studia niestacjonarne drugiego stopnia, kierunek Informatyka, specjalność Zastosowania Technologii Informacyjnych

dla specjalnosci uzupelniajacej na 2. stopniu, kier. informatyka

Informatyka, studia II stopnia

godziny konsultacji dla dyplomantów magisterskich i inżynierskich oraz uczestników projektów badawczych, a także pozostałych studentów

For ISD M.Sc. (II degr.) 2 sem.

Participants are to learn image processing algorithms related to transformation, filtration, feature detection (image descriptors), image processing algorithms in robotic industrial systems.

Kurs przeznaczony jest dla studentów semestru 2 studiów stacjonarnych II stopnia na Wydziale ETI PG na kierunku Informatyka, dla specjalności Technologie geoinformatyczne i mobilne oraz dla studentów innych specjalności jeśli w swoim programie studiów mają ten przedmiot bądź realizują go jako przedmiot obieralny.

Kurs Inżynieria Wymagań, Informatyka II stopień (stacjonarne), specjalność Inżynieria Systemów Informacyjnych

Studia stacjonarne II stopnia, Informatyka, semestr 2 - edycja 2021/22

Zakres przedmiotu: Zarządzanie rozwojem i utrzymaniem systemów informacyjnych w warunkach zmiennych potrzeb klientów i użytkowników.

Wykład: wtorek, 11:15, EA 07, 2 godz do połowy semestru

Projekt: informacje o harmonogramie projektu będą podane na wykładzie

Proszę starostę lub przedstawiciela grupy o kontakt mailowy

Prowadzący: dr. inż Andrzej Wardziński, Katedra Inżynierii Oprogramowania, pokój EA 646, andrzej.ardzinski@eti.pg.edu.pl

Konsultacje:

- poniedziałek 13:15-14:00

- wtorek 10:15 - 11:00

Magisterskie Studia Uzupełniające, sem. 2

The curse is led for part-time studies, on the first semester of postgraduate studies.

studia dzienne magisterskie, kierunek Informatyka

Kurs skierowany do studentów II semestru kierunku informatyka (II stopień) na specjalności ISI.

The course is addressed to master-degree students in the field of computer science in the second semester.

Student klasyfikuje podstawowe problemy komunikacji sieciowej oraz identyfikuje i analizuje wybrane protokoły i mechanizmy sieci LAN i WAN

 Rzeczywistość wirtualna (RZW, II stopień - Informatyka, specjalność podstawowa i uzupełniająca pn. Inteligentne Systemy Interaktywne na II semestrze studiów),

Kurs jest przeznaczony dla studentów drugiego semestru na kierunku Informatyka (stacjonarna).