Celem przedmiotu jest zapoznanie z teoretycznymi i praktycznymi mechanizmami zarządzania sieciami komputerowymi w bezpieczny sposób.

Profil: Algorytmy i modelowanie systemów (WETI), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne,

Niestacjonarne I stopnia (inżynierskie), sem. 7 Informatyka

(R1707I--0)

Kurs jest przeznaczony dla studentów 7 semestru studiów niestacjonarnych na kierunku Informatyka.

nazwa:       PODSTAWY ANALIZY ALGORYTMÓW
kod:        E:35519W0
kierunek:      informatyka
poziom kształcenia: I
rok:        2

W trakcie seminarium studenci prezentują rezultaty swoich prac.

Podstawy Elektroniki i Miernictwa - sem. 1 INF niest. r. akad. 2020/2021

Usługi i Aplikacje Multimedialne, Studia I stopnia, semestr 7.

Kurs dla kierunku Informatyka, I stopnień, inżynierskie sem. 7, studia stacjonarne. 

Prowadzący wykład/laboratorium: Tomasz Goluch, Krzysztof Manuszewski

Email: goluch@eti.pg.edu.pl

Administrowanie sieciami komputerowymi. Informatyka, profil teleinformatyka, studia stacjonarne I stopnia, VII semestr.

Prowadzący: Wojciech Gumiński, Krzysztof Gierłowski

studia inżynierskie, kierunek Informatyka

WETI, Informatyka, I stopien
Algorytmy i Struktury Danych

Animacja komputerowa (ANK, I stopień - Informatyka, profil Inteligentne Systemy Interaktywne na VII semestrze studiów),