Wprowadzenie do metod stosowanych w uczeniu maszynowym i sztucznej inteligencji. Sposoby parametryzacji danych, budowania modelu, podejmowania decyzji. Specjalność: uczenie maszynowe.

Informatyka, niestacjonarne, studia II stopnia

studia niestacjonarne drugiego stopnia, kierunek Informatyka, specjalność Zastosowania Technologii Informacyjnych

studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku Informatyka,

specjalność: Inteligentne systemy interaktywne

Materiały do przedmiotów:

 - Badania operacyjne (1/3), kier: informatyka mgr stac. rok. 1. sem. 1.
 - Operational research (1/3), kier: informatyka mgr stac. (ang) rok. 1. sem. 1.


Inżynieria wymagań, II st. Informatyki NST (MSU), sem. 2;

magisterskie studia uzupełniające, kierunek Informatyka

Wprowadzenie do metod stosowanych w uczeniu maszynowym i sztucznej inteligencji. Sposoby parametryzacji danych, budowania modelu, podejmowania decyzji. Specjalność: uczenie maszynowe.

Kurs Inżynieria Wymagań, Informatyka II stopień (stacjonarne), specjalność Inżynieria Systemów Informacyjnych

Magisterskie Studia Uzupełniające, sem. 2

Informatics, postgraduate studies

Data Engineering, undergraduate studiesdla specjalnosci uzupelniajacej na 2. stopniu, kier. informatyka

Informatyka, studia II stopnia

Przedmiot ten prowadzony jest na studiach magisterskich MSU, specjalność: Systemy i technologie mobilne (WETI), II stopnia, niestacjonarne.

Przedmiot ten prowadzony jest na studiach magisterskich MSU, specjalność: Systemy i technologie mobilne (WETI), II stopnia, niestacjonarne.