Egzamin dyplomowy w trybie zdalnym – KISI

egzamin dyplomowy w Katedrze Inżynierii Biomedycznej

egzaminy dyplomowe dla studiów I i II stopnia w KASK

Przedmiot ten prowadzony jest w semestrze 5. studiów stacjonarnych inżynierskich na Wydziale ETI PG dla kierunków Elektronika oraz Telekomunikacja oraz w części w semestrze 4. dla kierunków Automatyka i Robotyka i Inżynieria Biomedyczna.

Testowy dla K. Giaro

Kurs stworzony wyłączne w celu umożliwienia konsultacji zdalnych poprzez kamerę internetową.

Koło naukowe Maxwell

Dla pracowników Wydziału mających szkolić nauczycieli w ramach projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

Kurs przeznaczony dla uczniów szkół średnich prowadzony w ramach Akademii ETI.