W ramach prowadzonych zajęć laboratoryjnych z przedmiotu „Sterowanie Analogowe", studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne dotyczące następujacej tematyki:

I st, 3 sem. Automatyka, Cybernetyka i Robotyka

Kurs dla:

studia stacjonarne, I st. 5 sem., kierunek Automatyka , Cybernetyka i Robotyka

Poznanie przez słuchaczy podstawowych działów sztucznej inteligencji z uwzględnieniem ich zastosowań w automatyce i rozwiązanie wybranych zagadnień w czasie zajęć laboratoryjnych

Poznanie przez słuchaczy podstawowych działów sztucznej inteligencji z uwzględnieniem ich zastosowań w automatyce i rozwiązanie wybranych zagadnień w czasie zajęć laboratoryjnych

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z algorytmami ewolucyjnymi. Wykład obejmuje następujące zagadnienia: ewolucyjne technik optymalizacji; kodowanie i dekodowanie parametrów; metody oceny stopnia przystosowania; metody selekcji osobników; operacje genetyczne; strategie podstawień; metody skalowania przystosowania; mechanizm niszowania; wielokryterialna optymalizacja.

webinaria i materiały dydaktyczne do wykładu

Metrologia Laboratorium ACiR sem. 3

W ramach kursy studenci uczą się współczesnych metod numerycznych stosowanych a automatyce, cybernetyce i robotyce.

Studia: Automatyka, cybernetyka i robotyka

Stopień: I

Semestr: 5

Prowadzący: dr inż. Mariusz Domżalski

Wykład z przedmiotu Algorytmy Obliczeniowe

Realizacja wykładu z przedmiotu Architektura Systemów Komputerowych

1. Organizacja zajęć, zasady zaliczenia, literatura

2. Architektura procesorów Intel x86, rejestry ogólnego przeznaczenia, jednostka arytmetyczno-logiczna, flagi

3. Przestrzeń adresowa, adresowanie pamięci i urządzeń wejścia-wyjścia, segmentacja pamięci, tryby adresowania

4. Model programowy procesora, cykl rozkazowy

5. Rozkazy i techniki przesyłania informacji, transfer blokowy

6. Rozkazy arytmetyczne, formaty liczb, działania na liczbach wielokrotnej długości, obliczenia zmiennoprzecinkowe emulacja programowa i wykorzystanie koprocesora

7. Operacje na bitach, ciągach i łańcuchach

8. Rozkazy sterujące bezwarunkowe i warunkowe, skoki ze śladem, wykorzystanie stosu

9. Organizacja procesora, moduły obsługi interfejsu i wykonywania rozkazów, kolejkowanie rozkazów

10. System przerwań, wektoryzacja, obsługa wielopoziomowa

11. Tryby pracy procesora: rzeczywisty i chroniony

12. Wstęp do programowania w asemblerze: kody mnemotechniczne instrukcji, zmienne, etykiety, dyrektywy, składania linii programu

13.
Przebieg asemblacji, operacje na słowniku nazw, raporty o błędach, konsolidacja

14. Makroinstrukcje, podprogramy, przekazywanie parametrów do podprogramów, ramka stosu 

15. Modele pamięci i ich konsekwencje, statyczna i dynamiczna rezerwacja pamięci 16. Interfejs programowy do języków wysokiego poziomu C i PASCAL

17. Typowe układy wejścia-wyjścia, obsługa urządzeń wejścia-wyjścia

18. Komunikacja równoległa i szeregowa, wspomaganie sprzętowe

19. Obsługa przerwań sprzętowych i programowych, rola sprzętowego kontrolera przerwań

20. Bezpośredni dostęp do pamięci (DMA), kontroler DMA, współpraca z jednostką centralną, programowanie i przebieg transferu

21. Elementy architektury x86-32 i x86-64, procesory CISC i RISC

22. Architektura komputerów w standardzie PC

23. Pamięć masowa, dyski stałe, dyski optyczne, pamięci FLASH 24. BIOS organizacja i udostępniane funkcje

25. Konsola użytkownika, współpraca z klawiaturą i urządzeniem wskazującym, techniki buforowania strumienia danych

26. Obsługa ekranu w trybie znakowym i graficznym

27. Obsługa przerwań sprzętowych w komputerze PC 28. Przerwania programowe i przekazywanie parametrów do funkcji udostępnianych przez BIOS

29. Zegar czasu rzeczywistego i zegar systemowy

30. System operacyjny, organizacja, oferowane funkcje i usługi

31. Wprowadzenie do systemów wbudowanych

32. Systemy wbudowane wykorzystujące komputery zgodne PC

33. Komputery modułowe w standardzie PC104

34. Komputery modułowe wykorzystujące magistralę VME

35. Komputery modułowe wykorzystujące magistralę COMPACT PCI

36. Organizacja interfejsu z obiektem sterowania lub monitoringu

37. Systemy operacyjne w systemach wbudowanych: systemy WINDOWS embedded, Linux, QNX

38. Specyfika oprogramowania dla systemów wbudowanych

39. Obsługa programowa interfejsu z obiektem sterowniki urządzeń

40. Techniki obsługi przerwań sprzętowych: procedury obsługi przerwań, zadania obsługujące przerwania

41. Praca w czasie rzeczywistym techniki realizacji

42. Programowa obsługa standardowych interfejsów komunikacyjnych

43. Dedykowane oprogramowanie czasu rzeczywistego, techniki tworzenia mini jądra,
procedur obsługi przerwań, pętli programowej

44. Diagnostyka oprogramowania

45. Przykłady systemów wbudowanych

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z fizyką działania elektronicznych systemów sprzęgających w automatyce.

Inteligentne Systemy Pomiarowe

Ćwiczenia z przedmiotu Inżynieria Systemów Dynamicznych

Laboratorium z przedmiotu "Języki modelowania i symulacji"