Kurs do przedmiotu Układy cyfrowe projekt i Układy cyfrowe laboratorium dla 2 semestru kierunku Informatyka

Kurs Układy Cyfrowe dla 2. semestru roku akademickiego 2020/2021 Informatyki WETI.

Projekt i laboratorium.

informatyka, stopień 1 (studia niestacjonarne)

Sieci komputerowe informatyka 2021/22

22.02.2021-15.06.2021 wykład

1.10.2021-15.02.2022 laboratorium

Celem przedmiotu jest przedstawienie nie-algorytmicznych modeli obliczeń do pracy grupowej w środowisku rozproszonym, nowych kierunków rozwoju zastosowań informatyki dla potrzeb społeczeństwa informacyjnego oraz zademonstrowanie w praktyce kilku aplikacji, reprezentujących główne klasy rozproszonych systemów interaktywnych

Wykład, projekt i laboratorium z Układów Cyfrowych dla studentów 1 st. (sem. 2) na kierunku Informatyka wydziale ETI.

studia inżynierskie, kierunek Informatyka

studia inżynierskie, kierunek Informatyka oraz Inżyneiria Danych

studia inżynierskie, kierunek Informatyka, sem. 7

Informatyka, studia I stopnia

Studenci na kursie uzyskają wiedzę w zakresie podstaw przedsiębiorczości, zarządzania projektami oraz internacjonalizacji.

Przedmiot prowadzony jest dla studentów kierunku Informatyka i zawiera podstawową wiedzę niezbędna dla zrozumienia usług, funkcji oraz architektur i rozwiązań systemów i sieci telekomunikacyjnych. Przedstawia też przenikanie się telekomunikacji i informatyki niezbędne dla społeczeństwa informacyjnego.

Kurs jest skierowany do studentów 6 semestru kierunku informatyka.

Sieci korporacyjne 2020/21, informatyka, studia I stopnia, VI sem., strumień systemy