Automatyka i Robotyka, studia II stopnia

Celem przedmiotu jest monitorowanie i ocena postępów prac nad przygotowaniem dyplomu magisterskiego.

Osoba prowadząca kurs: prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki

kontakt: maciekn@eti.pg.edu.pl

Celem kursu jest opanowanie przez studentów zasad projektowania podstawowych algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów - filtrów cyfrowych FIR i IIR, i estymacji widma za pomocą FFT. Opróćz tego, student powinien opisywać architektury i ścieżki danych procesorów stało-przecinkowych i zmienno-przecinkowych. Po kursie, student rozumie podstawy arytmetyki procesorów i podaje przykłady zastosowań.

 Po ukończeniu kursu, student projektuje podstawowe algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów - filtrów cyfrowych FIR i IIR, i estymuje widmo za pomocą FFT.
Student opisuje architektury i ścieżki danych procesorów stało-przecinkowych i zmienno-przecinkowych. Student tłumaczy podstawy arytmetyki procesorów i podaje przykłady zastosowań.

Celem kursu jest opanowanie przez studentów zasad projektowania podstawowych algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów - filtrów cyfrowych FIR i IIR, i estymacji widma za pomocą FFT. Opróćz tego, student powinien opisywać architektury i ścieżki danych procesorów stało-przecinkowych i zmienno-przecinkowych. Po kursie, student rozumie podstawy arytmetyki procesorów i podaje przykłady zastosowań.

Materiały do wykładu z przedmiotu

The lecture focusses on designing of Kalman filters and stochastic control of dynamic systems.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową i działaniem systemów operacyjnych oraz programów układowych i rozruchowych dla systemów wbudowanych, możliwościami ich modyfikacji dla poprawy wydajności oraz rozszerzenia funkcjonalności o nowe usługi i sterowniki.

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z architekturą jednoprocesorowych, wieloprocesorowych i wielokomputerowych systemów wbudowanych. Przedstawienie technik programowania efektywnie wykorzystujących zasoby sprzętowe systemów wbudowanych oraz metod zapewniania niezawodności i energooszczędności systemów bezobsługowych. Przedstawienie technik komunikacji mikrokontrolerów z cyfrowymi i analogowymi podzespołami systemów wbudowanych. Zapoznanie studentów z możliwościami i ograniczeniami budowy systemów wbudowanych w oparciu o procesory sygnałowe i komputery klasy PC.

Projekt z przedmiotu Identyfikacja procesów.

Kierunek: Automatyka, Cybernetyka i Robotyka, semestr 1 studia II stopnia

Automatyka i Robotyka, studia II stopnia

Wykład i ćwiczenia z przedmiotu Nowoczesne metody teorii sterowania

Wykład i ćwiczenia z przedmiotu Nowoczesne metody teorii sterowania

Computer Controlled Systems Lab

The course includes 5 individual projects and their laboratory implementation.

The topics:
- Job analysis and tuning digital servo
- Usage of a PC computer and MatLab package for controlling the dynamic object as a model of the tethered helicopter
- Use of C language and the PC to control the plant in real time
- Use of assembly language, and a microcontroller to control the plant in real time
- Use of a PC-class computer for modeling a workstation consisting of a manipulator with a given configuration that enables solving the problem of simple and inverse kinematics

II st (ang), sem.   AiR