2 semestr Automatyka, Cybernetyka i Robotyka

Wykład i projekt z przedmiotu Automatyka inteligentnych budynków

AiR, stopień I, semestr 4, grupa wtorek 14:15

Prowadzący: dr inż. Mariusz Domżalski

Wykład z przedmiotu Sterowanie analogowe

Kurs do przedmiotu (wykład) "Podstawy Robotyki", na I stopniu Automatyka, cybernetyka i robotyka

Automatyka, Cybernetyka i Robotyka, I stopień, semestr 4

Wykład i ćwiczenia z przedmiotu Przetwarzanie sygnałów na sem.3 st. inż. kierunków AiR, IBm i EiT

Cel przedmiotu: Poznanie budowy i działania łącza radiowego i jego głównych zastosowań w automatyce.

ACR/KSA, stopień I, semestr 6

Prowadzący: dr inż. Mariusz Domżalski

ACR/KSDiR, stopień I, semestr 6

Prowadzący: dr inż. Mariusz Domżalski

AiR, stopień I, semestr 2

Prowadzący: dr inż. Mariusz Domżalski

ACR, stopień I, semestr 6

Prowadzący: dr inż. Mariusz Domżalski

W ramach kursy studenci uczą się współczesnych metod numerycznych stosowanych a automatyce, cybernetyce i robotyce.

Studia: Automatyka, cybernetyka i robotyka

Stopień: I

Semestr: 5

Prowadzący: dr inż. Mariusz Domżalski

Poznanie podstawowych parametrów i własności elementów wykonawczych tj. silników prądu stałego , silników krokowych i przekaźników elektrycznych (układów przełączających stykowych i bezstykowych).

W ramach prowadzonych zajęć laboratoryjnych z przedmiotu „Sterowanie Analogowe", studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne dotyczące następujacej tematyki:

  • Identyfikacja modeli analogowych procesów przemysłowych,
  • Badanie jakości i dokładności sterowania,
  • Stabilizacja i korekcja liniowych układów regulacji,
  • Zastosowanie sterowników PID w serwomechanizmach prądu stałego,
  • Badanie przekaźnikowych układów sterowania,
  • Komputerowe wspomaganie analizy i syntezy układów sterowania.

Materiały do wykładu i ćwiczeń z przedmiotu

Zapoznanie studentów ze współczesnymi środowiskami programowania na przykładzie technologii CUDA firmy Nvidia.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z fizyką działania elektronicznych systemów sprzęgających w automatyce.