Webinaria dla grup ćwiczeniowych ACiR1 i ACiR2 z przedmiotu Obwody i sygnały dla kierunku  ACiR sem. 2, studia I stopnia. 

Prowadzący: Piotr Chudziak (piochudz@pg.edu.pl)
                                      Marek Grzegorek (marek.grzegorek@pg.edu.pl)
                     Czesław Stefański (cestef@pg.edu.pl)

(wersja 2022, dodatek do "OiS'22-wsparcie ćwiczeń")

W semestrach letnich ćwiczenia tablicowe (dla grup prowadzonych przez dra M. S. Makowskiego) >>Obwody i sygnały<< semestru 2 studiów I stopnia dla kierunków ET, AiR i IBm WETI PG. 

Materiały do przedmiotów:

 - Matematyka Dyskretna, kier: informatyka inż. rok 1. sem.2.
 

Kurs AWARYJNY-ZDALNY przedmiotu OiS-laboratorium w roku 2021/2022 prowadzonego stacjonarnie

Objaśnienie: gdy zajęcia stacjonarne przedmiotu byłyby zawieszone okresowo przez władze dziekańskie z powodu COVID-19, wtedy w okresie zawieszenia należy korzystać z niniejszego kursu (awaryjnego-zdalnego

Programowanie lokalnych aplikacji na platformie .NET 7 sem studia I stopnia

Podstawowy z kursów wspierających ćwiczenia z przedmiotu Obwody i sygnały -  dla AiR, EiT i IBm, sem.2, studia I stopnia, WETI PG

Sterujący całością kursu:        Czesław Stefański (cestef@pg.edu.pl)

Prowadzący zajęcia tablicowe:

mgr Marek Grzegorek
dr Iwona Kochańska
dr Marek S. Makowski
dr Czesław Stefański

Materiały pomocnicze do przedmiotu Przetwarzanie Sygnałów - laboratorium

kierunki: AiR, IBM, EiT stopień I, semestr 4

Strona z zasobami, tablicą ogłoszeń i dziennikiem ocen do zajęć stacjonarnych
z przedmiotu Obwody i sygnały - laboratorium na sem. 3 studiów 1. stopnia na WETI PG dla kierunków EiT, AiR i IBm.

Prowadzący: Czesław Stefański (cestef@pg.edu.pl)

Realizatorzy: dr Marek Makowski, dr Czesław Stefański


Zasadniczym celem Laboratorium w ramach przedmiotu Obwody i sygnały (OiS) jest nabycie przez studentów praktycznych umiejętności z zakresu projektowania, symulacji, realizacji i pomiarów wybranych układów analogowych przekształcających sygnały. Kurs jest przeznaczony dla studiów inżynierskich semestru trzeciego kierunków AiR, EiT i IBm realizowanych na WETI.

Materiały do przedmiotów:

 - Matematyka Dyskretna, kier: informatyka niestac. inż. rok 2. sem.3.
 

Przedmiot Podstawy programowania dla trzech kierunków ACiR, EiT i IBm. W ramach przedmiotu student zapozna się  z podstawowymi technikami programowania oraz z elementami języka C i C++. 

This course is for 1st semester students of Data Engineering and Computer Science at Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics.

Programowanie lokalnych aplikacji na platformie .NET 7 sem studia I stopnia

Kurs - laboratorium techniki cyfrowej.

Praktyka zawodowa jest zasadniczo realizowana latem pomiędzy 6 i 7 semestrem a kurs "Praktyka zawodowa WETI" startuje wraz z semestrem letnim. Jednak o praktyki należy starać się wcześniej. W związku z tym oferty praktyk dla wszystkich studentów WETI będą na bieżąco prezentowane w tym kursie.  

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez Studenta wiedzy w zakresie kierowania firmą hi-tech we wszystkich aspektach jej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień marketingu.

I stopień: ACiR, EiT, Informatyka, IB,