studia II stopnia, stacjonarne,

kierunek: Technologie kosmiczne i satelitarne,

specjalność: Technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej,

sem. 1

Nowoczesne technologie wykorzystania systemów dużej mocy obliczeniowej: superkomputerów o architekturze klastrowej na przykładzie środowisk związanych z masowym przetwarzaniem danych (Big Data), obliczeniami w chmurze (Cloud Computing) oraz klasycznym podejściem wymiany wiadomości (MPI: Message Passing Interface) dla przetwarzania wsadowego.

Celem przedmiotu / kursu jest dostarczenie studentowi podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania układów mikroelektronicznych w technologii CMOS metodą niestandardową (tzw. full-custom design) i w technologii układów programowalnych FPGA.

Technika antenowa _2020, studia II stopnia, specjalność: Technologie kosmiczne i satelitarne (TKiS)

Strona zawiera materiały do wykładu oraz laboratorium dla przedmiotu "Technika antenowa" prowadzonego dla II stopnia studiów Technologie kosmiczne i satelitarne.

Materiały wykładowe, laboratoryjne i projektowe z przedmiotu Technika Bardzo Wysokich Częstotliwości TKiS Studia magisterskie - przedmiot obieralny na kierunku Technologie kosmiczne i satelitarne

Kurs dla interdyscyplinarnych studiów II stopnia Technologie Kosmiczne i Satelitarne.

Technologie Kosmiczne i Satelitarne, 2 stopień stacjonarne