The aim of the course "Internet technologies in infosystems" is to familiarize students with issues related to the use of Internet technologies in the implementation of infosystems, including languages and web development tools, as well as application and transmission protocols.

Przedmiot jest obieralny i składa się z 15 godz. wykładu, 15 godz. laboratorium i 15 godz. projektu. Wykład odbywa się do połowy semestru. Laboratoria i zajęcia projektowe odbywają się od połowy semestru. 

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do zagadnień praktycznych przestrzeni inteligentnych (np. inteligentny dom wykorzystujący urządzenia IoT, inteligentna fabryka w ramach Przemysłu 4.0, etc.) w oparciu o przetwarzanie sygnałów radiowych RF (ang. radio frequency) w celu dostarczenia wymaganych funkcjonalności w bezprzewodowych systemach wbudowanych.

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do programowania mikromodułów komunikacyjnych - przedstawienie podstaw technik i zasad programowania specyficznych dla układów wbudowanych oraz pozyskanie umiejętności programowania wybranych mikromodułów komunikacyjnych.