studia dzienne inżynierskie, kierunek Informatyka

Wizualizacja informacji (WIN, I stopień - Informatyka, strumień Aplikacje na V semestrze studiów),

Grafika komputerowa dla studiów niestacjonarnych (GRK_N, I stopień -
Informatyka, cały III semestr studiów),

KAMS. Informatyka, inżynierskie VII sem.

Animacja komputerowa (ANK, I stopień - Informatyka, profil Inteligentne Systemy Interaktywne na VII semestrze studiów),

W trakcie seminarium studenci prezentują rezultaty swoich prac.

Grafika komputerowa (GRK, I stopień - Informatyka, cały III semestr studiów)

Kurs dla kierunku Informatyka, I stopnień, inżynierskie sem. 7, studia stacjonarne. 

Prowadzący wykład/laboratorium: Tomasz Goluch, Krzysztof Manuszewski

Email: goluch@eti.pg.edu.pl

Przedmiot dla studentów 7 semestru I stopnia studiów na kierunku Informatyka (profil Bazy Danych).

Informatyka, studia I stopnia

Seminarium dyplomowe inż. Teleinformatyka 2022/2023

Przedmiot ten jest realizowany na profilu Systemy geoinformatyczne (WETI), I stopnia - inżynierskie (stacjonarne), sem. 7 (zimowy).

Sieci korporacyjne 2022/23, informatyka, studia I stopnia, VI sem., strumień systemy

Celem przedmiotu jest przedstawienie nie-algorytmicznych modeli obliczeń do pracy grupowej w środowisku rozproszonym, nowych kierunków rozwoju zastosowań informatyki dla potrzeb społeczeństwa informacyjnego oraz zademonstrowanie w praktyce kilku aplikacji, reprezentujących główne klasy rozproszonych systemów interaktywnych

studia inżynierskie, kierunek Informatyka, sem. 7

Podstawy nawigacji satelitarnej dla kierunku informatyka.

Ostatnia część laboratorium SWIM. Na laboratorium uczymy się programowania mikrokontrolerów firmy Nordic Semiconductor, nrf52840. Jest to układ  wyposażony w interfejs bezprzewodowy Bluetooth Low Energy, pozwalający na komunikację urządzeń o małej mocy. Laboratorium ma w programie zapoznanie się ze środowiskiem samego mikrokontrolera jak i z podstawami interfejsu BLE.

Niestacjonarne I stopnia (inżynierskie), sem. 7 Informatyka

(R1707I--0)