informatyka, stopień 1 (studia niestacjonarne)

Kurs jest skierowany do studentów 6 semestru kierunku informatyka.

Zasady zaliczenia:

Zaliczenie wykładu - kolokwium na ostatnim wykładzie, wymagane 50%.

Laboratorium - otrzymanie 50% punktów z wszystkich zadań.

Zaliczenie przedmiotu wymaga zaliczenia części wykładowej i laboratoryjnej.

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez Studenta wiedzy w zakresie kierowania firmą hi-tech we wszystkich aspektach jej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień marketingu.

studia inżynierskie stacjonarne, kierunek Informatyka, sem. 4

Podstawy nawigacji satelitarnej dla kierunku informatyka.

Inżynieria oprogramowania, I st. Informatyki NST, sem. 4;

Tematyka kursu obejmuje omówienie budowy/architektury mobilnych systemów operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem systemu Android. Poruszane są zagadnienia związane z mechanizmami i technologiami wykorzystywanymi w urządzeniach i systemach mobilnych. W ramach laboratorium wykonywane są ćwiczenia związane z programowaniem aplikacji mobilnych z użyciem natywnego środowiska deweloperskiego Android SDK.

(Informatyka, studia dzienne inżynierskie)

Informatyka, studia I stopnia

studia dzienne inżynierskie, kierunek Informatyka

Wizualizacja informacji (WIN, I stopień - Informatyka, strumień Aplikacje na V semestrze studiów),

Grafika komputerowa dla studiów niestacjonarnych (GRK_N, I stopień -
Informatyka, cały III semestr studiów),

KAMS. Informatyka, inżynierskie VII sem.

Animacja komputerowa (ANK, I stopień - Informatyka, profil Inteligentne Systemy Interaktywne na VII semestrze studiów),