studenci WETI ( EiT, ACiR, INF) oraz WEiA

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z urządzeniami i systemami wbudowanymi czasu rzeczywistego w warunkach środowiskowych zgodnych z ich  przeznaczeniem. 

Projekt Grupowy - spotkania

Information Society Technologies - lectures, project, seminar

Zapoznanie z koncepcją Ethernet od końca do końca. Ocena możliwości realizacji tej koncepcji obecnie i w perspektywie najbliższych lat. Zapoznanie z problemami skalowalnosci, niezawodności, jakosci, zarządzalności i oferowania usług w sieciach Ethernet. Możliwosci wykorzystania rozwiazań ethernetowych w IoT, samochodach, zasoilaniu urzadzeń.
Historia sieci Ethernet i sieci IP. Procesy standaryzacyjne (IEEE, MEF, IETF, ITU-T). Dominacja rozwiązań Ethernet na rynku sieci lokalnych i miejskich. Fast/Giga/10 Gigabit Ethernet 40/100/400 Gb/Ethernet. Koncepcja Ethernet od końca do końca. Koncepcja Carrier Ethernet (Zarządzanie, Skalowalność, Niezawodność, QoS , Bezpieczeństwo, Usługi), Rozwiązania warstwy fizycznej - warstwy PMD, PMI i posredniczące. Okablowanie strukturalne, Kompatybilność rozwiązań ethernetowych. Łączenie sieci Ethernet i współpraca z sieciami bezprzewodowymi. Automative Ethernet. Internet rzeczy a Ethernet. PoE – problemy zasilania urządzeń, EFM – Ethernet pierwszej mili, Multimedia w sieciach Ethernet - efekt przejęcia łącza, analiza „Wielkiego Wybuchu”. Dopasowanie ethernetu do protokołów IP. Sterowanie przepływem Przełączanie w warstwie drugiej, trzeciej i czwartej – porównanie, wady i zalety. Nowe sposoby określania przynalezności do VLAN. Metody agregacji łączy. Wspieranie transmisji multikastowych Przemysłowy Ethernet Zasady wspólpracy sieci Ethernet z rozwiazaniami bezprzewodowymi. Perspektywy rozwoju sieci Ethernet i IP

Kurs wspomagający przedmiot Kodowe Zabezpieczenie Transmisji realizowany na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na studiach II stopnia dla specjalności Sieci i Systemy Teleinformacyjne (2 rok studiów, 3 semestr).

The subject of Devices and its Polish version Urządzenia Peryferyjne is intended for second-cycle students of the specialty of Computer Electronic Systems. The subject of the subject are various issues related to peripheral devices of computer systems, mainly enabling human-computer communication.

ćwiczenie lab. dla Informatyki II stopień

Projekt grupowy jest przedmiotem, który ma na celu przygotowanie studentów do przyszłej pracy w zespole kilkuosobowym oraz nauczenia terminowego wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z ustalonego harmonogramu.
Zespoły projektowe złożone z 3-5 studentów podejmują się realizacji tematu wybranego spośród zgłoszonych propozycji. Wynikiem całorocznej pracy nad wybranym problemem jest produkt oraz odpowiednia dokumentacja techniczna.
Propozycje projektów mogą być zgłaszane zarówno przez partnerów Wydziału lub nauczycieli akademickich jak też studentów, a nadzór nad przebiegiem prac pełnią opiekunowie wyznaczeni przez koordynatora katedralnego. Projekty zgłoszone przez potencjalnego klienta – zleceniodawcę są włączane do listy propozycji projektów katedry, która wyrazi zainteresowanie tematem. W przypadku wybrania tematu przez studentów podpisywana jest umowa o realizacji projektu, regulująca zasady wykonania przez zespół projektowy zleconego projektu oraz jego rozliczenia merytorycznego, prawnego i finansowego.
System Projektów Grupowych (https://projektgrupowy.eti.pg.gda.pl/) jest serwisem wspierającym organizację prac prowadzonych w ramach przedmiotu projekt grupowy prowadzonego na WETI PG.

studia dzienne magisterskie, kierunki: Informatyka oraz Technologie Kosmiczne i Satelitarne

The purpose of the course:

Programming of measurement equipment, control of PC interfaces, learning methods of increasing software efficiency (Win32 API, DLL, ODBC), multithread applications design.

For students of what course/degree of study the course is intended:

Subject taught in the second degree studies.
Mandatory for the specialty "Komputerowe Systemy Elektroniczne" and "Computer Electronic Systems" in the field of Electronics.
Elected for the specialty "Automation and Robotics" and "Radio Communication Systems and Networks" in the field of Electronics.
Elected for the specialty of "Distributed Applications and Internet Systems" in the field of Information Technology.

W semestrach letnich ćwiczenia tablicowe (dla grup prowadzonych przez dra M. S. Makowskiego) >>Obwody i sygnały<< semestru 2 studiów I stopnia dla kierunków ET, AiR i IBm WETI PG. 

The purpose of the course:

Programming of measurement equipment, control of PC interfaces, learning methods of increasing software efficiency (Win32 API, DLL, ODBC), multithread applications design.

For students of what course/degree of study the course is intended:

Subject taught in the second degree studies.
Mandatory for the specialty "Komputerowe Systemy Elektroniczne" and "Computer Electronic Systems" in the field of Electronics.
Elected for the specialty "Automation and Robotics" and "Radio Communication Systems and Networks" in the field of Electronics.
Elected for the specialty of "Distributed Applications and Internet Systems" in the field of Information Technology.