On line lectures of Automatic Control & Robotics

Przypomnienie i ugruntowanie najważniejszej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu elektroniki wymaganych od absolwentów studiów I stopnia

The course is addressed to bachelor-students in the field of data engineering in the fifth semester.

The aim of the course is to familiarize students with the development process of data warehouses for BI systems. The course is prepared for students of:

Data Engineering (pl. Inżynieria danych) - 4th semester,

Informatics (pl. Informatyka) - 5th semester.

Within this course the four types of non-relational databases (i.e. document, graph, key-value and column-oriented) are discussed.

The course is aimed at students of the 5th semester of data engineering.

wesja angielskojęzyczna przedmiotu Przyrządy Półprzewodnikowe dla studentów z programu Erasmus

The aim of the course is to familiarize with the basic issues of telecommunications.