Wydział Architektury, studia inżynierskie, kierunek Gospodarka Przestrzenna

Wydział Architektury, studia inżynierskie, kierunek Gospodarka Przestrzenna

Wydział Chemii, studia magisterskie, kierunek Zielone Technologie i Monitoring

Wydział Chemii, studia magisterskie, kierunek Green Technologies and Monitoring