studia II stopnia, stacjonarne,

kierunek: Technologie kosmiczne i satelitarne,

specjalność: Technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej,

sem. 1

Strona zawiera materiały do wykładu oraz laboratorium dla przedmiotu "Technika antenowa" prowadzonego dla II stopnia studiów Technologie kosmiczne i satelitarne.

Materiały wykładowe, laboratoryjne i projektowe z przedmiotu Technika Bardzo Wysokich Częstotliwości TKiS Studia magisterskie - przedmiot obieralny na kierunku Technologie kosmiczne i satelitarne

Kurs dla interdyscyplinarnych studiów II stopnia Technologie Kosmiczne i Satelitarne.