studia II stopnia, stacjonarne,

kierunek: Technologie kosmiczne i satelitarne,

specjalność: Technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej,

sem. 1

Nowoczesne technologie wykorzystania systemów dużej mocy obliczeniowej: superkomputerów o architekturze klastrowej na przykładzie środowisk związanych z masowym przetwarzaniem danych (Big Data), obliczeniami w chmurze (Cloud Computing) oraz klasycznym podejściem wymiany wiadomości (MPI: Message Passing Interface) dla przetwarzania wsadowego.

Przedmiot ten prowadzony jest na studiach magisterskich, kierunek: Technologie kosmiczne i satelitarne (WETI), II stopnia, stacjonarne.

Przedmiot ten prowadzony jest na studiach magisterskich, specjalność: Technologie kosmiczne i satelitarne (WETI), II stopnia, stacjonarne.

Materiały wykładowe, laboratoryjne i projektowe z przedmiotu Technika Bardzo Wysokich Częstotliwości TKiS Studia magisterskie - przedmiot obieralny na kierunku Technologie kosmiczne i satelitarne

Technika antenowa _2020, studia II stopnia, specjalność: Technologie kosmiczne i satelitarne (TKiS)

studia II stopnia, stacjonarne,

kierunek: Technologie kosmiczne i satelitarne,

specjalność: Technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej,

sem. 1

Strona zawiera materiały do wykładu oraz laboratorium dla przedmiotu "Technika antenowa" prowadzonego dla II stopnia studiów Technologie kosmiczne i satelitarne.

Technologie Kosmiczne i Satelitarne, 2 stopień stacjonarne

Strona zawiera materiały do wykładu oraz laboratorium dla przedmiotu "Technika antenowa" prowadzonego dla II stopnia studiów Technologie kosmiczne i satelitarne.

Materiały wykładowe, laboratoryjne i projektowe z przedmiotu Technika Bardzo Wysokich Częstotliwości TKiS Studia magisterskie - przedmiot obieralny na kierunku Technologie kosmiczne i satelitarne