studia II stopnia, stacjonarne,

kierunek: Technologie kosmiczne i satelitarne,

specjalność: Technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej,

sem. 1

Przedmiot ten prowadzony jest na studiach magisterskich, specjalność: Technologie kosmiczne i satelitarne (WETI), II stopnia, stacjonarne.

Przedmiot ten prowadzony jest na studiach magisterskich, kierunek: Technologie kosmiczne i satelitarne (WETI), II stopnia, stacjonarne.

studia II stopnia, stacjonarne,

kierunek: Technologie kosmiczne i satelitarne,

specjalność: Technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej,

sem. 1

studia II stopnia, stacjonarne,

kierunek: Technologie kosmiczne i satelitarne,

specjalność: Technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej,

sem. 1

Materiały wykładowe, laboratoryjne i projektowe z przedmiotu Technika Bardzo Wysokich Częstotliwości TKiS Studia magisterskie - przedmiot obieralny na kierunku Technologie kosmiczne i satelitarne

Strona zawiera materiały do wykładu oraz laboratorium dla przedmiotu "Technika antenowa" prowadzonego dla II stopnia studiów Technologie kosmiczne i satelitarne.

Technologie Kosmiczne i Satelitarne, 2 stopień stacjonarne

Strona zawiera materiały do wykładu oraz laboratorium dla przedmiotu "Technika antenowa" prowadzonego dla II stopnia studiów Technologie kosmiczne i satelitarne.