the 7th semester of computer science.

Kierunek: Informatyka
Poziom studiów: stacjonarne I stopnia - inżynierskie
Semestr studiów: 7

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez Studenta wiedzy w zakresie kierowania firmą hi-tech we wszystkich aspektach jej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień marketingu.

Kurs jest skierowany do studentów 6 semestru kierunku informatyka.

WETI, DS, Algorithms and Data Structures

studia inżynierskie, kierunek Informatyka, sem. 7

studia inżynierskie, kierunek Informatyka

studia inżynierskie, kierunek Informatyka oraz Inżyneiria Danych

informatyka, stopień 1 (studia niestacjonarne)

studia inżynierskie stacjonarne, kierunek Informatyka, sem. 4

Informatyka, studia I stopnia

Tematyka kursu obejmuje omówienie budowy/architektury mobilnych systemów operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem systemu Android. Poruszane są zagadnienia związane z mechanizmami i technologiami wykorzystywanymi w urządzeniach i systemach mobilnych. W ramach laboratorium wykonywane są ćwiczenia związane z programowaniem aplikacji mobilnych z użyciem natywnego środowiska deweloperskiego Android SDK.

(Informatyka, studia dzienne inżynierskie)

Celem przedmiotu jest przedstawienie nie-algorytmicznych modeli obliczeń do pracy grupowej w środowisku rozproszonym, nowych kierunków rozwoju zastosowań informatyki dla potrzeb społeczeństwa informacyjnego oraz zademonstrowanie w praktyce kilku aplikacji, reprezentujących główne klasy rozproszonych systemów interaktywnych

Informatyka, studia I stopnia