W ramach niniejszego kursu prowadzone będą zajęcia laboratoryjne z przedmiotu "Technologia nagrań I".

II stopień, sem. 1, Optoelektronika + specjalność uzupełniająca

Zajęcia projektowe dla specjalności Komputerowe Systemy Elektroniczne

Realizacja zadania programistycznego z wykorzystaniem metod i narzędzi poznanych w ramach wykładu z przedmiotu "Projektowanie oprogramowania systemów".

EiT, II st., sem. 1, Opto
Kierunek: Elektronika i telekomunikacja
Studia magisterskie (II stopnia)
Specjalność: Optoelektronika
Rok 1
Semestr 1

Systemy transportu informacji    [II st. SiST + SiSR, sem.1]

Przekazanie wiedzy o zasadach funkcjonowania sieci optycznych, wykorzystywanych do transportu informacji.
Praktyczne poznanie zasad konfiguracji i zabezpieczenia w urządzeniach WDM.

Course assigned to the following subject:

- Radio Communication Antennas and MIMO Techniques (profile Radio Communication Systems and Networks [EN])

Kurs dotyczy przedmiotu:

- Anteny Radiokomunikacyjne i Technika MIMO (dla specjalności Systemy i Sieci Radiokomunikacyjne [PL])

Kurs dla studentów semestru 3 studiów 2. stopnia, Inżynieria Dźwięku i Obrazu.

Prowadzący: dr hab. inż. Grzegorz Szwoch

Kurs do przedmiotu Sterowanie Strumieniami Informacji (SSI) dla studentów II stopnia (studia magisterskie) na Wydziale ETI PG.

Kurs dla przedmiotu Platformy usługowe i aplikacje sieci NGN - Projekt dla studentów II stopnia (studia mgr) na Wydziale ETI PG.

Przedmiot ten prowadzony jest na studiach magisterskich, specjalność: Inżynieria komunikacji bezprzewodowej (WETI), II stopnia, stacjonarne.

dla 1 sem. studiów II stopnia specj. Systemy Mikroelektroniczne