nazwa: PODSTAWY KRYPTOGRAFII

kod: 37687W0

poziom kształcenia: II

Stopień 2 semestr 2

Kierunek 'informatyka'

specjalność 'algorytmy i technologie internetowe'

Kierunek Informatyka, studia II stopnia

Pierwszy wykład we środę 26 lutego 2020.

Informacje o projekcie będą przekazane na pierwszym wykładzie.

Within this course the four types of non-relational databases (i.e. document, graph, key-value and column-oriented) are discussed.

The course is aimed at students of the 5th semester of data engineering.

4 semestr specjalności ISI i ZAD

Zawiera wskazówki i wymagania dotyczące sposobu pisania prac magisterskich.

Kurs jest skierowany do studentów 2 i 3 semestru studiów II stopnia na kierunku informatyka.

Within this path, various issues regarding data mining and their practical application in various systems are discussed.

 

4 semestr specjalności ISI i ZAD

Kurs aktualnie wykorzystywany dla Informatyka, studia magisterskie dzienne PL

Przedmiot Fotogrametria cyfrowa prowadzony dla specjalności Technologie geoinformatyczne i mobilne.

(Informatyka, studia dzienne magisterskie)

Infirmatyka II stopień

Jest to kurs dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia, kierunek Informatyka, specjalność Algorytmy i Technologie Internetowe, semestr 1.

(Informatyka, studia dzienne magisterskie)

(Informatyka, studia niestacjonarne magisterskie)

(Informatyka, studia niestacjonarne magisterskie)

studia dzienne magisterskie, kierunek Informatyka