Informatyka(WETI) > Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie sem. 4

informatyka, 1szy stopień, semestr 7, profil Bazy danych

Przedmiot ten jest realizowany na profilu Systemy geoinformatyczne (WETI), I stopnia - inżynierskie (stacjonarne), sem. 7 (zimowy).

Kurs dotyczy podstawowych metod opisu właściwości jedno- i wielowymiarowych zmiennych losowych. Niestacjonarne studia inżynierskie. Kierunek studiów: informatyka. Semestr: 2.

Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie sem. 7

Informatyka, studia niestacjonarne inżynierskie, V sem.

Informatyka zaoczna inżynierskie (5 sem.).

studia inżynierskie, kierunek Informatyka

studia inżynierskie, kierunek Informatyka

Tematyka kursu obejmuje omówienie budowy/architektury mobilnych systemów operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem systemu Android. Poruszane są zagadnienia związane z mechanizmami i technologiami wykorzystywanymi w urządzeniach i systemach mobilnych. W ramach laboratorium wykonywane są ćwiczenia związane z programowaniem aplikacji mobilnych z użyciem natywnego środowiska deweloperskiego Android SDK jak również wykonywane są niewielkie modyfikacje samego systemu operacyjnego Android.

(Informatyka, studia dzienne inżynierskie)

studia dzienne inżynierskie, kierunek Informatyka

Kurs aktualnie wykorzystywany dla kierunku Informatyka, studia stacjonarne inżynierskie  (sem. 1)

Jest to kurs dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia, kierunek Informatyka, semestr 7.