Zasób wspomagający kurs z przedmiotu Systemy Operacyjne Czasu Rzeczywistego

Support course for real-time operating systems

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom procesu planowania i wykonania misji kosmicznej oraz roli agencji kosmicznych (ESA, POLSA) w ich przygotowaniu. 

Przedmiot wprowadzający we współczesne rozwiązania i trendy w Inżynierii biomedycznej

Sieci Ethernet

Zapoznanie się z podstawowymi architekturami warstwowymi oraz protokołami i standardami sieciowymi