Kurs obejmuje zajęcia z przedmiotu Zarządzanie konfiguracją (wykład, projekt, laboratorium) dla studentów studiów II stopnia MSU

Magisterskie Studia Uzupełniające, sem. 2

Magisterskie Studiach Uzupełniających (MSU) – specjalność „Technologie i Systemy Mobilne” - Seminarium Dyplomowe Magisterskie

dla specjalnosci uzupelniajacej na 2. stopniu, kier. informatyka

studia stacjonarne, II st. 2 sem., DAIS na kierunku Informatyka - grupa ang.

studia stacjonarne, II st. 2 sem. , Automatyka, Cybernetyka i Robotyka

studia stacjonarne, II st. 2 sem. , Informatyka

Kurs jest przeznaczony dla studentów drugiego semestru na kierunku Informatyka (stacjonarna).

studia dzienne magisterskie, kierunek Informatyka

Kurs przeznaczony jest dla studentów semestru 2 studiów stacjonarnych II stopnia na Wydziale ETI PG na kierunku Informatyka, dla specjalności Technologie geoinformatyczne i mobilne oraz dla studentów innych specjalności jeśli w swoim programie studiów mają ten przedmiot.

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką projektowania, wdrażania oraz wykorzystania systemów chmurowych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ich bezpieczeństwa oraz niezawodności.

Kurs stanowi wprowadzenie do tematyki Głębokiego Uczenia ze Wzmocnieniem. Kurs porusza następujące zagadnienia:

  • Głębokie uczenie przez imitację
  • Wprowadzenie do uczenia ze wzmocnieniem
  • Głębokie uczenie przy pomocy aproksymacji funkcji wartości
  • Głębokie uczenie przy pomocy gradientu strategii

kurs dla informatyki (magisterskie) - MSU, III semestr.

The course is addressed to master-degree students in the field of computer science attending Advanced Data Analysis (ZAD) specialization, in the second semester.

Kierunek Informatyka, sem, 2, studia niestacjonarne MSU.

Tematyka szeregowania zadań stanowi jeden z głównych nurtów badań operacyjnych. Podejmuje ona problemy planowania pracy i układania harmonogramów, dotychczas zdefiniowała tysiące rozmaitych modeli obejmujących różnorodne rodzaje zadań, wykorzystywane przez nie zasoby i tryby pracy. Głównym celem, jaki stawia sobie teoria jest opracowanie efektywnych algorytmów umożliwiających tworzenie harmonogramów optymalnych w sensie określonego kryterium ich kosztu.

Kierunek Informatyka, studia II stopnia

Pierwszy wykład we środę 26 lutego 2020.

Informacje o projekcie będą przekazane na pierwszym wykładzie.