Elektronika i Telekomunikacja, studia magisterskie sem 2 i 3

Materiały wykładowe i laboratoryjne z przedmiotu Kompatybilność EM urządzeń zintegrowanych Studia magisterskie - semestr 3, kierunek elektronika

Materiały wykładowe oraz laboratoryjne dla przedmiotu Automatyzacja miernictwa mikrofalowego Studia magisterskie - semestr 1, kierunek elektronika