Zasady zaliczenia:

Zaliczenie wykładu - kolokwium na ostatnim wykładzie, wymagane 50%.

Laboratorium - otrzymanie 50% punktów z wszystkich zadań.

Zaliczenie przedmiotu wymaga zaliczenia części wykładowej i laboratoryjnej.

Kurs jest przeznaczony dla studentów 6 sem. studiów pierwszego stopnia dla kierunku Informatyka.

Inżynieria oprogramowania, I st. Informatyki NST, sem. 4;

informatyka, stopień 1 (studia niestacjonarne)

Podstawy nawigacji satelitarnej dla kierunku informatyka.

Podstawy nawigacji satelitarnej dla kierunku informatyka.

Informatyka, studia I stopnia

Zapoznanie studentów z platformami technologicznymi .NET i Java

Informatyka, studia I stopnia

Kurs pomocniczy na platformie eNauczanie PG dla przedmiotu Architektura komputerów na studiach I stopnia kierunek Informatyka (niestacjonarne).

Przedmiot ten jest realizowany na profilu Systemy geoinformatyczne (WETI), I stopnia - inżynierskie (stacjonarne), sem. 7 (zimowy).

Kurs podstaw kartografii cyfrowej z elementami wprowadzenia teoretycznego oraz prezentacją algorytmów, technik i baz danych wykorzystywanych w kartografii cyfrowej

Kurs jest przeznaczony dla studentów 6 sem. studiów pierwszego stopnia dla kierunku Informatyka.

W trakcie seminarium studenci prezentują rezultaty swoich prac.

Przedmiot dla studentów 7 semestru I stopnia studiów na kierunku Informatyka (profil Bazy Danych).

This course discusses the three types of non-relational databases (i.e. document, graph, key-value).

The course is aimed at students in the 7th semester of computer science.