Kwalifikacja do lutowej poprawy z przedmiotu Obwody i sygnały -  dla AiR, EiT i IBm, sem.2, studia I stopnia, WETI PG

Sterujący całością kursu:        Czesław Stefański (cestef@pg.edu.pl)

Programowanie lokalnych aplikacji na platformie .NET 7 sem studia I stopnia

Materiały do przedmiotów:

 - Matematyka Dyskretna, kier: informatyka inż. rok 2. sem.3. niestacjonarny
 

Strona z zasobami, tablicą ogłoszeń i dziennikiem ocen do zajęć stacjonarnych
z przedmiotu Obwody i sygnały - laboratorium na sem. 3 studiów 1. stopnia na WETI PG dla kierunków EiT, AiR i IBm.

Rok akademicki 2022/23, sem. zimowy

Prowadzący: Czesław Stefański (cestef@pg.edu.pl)

Realizatorzy: dr Marek Makowski, mgr Aleksander Schmidt, dr Czesław Stefański 

Zasadniczym celem Laboratorium w ramach przedmiotu Obwody i sygnały (OiS) jest nabycie przez studentów praktycznych umiejętności z zakresu projektowania, symulacji, realizacji i pomiarów wybranych układów analogowych przekształcających sygnały. Kurs jest przeznaczony dla studiów inżynierskich semestru trzeciego kierunków ACiR, EiT i IBm realizowanych na WETI.

Przedmiot Podstawy programowania dla trzech kierunków ACiR, EiT i IBm. W ramach przedmiotu student zapozna się  z podstawowymi technikami programowania oraz z elementami języka C i C++. 

Prezentacja tematów oferowanych w przedmiotu Projekt grupowy (sem. 5 i 6) przez Katedrę Sieci Teleinformacyjnych.
Omawianie bieżących efektów pracy w ramach projektów.

Poprawa ćwiczeń z przedmiotu Obwody i sygnały -  dla AiR, EiT i IBm, sem.2, studia I stopnia, WETI PG

Sterujący całością kursu:        Czesław Stefański (cestef@pg.edu.pl)

Prowadzący grupy ćwiczeniowe:
           mgr Marek Grzegorek
           dr Iwona Kochańska
           dr Marek S. Makowski
           dr Czesław Stefański

This course is for 1st semester students of Data Engineering and Computer Science at Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics.

Studia I stopnia. Informatyka i Informatyka w Medycynie (strumień Inżynierii Biomedycznej) - sem. 5

Uwaga - kody dostępu zostaną podane na pierwszych zajęciach laboratoryjnych!

Webinaria dla grup ćwiczeniowych ACiR1 i ACiR2 z przedmiotu Obwody i sygnały dla kierunku  ACiR sem. 2, studia I stopnia. 

Prowadzący: Piotr Chudziak (piochudz@pg.edu.pl)
                                      Marek Grzegorek (marek.grzegorek@pg.edu.pl)
                     Czesław Stefański (cestef@pg.edu.pl)

(wersja 2022, dodatek do "OiS'22-wsparcie ćwiczeń")

W semestrach letnich ćwiczenia tablicowe (dla grup prowadzonych przez dra M. S. Makowskiego) >>Obwody i sygnały<< semestru 2 studiów I stopnia dla kierunków ET, AiR i IBm WETI PG. 

Materiały do przedmiotów:

 - Matematyka Dyskretna, kier: informatyka inż. rok 1. sem.2.
 

Kurs AWARYJNY-ZDALNY przedmiotu OiS-laboratorium w roku 2021/2022 prowadzonego stacjonarnie

Objaśnienie: gdy zajęcia stacjonarne przedmiotu byłyby zawieszone okresowo przez władze dziekańskie z powodu COVID-19, wtedy w okresie zawieszenia należy korzystać z niniejszego kursu (awaryjnego-zdalnego

Podstawowy z kursów wspierających ćwiczenia z przedmiotu Obwody i sygnały -  dla AiR, EiT i IBm, sem.2, studia I stopnia, WETI PG

Sterujący całością kursu:        Czesław Stefański (cestef@pg.edu.pl)

Prowadzący zajęcia tablicowe:

mgr Marek Grzegorek
dr Iwona Kochańska
dr Marek S. Makowski
dr Czesław Stefański

Materiały pomocnicze do przedmiotu Przetwarzanie Sygnałów - laboratorium

kierunki: AiR, IBM, EiT stopień I, semestr 4

Strona z zasobami, tablicą ogłoszeń i dziennikiem ocen do zajęć stacjonarnych
z przedmiotu Obwody i sygnały - laboratorium na sem. 3 studiów 1. stopnia na WETI PG dla kierunków EiT, AiR i IBm.

Prowadzący: Czesław Stefański (cestef@pg.edu.pl)

Realizatorzy: dr Marek Makowski, dr Czesław Stefański


Zasadniczym celem Laboratorium w ramach przedmiotu Obwody i sygnały (OiS) jest nabycie przez studentów praktycznych umiejętności z zakresu projektowania, symulacji, realizacji i pomiarów wybranych układów analogowych przekształcających sygnały. Kurs jest przeznaczony dla studiów inżynierskich semestru trzeciego kierunków AiR, EiT i IBm realizowanych na WETI.

Materiały do przedmiotów:

 - Matematyka Dyskretna, kier: informatyka niestac. inż. rok 2. sem.3.