Sztuczna Inteligencja na specjalności Inżynieria Danych

Kierunek: Inżynieria danych (WETI)
Studia I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, semestr 6

Stopień: pierwszy

Kierunek: Inżynieria Danych

Zapoznanie z architekturami biznesowych aplikacji wielkoskalowych i narzędziami do ich wytwarzania z wykorzystaniem platformy Java Enterprise Edition.

Overview of design patterns, architectures, and tools used for design and development of large-scale enterprise applications with focus on the Java Enterprise Edition platform.

Inżynieria danych, I stopień, sem. 3

kurs w jęz. angielskim dla studentów specjalności Inżynieria Danych