Kierunek: Automatyka i Robotyka, semestr 3 studia II stopnia

Automatyka i Robotyka, semestr 1 studia II stopnia

Kierunek: Automatyka i Robotyka, semestr 1 studia II stopnia

Synteza i implementacja sterowników z rodziny sterowników mininmalnowariancyjnych

Celem kursu jest zapoznanie studentów z architekturą systemów operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem systemów czasu rzeczywistego, różnymi dostępnymi systemami operacyjnymi i mechanizmami oraz środowiskami pozwalającymi na wykorzystywanie tych systemów.

The course aims to familiarize students with the architecture of operating systems with particular emphasis on real-time systems, various available operating systems and mechanisms, and environments that allow the use of these systems.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z architekturą systemów operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem systemów czasu rzeczywistego, oraz mechanizmami pozwalającymi na realizację współbieżności i wieloprogramowości.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z architekturą systemów operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem systemów czasu rzeczywistego, różnymi dostępnymi systemami operacyjnymi i mechanizmami oraz środowiskami pozwalającymi na wykorzystywanie tych systemów.

The course offers basic knowledge about random variables and random processes. Additionally it presents selected practical applications of the theory of random processes (source separation, denoising of audio signals).

Kurs zapoznaje uczestników z podstawami analizy zmiennych losowych i procesów losowych. Omawiane są również przykładowe zastosowania teorii procesów losowych do rozwiązywania problemów praktycznych (separacja źródeł, odszumianie sygnałów fonicznych).

materiały wspierające wykład na studiach II stopnia na kierunku ACR pod tytułem komputerowe systemy automatyki

materiały wspierające wykład na studiach II stopnia na kierunku ACR pod tytułem komputerowe systemy automatyki

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z architekturą jednoprocesorowych, wieloprocesorowych i wielokomputerowych systemów wbudowanych. Przedstawienie technik programowania efektywnie wykorzystujących zasoby sprzętowe systemów wbudowanych oraz metod zapewniania niezawodności i energooszczędności systemów bezobsługowych. Przedstawienie technik komunikacji mikrokontrolerów z cyfrowymi i analogowymi podzespołami systemów wbudowanych. Zapoznanie studentów z możliwościami i ograniczeniami budowy systemów wbudowanych w oparciu o procesory sygnałowe i komputery klasy PC.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową i działaniem systemów operacyjnych oraz programów układowych i rozruchowych dla systemów wbudowanych, możliwościami ich modyfikacji dla poprawy wydajności oraz rozszerzenia funkcjonalności o nowe usługi i sterowniki.

 

Zadania projektowe z przedmiotu identyfikacja procesów

1 sem (II st.) AiR

1 sem (II st.) AiR