Materiały do przedmiotów:

 - Badania operacyjne (1/3), kier: informatyka mgr stac. rok. 1. sem. 1.
 - Operational research (1/3), kier: informatyka mgr stac. (ang) rok. 1. sem. 1.


Inżynieria wymagań, II st. Informatyki NST (MSU), sem. 2;

magisterskie studia uzupełniające, kierunek Informatyka

Wprowadzenie do metod stosowanych w uczeniu maszynowym i sztucznej inteligencji. Sposoby parametryzacji danych, budowania modelu, podejmowania decyzji. Specjalność: uczenie maszynowe.

Kurs Inżynieria Wymagań, Informatyka II stopień (stacjonarne), specjalność Inżynieria Systemów Informacyjnych

Magisterskie Studia Uzupełniające, sem. 2

Informatics, postgraduate studies

Data Engineering, undergraduate studiesdla specjalnosci uzupelniajacej na 2. stopniu, kier. informatyka

Informatyka, studia II stopnia

Przedmiot ten prowadzony jest na studiach magisterskich MSU, specjalność: Systemy i technologie mobilne (WETI), II stopnia, niestacjonarne.

Przedmiot ten prowadzony jest na studiach magisterskich MSU, specjalność: Systemy i technologie mobilne (WETI), II stopnia, niestacjonarne.

Przedmiot ten prowadzony jest na studiach magisterskich, specjalność: Technologie geoinformatyczne i mobilne (WETI), II stopnia, stacjonarne.

dla specjalnosci uzupelniajacej na 2. stopniu, kier. informatyka

Kurs jest przeznaczony dla studentów drugiego semestru na kierunku Informatyka (stacjonarna).

Informatyka, stopien II, sem. II, studia stacjonarne