This course is designed for M.Sc. students of Space and Satellite Technologies, including HSB diploma profiles Computer Science and Aerospace Technologies, within the specialty Engineering and Management of Space Systems (EMSS).

Foundations and rules of distributed and parallel processing in networked computer systems.

Omówienie technik analizy danych wielkoskalowych oraz nabycie umiejętności przetwarzania tego typu danych, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania ich w systemach goeprzestrzennych.

Course discusses components, characteristics, classification, analysis, and applications of queuing systems.

Course discusses components, characteristics, classification, analysis, and applications of queuing systems.

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do najważniejszych zagadnień istotnych z punktu widzenia bezprzewodowej transmisji danych, w tym podstaw związanych z propagacją sygnałów radiowych, z uwzględnieniem różnych środowisk działania systemów, oraz informacji dotyczących najpopularniejszych systemów bezprzewodowych wykorzystywanych w systemach bezzałogowych, z uwzględnieniem ich bloków funkcjonalnych, parametrów i konfiguracji mających wpływ na jakość transmisji danych. Uzupełnieniem przedmiotu będą praktyczne aspekty instalacji i użytkowania systemów bezprzewodowych.