Celem przedmiotu jest przedstawienie nie-algorytmicznych modeli obliczeń do pracy grupowej w środowisku rozproszonym, nowych kierunków rozwoju zastosowań informatyki dla potrzeb społeczeństwa informacyjnego oraz zademonstrowanie w praktyce kilku aplikacji, reprezentujących główne klasy rozproszonych systemów interaktywnych

Informatyka, studia I stopnia

Kurs dla kierunku Informatyka, I stopnień, inżynierskie sem. 7, studia stacjonarne. 

Prowadzący wykład/laboratorium: Tomasz Goluch, Krzysztof Manuszewski

Email: goluch@eti.pg.edu.pl

Niestacjonarne I stopnia (inżynierskie), sem. 7 Informatyka

(R1707I--0)

W trakcie seminarium studenci prezentują rezultaty swoich prac.

Kurs podstaw kartografii cyfrowej z elementami wprowadzenia teoretycznego oraz prezentacją algorytmów, technik i baz danych wykorzystywanych w kartografii cyfrowej

Podstawy nawigacji satelitarnej dla kierunku informatyka.

Seminarium dyplomowe inż. Teleinformatyka 2021/2022

informatyka, 1. stopień, semestr 7, profil bazy danych (KIOP)

Animacja komputerowa (ANK, I stopień - Informatyka, profil Inteligentne Systemy Interaktywne na VII semestrze studiów),

Wizualizacja informacji (WIN, I stopień - Informatyka, strumień Aplikacje na V semestrze studiów),

Grafika komputerowa dla studiów niestacjonarnych (GRK_N, I stopień -
Informatyka, cały III semestr studiów),

Grafika komputerowa (GRK, I stopień - Informatyka, cały III semestr studiów)

Przedmiot ten jest realizowany na profilu Systemy geoinformatyczne (WETI), I stopnia - inżynierskie (stacjonarne), sem. 7 (zimowy).

Przedmiot dla studentów 7 semestru I stopnia studiów na kierunku Informatyka (profil Bazy Danych).