Wykład "Komunikacja i wizualizacja w automatyce budynków", wydział ETI, katedra KSA, II stopień studiów

Przedmiot ten prowadzony jest na studiach magisterskich, specjalność: Inżynieria komunikacji bezprzewodowej (WETI), II stopnia, stacjonarne.

Kurs przedstawia podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania układów scalonych do systemów komunikacji bezprzewodowej. Omawiane są sposoby projektowania najważniejszych bloków funkcjonalnych odbiorników i nadajników realizowanych jako elementy układów scalonych wysokiej skali integracji.

dla 2 semestru II stopnia, mgr, dla specjalności Komputerowe Systemy Elektroniczne

Kurs enauczania do przedmiotu Procesy losowe. Składa się z wykładu (1h)  ćwiczeń (1h) prowadzonych przez dr inż. Bartosza Czaplewskiego.

Kurs na potrzeby zdalnego nauczania przedmiotu Bezpieczeństwo Systemów Informacyjnych realizowanego na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na studiach II stopnia (2. rok studiów, 3. semestr).

II stopień, sem. 1, Optoelektronika + specjalność uzupełniająca

Zajęcia projektowe dla specjalności Komputerowe Systemy Elektroniczne i Systemy Mikroelktroniczne

Realizacja zadania programistycznego z wykorzystaniem metod i narzędzi poznanych w ramach wykładu z przedmiotu "Projektowanie oprogramowania systemów".

Celem przedmmiodu jest zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności dotyczących projektowania wybranych zintegrowanych układów b.w.cz. stosowanych we współczesnych systemach komunikacji bezprzewodowej.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z narzędziami CAD stosowanymi w technice wysokich częstotliwości (i ich ograniczeniami). Przedmiot pozwala poznać specyficzne aspekty wspomaganego komputerem modelowania układów bardzo wysokich częstotliwości – od systemu do modelowania fizycznych własności elementów. 

Kurs do wykładu z Techniki radia programowalnego omawia zagadnienia sprzętu i oprogramowania, które są wykorzystywane podczas realizacji urządzeń nadawczo-odbiorczych w technologii radia programowalnego (ang. Software Defined Radio - SDR).

The course for the lecture on Software Defined Radio Technology discusses the issues of hardware and software that are used in the implementation of transmitting and receiving devices in Software Defined Radio (SDR) technology.

Celem przedmiotu jest opanowanie przez studentów umiejętności komputerowej symulacji podstawowych metod przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu i przestrzeni w systemach echolokacyjnych.

Elektronika i Telekomunikacja, studia magisterskie sem. 2