Akademia ETI to zajęcia z informatyki (a także z technologii pozostających w naukowo-dydaktycznych obszarach działalności Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej) dla uczniów szkół średnich regionu prowadzone przez nauczycieli akademickich (ewentualnie przez doktorantów i studentów) Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Kurs przeznaczony dla uczniów szkół średnich prowadzony w ramach Akademii ETI.

Dla pracowników Wydziału mających szkolić nauczycieli w ramach projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

egzaminy dyplomowe dla studiów I i II stopnia w KASK

egzamin dyplomowy w Katedrze Inżynierii Biomedycznej

Egzamin dyplomowy w trybie zdalnym – KISI

Katedra Teleinformatyki realizuje cykliczne spotkania seminaryjne

Testowy dla K. Giaro

Koło naukowe Maxwell

Kurs stworzony wyłączne w celu umożliwienia konsultacji zdalnych poprzez kamerę internetową.

Seminarium naukowe dla NA, doktorantów i dyplomantów Katedry Inteligentnych Systemów Interaktywnych poświęcone przeglądowi aktualnie prowadzonych w Katedrze badań własnych, propozycji nowych projektów B+R oraz prezentacji aktualnie prowadzonych projektów B+R.