Kategoria zawiera różne kursy, które nie sa przypisane po konkretnego stopnia studiów

Na potrzeby koła naukowego PING

Seminarium naukowe dla NA, doktorantów i dyplomantów Katedry Inteligentnych Systemów Interaktywnych poświęcone przeglądowi aktualnie prowadzonych w Katedrze badań własnych, propozycji nowych projektów B+R oraz prezentacji aktualnie prowadzonych projektów B+R.       

Zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich WETI dla I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni - tworzenie gier w środowisku Unity

Zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich WETI dla I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni - programowanie w języku C++

Forum spotkań członków Koła Naukowego "VERTEX"

Miejsce wymiany wiedzy Koła Naukowego CELL działającego przy Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych.

kurs dla Koła Naukowego SOLITON/BIOPHOTON

Zdalne egzaminy dyplomowe magisterskie i egzaminy inżynierskie przeprowadzane w Katedrze Systemów Sonarowych.

Akademia ETI to zajęcia z informatyki (a także z technologii pozostających w naukowo-dydaktycznych obszarach działalności Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej) dla uczniów szkół średnich regionu prowadzone przez nauczycieli akademickich (ewentualnie przez doktorantów i studentów) Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Kurs przeznaczony na egzaminy dyplomowe Katedry Inżynierii Oprogramowania WETI.

Kurs przeznaczony dla uczniów szkół średnich prowadzony w ramach Akademii ETI.

Dla pracowników Wydziału mających szkolić nauczycieli w ramach projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

egzaminy dyplomowe dla studiów I i II stopnia w KASK

egzamin dyplomowy w Katedrze Inżynierii Biomedycznej