The aim of the course is to familiarize students with modern methods of systems diagnostics. As part of the project, each student solves one problem, prepares a report and finally a project presentation.

 

 

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi metodami diagnostyki systemów. W ramach projektu każdy student rozwiązuje samodzielnie jeden problem, przygotowuje sprawozdanie oraz prezentację projektu.

 

The lecture focusses on designing of Kalman filters and stochastic control of dynamic systems.

Materiały do wykładu z przedmiotu

Lecture "Communication and Visualisation in Building Automation", Wydział ETI, katedra KSA, II stopień studiów 

 Po ukończeniu kursu, student projektuje podstawowe algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów - filtrów cyfrowych FIR i IIR, i estymuje widmo za pomocą FFT.
Student opisuje architektury i ścieżki danych procesorów stało-przecinkowych i zmienno-przecinkowych. Student tłumaczy podstawy arytmetyki procesorów i podaje przykłady zastosowań.

Celem kursu jest opanowanie przez studentów zasad projektowania podstawowych algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów - filtrów cyfrowych FIR i IIR, i estymacji widma za pomocą FFT. Opróćz tego, student powinien opisywać architektury i ścieżki danych procesorów stało-przecinkowych i zmienno-przecinkowych. Po kursie, student rozumie podstawy arytmetyki procesorów i podaje przykłady zastosowań.

II st (ang), sem.   AiR

II st, 2 sem.   AiR

Computer Controlled Systems Lab

The course includes 5 individual projects and their laboratory implementation.

The topics:
- Job analysis and tuning digital servo
- Usage of a PC computer and MatLab package for controlling the dynamic object as a model of the tethered helicopter
- Use of C language and the PC to control the plant in real time
- Use of assembly language, and a microcontroller to control the plant in real time
- Use of a PC-class computer for modeling a workstation consisting of a manipulator with a given configuration that enables solving the problem of simple and inverse kinematics

Procesy losowe i statystyka matematyczna. Wykład i ćwiczenia. Prowadzący dr inż. Mariusz Domżalski.

Wykład i ćwiczenia z przedmiotu Nowoczesne metody teorii sterowania

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z architekturą jednoprocesorowych, wieloprocesorowych i wielokomputerowych systemów wbudowanych. Przedstawienie technik programowania efektywnie wykorzystujących zasoby sprzętowe systemów wbudowanych oraz metod zapewniania niezawodności i energooszczędności systemów bezobsługowych. Przedstawienie technik komunikacji mikrokontrolerów z cyfrowymi i analogowymi podzespołami systemów wbudowanych. Zapoznanie studentów z możliwościami i ograniczeniami budowy systemów wbudowanych w oparciu o procesory sygnałowe i komputery klasy PC.

Kurs do wykładu i seminarium z przedmiotu "Automation of Technological Process", II stopień studiów, sem. letni 2021

Wykład i ćwiczenia z przedmiotu Nowoczesne metody teorii sterowania