W ramach niniejszego kursu prowadzone będą zajęcia laboratoryjne z przedmiotu "Technologia nagrań I".

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu wytwarzania, analizy i parametryzacji sygnału mowy, W ramach przedmiotu prezentowane są również zagadnienia z zakresu syntezy mowy oraz rozpoznawania mowy.

W niniejszym kursie będą również zamieszczane materiały przydatne do realizacji ćwiczeń laboratoryjnych.

Systemy Mikroelektromechaniczne (MEMS) 2021,

dla studentów II stopnia WETI - wykład, seminarium

Dyplomanci studiujący na II stopniu w specjalności Inżynieria Dźwięku i Obrazu referują na spotkaniach postępy swoich prac dyplomowych, wykorzystując do tego celu przygotowane przez siebie prezentacje. Seminaria prowadzą opiekunowie prac dyplomowych, udział biorą również konsultanci poszczególnych prac. 

II stopień, sem. 1, Optoelektronika + specjalność uzupełniająca

Wykład dla sem. I - studia mgr WETI, kier. EiT, specj. Inżynieria dźwięku i obrazu. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami leżącymi u podstaw percepcji dźwięku i obrazu, a także metodami badania słuchu i wzroku

Wykład dla sem. I - studia mgr WETI, kier. EiT, specj. Inżynieria dźwięku i obrazu.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami akustyki wnętrz i techniki nagłaśniania, przekazanie wiedzy z zakresu proj. systemów nagłośnieniowych w CADAach akustycznych. 

Wykład dla sem. I - studia mgr WETI, kier. EiT, specj. Inżynieria dźwięku i obrazu oraz przedmiot uzupełniający dla specjalności KSEM. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi technologii nagrań w zakresie podstawowym. Przedmiot obejmuje wykład oraz laboratorium.

Elektronika i Telekomunikacja, studia magisterskie sem. 2 i 3