Fundamentals of Digital Circuits. This course is dedicated for foreign students preparing for 2nd degree studies at the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics.

Kurs przeznaczony do realizacji zdalnych egzaminów dyplomowych realizowanych w Katedrze Sieci Teleinformacyjnych

W ramach kursu będą prowadzone konsultacje prac dyplomowych-magisterskich z dyplomantami.

Kurs dla studentów semestru 3 studiów 2. stopnia, Inżynieria Dźwięku i Obrazu.

Prowadzący: dr inż. Grzegorz Szwoch

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z narzędziami CAD stosowanymi w technice wysokich częstotliwości (i ich ograniczeniami). Przedmiot pozwala poznać specyficzne aspekty wspomaganego komputerem modelowania układów bardzo wysokich częstotliwości – od systemu do modelowania fizycznych własności elementów. 

Celem przedmmiodu jest zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności dotyczących projektowania wybranych zintegrowanych układów b.w.cz. stosowanych we współczesnych systemach komunikacji bezprzewodowej.

Zajęcia przeznaczone są dla studentów 1. semestru studiów II stopnia. Celem przedmiotu jest zapoznanie z teorią i praktycznymi zagadnieniami z odbioru radiowego ze szczególnym uwzględnieniem odbiorników cyfrowych.

II stopień, sem. 1, Optoelektronika + specjalność uzupełniająca

Kurs obejmuje wykład, laboratorium oraz seminarium, zajęcia prowadzone dla sem. II kier. EiT.

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do zagadnień praktycznych przestrzeni inteligentnych (np. inteligentny dom wykorzystujący urządzenia IoT, inteligentna fabryka w ramach Przemysłu 4.0, etc.) w oparciu o przetwarzanie sygnałów radiowych RF (ang. radio frequency) w celu dostarczenia wymaganych funkcjonalności w bezprzewodowych systemach wbudowanych.

Zapoznanie z budową i możliwościami wbudowanych systemów mikroelektronicznych.

Przedmioty obieralne:

Spec. uzupełniającej dla OPT gr.1 (WETI), II stopnia, stacjonarne
Specjalność: Komputerowe systemy elektroniczne (WETI), II stopnia, stacjonarne

Kierunek: Elektronika i telekomunikacja 
Studia magisterskie (II stopnia)
Profil: Optoelektronika + specjalność uzupełniająca
Rok 1
Semestr 2 (mgr)

Kurs do wykładu z Techniki radia programowalnego omawia zagadnienia sprzętu i oprogramowania, które są wykorzystywane podczas realizacji urządzeń nadawczo-odbiorczych w technologii radia programowalnego (ang. Software Defined Radio - SDR).

dla wszystkich specjalności E i T, semestr 2, II stopień studiów

Kurs do przeprowadzenia zajęć wykładowych i projektowych z przedmiotu Kodowanie źródłowe i kanałowe w systemach radiokomunikacyjnych.

EiT, studia II stopnia

Wykład z przedmiotu radiowe sieci sensorowe - semestr II studiów II stopnia