Kurs dla interdyscyplinarnych studiów II stopnia Technologie Kosmiczne i Satelitarne.

Technika antenowa _2019, studia II stopnia, specjalność: Technologie kosmiczne i satelitarne (TKiS)

Strona zawiera materiały do wykładu oraz laboratorium dla przedmiotu "Technika antenowa" prowadzonego dla II stopnia studiów Technologie kosmiczne i satelitarne.

Materiały wykładowe, laboratoryjne i projektowe z przedmiotu Technika Bardzo Wysokich Częstotliwości TKiS Studia magisterskie - przedmiot obieralny na kierunku Technologie kosmiczne i satelitarne