I st, 3 sem. Automatyka, Cybernetyka i Robotyka

Celem przedmiotu jest przedstawienie nie-algorytmicznych modeli obliczeń do pracy grupowej w środowisku rozproszonym, przedstawienie nowych kierunków rozwoju zastosowań informatyki dla potrzeb społeczeństwa informacyjnego oraz zademonstrowanie w praktyce kilku aplikacji, reprezentujących główne klasy rozproszonych systemów interaktywnych.

Kurs zawierający wykład i materiały pomocnicze do przedmiotu Techniki programowania w systemach wbudowanych

Wykład i laboratorium z Techniki Mikroprocesorowej dla studentów 1 st. (sem. 6) na kierunku ACR na wydziale ETI.

Projekt z Metod Modelowania Matematycznego (sem. 4) dla studentów kierunku ACR na wydziale ETI.

AiR, stopień I, semestr 4, grupa piątek 8:15

Prowadzący: dr inż. Mariusz Domżalski

AiR, stopień I, semestr 2

Prowadzący: dr inż. Mariusz Domżalski

AiR, stopień I, semestr 6

Prowadzący: dr inż. Mariusz Domżalski

AiR, stopień I, semestr 6

Prowadzący: dr inż. Mariusz Domżalski

Wykład i projekt z przedmiotu Automatyka inteligentnych budynków

Wykład z przedmiotu Sterowanie analogowe

Kurs do wykładu "Podstawy robotyki" na 1 stopniu studiów, semestr letni 2021