Ćwiczenia stanowią kontynuację przedmiotu: Detekcja Zmian w Sygnałach (wykład odbył się w poprzednim semestrze).

semestr 2, II stopień studiów.

The purpose of the course:

Learning principle of operation of different electronic infosystems, covering various industrial and comercial applications of electronics.

For students of what course/degree of study the course is intended:

Subject taught in the second degree studies.
Mandatory for the specialty "Komputerowe Systemy Elektroniczne" and "Computer Electronic Systems" in the field of Electronics.
Elected for the specialty "Automation and Robotics" and "Radio Communication Systems and Networks" in the field of Electronics.
Elected for the specialty of "Distributed Applications and Internet Systems" in the field of Information Technology.

Charakterystyki epok, stylów w muzyce, główne nurty, założenia: średniowiecze, renesans, barok, klasycyzm, romantyzm, muzyka XX wieku, muzyka XXI wieku, muzyka rozrywkowa. Instrumentarium zespołów muzycznych.

The purpose of the course:

Programming of measurement equipment, control of PC interfaces, learning methods of increasing software efficiency (Win32 API, DLL, ODBC), multithread applications design.

For students of what course/degree of study the course is intended:

Subject taught in the second degree studies.
Mandatory for the specialty "Komputerowe Systemy Elektroniczne" and "Computer Electronic Systems" in the field of Electronics.
Elected for the specialty "Automation and Robotics" and "Radio Communication Systems and Networks" in the field of Electronics.
Elected for the specialty of "Distributed Applications and Internet Systems" in the field of Information Technology.

Zajęcia projektowe z przedmiotu "Oprogramowanie systemów elektronicznych" dla 2 semestru studiów II stopnia, podstawowe dla KSE, uzupełniające dla OPTO, obieralne dla reszty specjalności.

Laboratorium - studenci WETI ( EiT, ACiR, INF) oraz WEiA

Projekt grupowy jest przedmiotem, który ma na celu przygotowanie studentów do przyszłej pracy w zespole kilkuosobowym oraz nauczenia terminowego wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z ustalonego harmonogramu.
Zespoły projektowe złożone z 3-5 studentów podejmują się realizacji tematu wybranego spośród zgłoszonych propozycji. Wynikiem całorocznej pracy nad wybranym problemem jest produkt oraz odpowiednia dokumentacja techniczna.
Propozycje projektów mogą być zgłaszane zarówno przez partnerów Wydziału lub nauczycieli akademickich jak też studentów, a nadzór nad przebiegiem prac pełnią opiekunowie wyznaczeni przez koordynatora katedralnego. 

Projekt Grupowy - spotkania

ćwiczenie lab. dla Informatyki II stopień

Przedmiot Technika Rozbudowy Systemów Wbudowanych jest realizowany w ramach specjalności uzupełniającej Systemy Wbudowane sem. 2.

Prowadzący: dr inż. Andrzej Kwiatkowski

Projekt - studenci WETI ( EiT, ACiR, INF) oraz WEiA

Współczesne Aplikacje Programowania Funkcyjnego

studia 2 stopnia, specjalność Technologie Internetowe i Algorytmy

WETI, Informatyka

Krzysztof Manuszewski