Zajęcia projektowe

Przedmiot jest przedstawieniem studentom procesu planowania i wykonania misji kosmicznej oraz roli

agencji kosmicznych

The aim of the training course "Intensive programmes for higher education learner" within the EMBOA project is to familiarise participants with the use of social robots as an intervention tool for children with autism, emotion recognition and the combination of both methods. Students will be informed about the guidelines and results of the project.

Zapoznanie studentów z niezbędną wiedzą dotyczącą modelowanie w mechanice, głównymi pojęciami i
twierdzeniami statyki. Wprowadzenie metod modelowania tarcie posuwistego i oporów toczenia. Zapoznanie
z relacjami naprężenia- odkształcenia, oraz z pojęciami naprężenia dopuszczalne elementów rozciąganych,
ściskanych, zginanych i skręcanych. Prezentacja metod wyznaczania naprężeń oraz linii ugięcia belek,
układy statycznie niewyznaczalne. Wprowadzenie podstawowych pojęć i twierdzeń kinematyka oraz
dynamiki układów mechanicznych.

Systemy wbudowane w automatyce i robotyce - kurs uzupełniający.

Kurs wspomagający organizacyjnie prowadzenie przedmiotu.

1. Warunki opłacalności prowadzenia biznesu.2. Definicja specyfikacji funkcjonalnej i technicznej3. Klasyfikacja rodzajów przedsiębiorczości4. Schemat funkcjonalny firmy hi-tec5. Marketing6. Konflikty pomiędzy działem Marketingu i R&D7. Pozyskiwanie kapitału od venture-capital8. Organizacja Działu Sprzedaży9. Priorytetyzacja10. Podejmowanie decyzji z użyciem algorytmu Markowa

Materiały do zajęć: Metody Modelowania Matematycznego, Podstawy Robotyki