Kurs do przedmiotu Projektowanie Oprogramowania Systemów - projekt w katedrze KST (WETI)

Kurs do przedmiotu Platformy Usługowe i Aplikacje NGN

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z architekturą systemów wieloprocesorowych i wielokomputerowych oraz z procesem wytwarzania i testowania oprogramowania realizującego zadane funkcje systemu czasu rzeczywistego.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami akwizycji danych obejmującymi proces przygotowania sygnałów, multipleksowanie, przetwarzanie analogowo cyfrowego i cyfrowo analogowe, łącznie ze sposobem zasilania oraz metodami zapewnienia niskiego poziomu zakłóceń.

Kurs obejmuje ćwiczenia laboratoryjne oraz projekt z przedmiotu Programowanie współbieżne w systemie Linux II. Przeznaczony jest dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja.

Kurs do seminarium  Zarządzanie sieciami i usługami informacyjnymi

W ramach niniejszego kursu prowadzone będą zajęcia laboratoryjne z przedmiotu "Technologia nagrań I".

II stopień, sem. 1, Optoelektronika + specjalność uzupełniająca

Zajęcia projektowe dla specjalności Komputerowe Systemy Elektroniczne i Optoelektronika

Realizacja zadania programistycznego z wykorzystaniem metod i narzędzi poznanych w ramach wykładu z przedmiotu "Projektowanie oprogramowania systemów".

EiT, II st., sem. 1, Opto
Kierunek: Elektronika i telekomunikacja
Studia magisterskie (II stopnia)
Specjalność: Optoelektronika
Rok 1
Semestr 1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu wytwarzania, analizy i parametryzacji sygnału mowy, W ramach przedmiotu prezentowane są również zagadnienia z zakresu syntezy mowy oraz rozpoznawania mowy.

W niniejszym kursie będą również zamieszczane materiały przydatne do realizacji ćwiczeń laboratoryjnych.

Systemy transportu informacji    [II st. SiST + SiSR, sem.1]

Przekazanie wiedzy o zasadach funkcjonowania sieci optycznych, wykorzystywanych do transportu informacji.
Praktyczne poznanie zasad konfiguracji i zabezpieczenia w urządzeniach WDM.

Course assigned to the following subject:

- Radio Communication Antennas and MIMO Techniques (profile Radio Communication Systems and Networks [EN])

Kurs dotyczy przedmiotu:

- Anteny Radiokomunikacyjne i Technika MIMO (dla specjalności Systemy i Sieci Radiokomunikacyjne [PL])