studia inżynierskie, informatyka i inżynieria danych

The aim of the course is to familiarize students with the development process of data warehouses for BI systems. The course is prepared for students of Data Engineering.

SCADA Systems in Automatic Control - project materials

Adaptive control lecture materials

The course is designed to provide students with the knowledge regarding basic data structures and associated algorithms used in broad range of applications. Students will also gain knowledge about how to evaluate the quality of algorithms in the context of time and space usage. Additionally, during seminars, students get familiar with biographies of most famous creators of the algorithms.

The e-learning course for the Information Systems Security, in the field of Electronics and Telecommunications in the II degree studies (2nd year of studies, 3rd semester).

Within this course the four types of non-relational databases (i.e. document, graph, key-value and column-oriented) are discussed.

The course is aimed at students of the 5th semester of data engineering.

Celem przedmiotu jest przedstawienie nie-algorytmicznych modeli obliczeń do pracy grupowej w środowisku rozproszonym, nowych kierunków rozwoju zastosowań informatyki dla potrzeb społeczeństwa informacyjnego oraz zademonstrowanie w praktyce kilku aplikacji, reprezentujących główne klasy rozproszonych systemów interaktywnych.

studia inżynierskie, informatyka i inżynieria danych

SCADA Systems in Automatic Control - project materials

Objectives of the course include introducing non-algorithmic distributed computation models, indicating new trends in IT driving the development of the information society and demonstrating in practice several applications which represent basic classes of distributed interactive systems.

wesja angielskojęzyczna przedmiotu Przyrządy Półprzewodnikowe dla studentów z programu Erasmus