Poznanie podstawowych parametrów i własności elementów wykonawczych tj. silników prądu stałego , silników krokowych i przekaźników elektrycznych (układów przełączających stykowych i bezstykowych).

Kierunek: Automatyka i Robotyka (WETI), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, sem. 6.

sem 6 semestr Automatyka i Robotyka

Kierunek: Automatyka i Robotyka, semestr 6, studia I stopnia

Cel przedmiotu:Poznanie budowy i działania łącza radiowego i jego głównych zastosowań w automatyce

Treść przedmiotu: 1. Wprowadzenie do łączności bezprzewodowej, funkcje części nadawczej i odbiorczej, schemat funkcjonalny łącza radiowego, skrótowy zapis fali radiowej 2. Podstawowe zależności energetyczne w części bezprzewodowej łącza radiowego, powierzchniowa gęstość mocy, natężenie pole elektrycznego 3. Nadajnik radiowy, układ funkcjonalny, schemat blokowy, charakterystyka eksploatacyjna 4. Odbiornik radiowy, układ funkcjonalny, schemat blokowy, charakterystyka eksploatacyjna 5. Interfejs antenowy, filtr częstotliwościowo-przestrzenny, opis właściwości impedancyjnych i kierunkowych 6. Podstawowe parametry eksploatacyjne, budowa i właściwości podstawowych urządzeń antenowych (antena prętowa, dipol półfalowy) 7. Podstawowe uwarunkowania propagacyjne, wolna przestrzeń propagacyjna, efektywna przestrzeń propagacyjna, warunki LOS i NLOS 8. Uwarunkowania zasięgowe, główne kryteria zasięgu użytecznego, zasięg czułościowy i chroniony, zasięg zakłócający 9. Sposoby pracy łącza radiowego, łącze jedno i dwukierunkowe, praca w systemie simplex i duplex, sieć radiokomunikacyjna, struktura komórkowa, sieci zamknięte i otwarte, przykłady praktyczne 10. Główne zasady gospodarki zasobami widmowymi, odległości koordynacyjna, pojęcie pęku komórek, rola regulatora państwowego (UKE) 11. Podstawy techniki modulacji, modulacje cyfrowe, właściwości eksploatacyjne 12. Cyfrowe łącze radiokomunikacyjne, układ funkcjonalny, charakterystyka użytkowa 13. Charakterystyka warstwy protokolarnej, podstawowe protokoły dostępu do widma elektromagnetycznego 14. Podstawowe standardy rozwiązań bezprzewodowych dla potrzeb sterowania i kontroli IEEE: 802.15.1, 802.15.3, 802.15.4, 802.15.4a, 802.16, 802.11, 1902.1 15. Zaliczenie końcowe

Wykład dla AiR sem. 2 st. inż.

Kurs umożliwia dokończenie laboratoriów z programowania sterowników Siemens na stanowisku MAS200 na Wydziale Mechanicznym. W ramach kursu zostaną podane informacje niezbędne do samodzielnego zrealizowania Laboratorium. Dodatkowo prowadzący w wyznaczonych godzinach będzie na bieżąco odpowiadał na pytania studentów.

Wśród materiałów dostępne będą filmy z laboratorium, zdjęcia, pliki wsadowe i instrukcje. 

Celem kursu jest nabycie umiejętności niezbędnych do analizy i budowy systemów ekspertowych. W ramach zajęć wykładowych przedstawione zostaną algorytmy, narzędzia oraz metody wspomagające pracę inżyniera wiedzy. W ramach zajęć laboratoryjnych uczestnicy kursu będą mogli wykorzystać poznane algorytmy i narzędzia.

 

Celem przedmiotu jest realizacja 6 programów komputerowych napisanych w dowolnym środowisku programistycznym ilustrujących działanie poszczególnych komponentów komputera PC. Tematy projektów to: model programowego symulatora mikroprocesora, rozszerzenie zakresy działania symulatora o możliwość realizacji dziesięciu wybranych funkcji przerwań procesora oferowanych przez moduł BIOS, aplikacja wykorzystująca technikę tworzenia graficznego interfejsu użytkownika, program symulujący transmisję szeregową zgodną ze standardem RS232, aplikacja „uzależniona od czasu” (np. tester sprawności psychomotorycznej człowieka), symulator stanowiska dyspozytorskiego „linii produkcyjnej”.

W ramach przedmiotu omawiane są podstawowe zagadnienia związane z maszynami elektrycznymi, ich charakterystykami i metodami ich sterowania oraz zagadnienia związane z szeroko pojętym zasilaniem układów i elementów automatyki. 

Podstawowy kurs z metod sztucznej inteligencji

Zawiera materiały pomocnicze do realizowanego na kierunku ACR przedmiotu programowanie w asemblerze

kurs zawiera pomoce i materiały do prowadzonego na kierunku ACR na semetrze 6 wykładu oprogramowanie mikrokomputerów

6 semestr ACR (Automatyka, Cybernetyka i Robotyka)

Poznanie architektur mikroprocesorów i mikrokontrolerów (mikrokomputerów jednoukładowych). Nauczenie się sposobów dołączania do systemów mikroprocesorowych układów peryferyjnych. Nabycie umiejętności programowania asemblerowego.

Celem przedmiotu jest przedstawienie uczestnikom programowania obiektowego w języku Java, w tym Java 3D API. Przedstawione klasy i mechanizmy programistyczne mają przygotować studentów do tworzenia aplikacji zawierających grafikę komputerową. Aplikacje te obejmują grafikę 2D, proste animacje, a także grafikę trójwymiarową (Java 3D API).

Projekt prowadzony jest dla studentów kierunku Automatyka i Robotyka, semestr 4, rok 2, studia I stopnia (inżynierskie).

Prowadzący: dr inż. Tomasz Merta, dr inż. Marcin Pazio.

Celem kursu jest przyswojenie wiedzy z teorii zbiorów, logiki matematycznej, struktur danych (drzew), teorii grafów oraz poznanie algorytmów kolorowania grafów i wyszukiwania najkrótszej ścieżki w grafie.

Przedmiot prowadzony jest dla studentów kierunku Automatyka i Robotyka, semestr 2, rok 1, studia I stopnia (inżynierskie).

Celem kursu jest opanowanie wiedzy oraz zdobycie umiejętności z zakresu inżynierii sterowania procesami rzeczywistymi w czasie dyskretnym.

Przedmiot prowadzony jest dla studentów kierunku Automatyka i Robotyka, semestr 6, rok 3, studia I stopnia (inżynierskie).

Celem kursu jest poznanie i opanowanie w praktyce nowoczesnych algorytmów numerycznych niezbędnych przy rozwiązywaniu wielu problemów inżynierskich w dziedzinie automatyki i robotyki.

Laboratorium prowadzone jest dla studentów kierunku Automatyka i Robotyka, semestr 6, rok 3, studia I stopnia (inżynierskie).

Zapoznanie się z podstawowymi problemami metod modelowania matematycznego na przykładzie szczegółowych oraz praktycznych zadań projektowych.

Projekt prowadzony jest dla studentów kierunku Automatyka i Robotyka, semestr 4, rok 2, studia I stopnia (inżynierskie).