Programowanie lokalnych aplikacji na platformie .NET 7 sem studia I stopnia

Webinaria dla grup ćwiczeniowych EiT4 i EiT5 z przedmiotu Obwody i sygnały dla kierunku  EiT sem. 2, studia I stopnia. 

Prowadzący: Piotr Chudziak (piochudz@pg.edu.pl)
                                      Marek Grzegorek (marek.grzegorek@pg.edu.pl)
                     Czesław Stefański (cestef@pg.edu.pl)

(wersja 2021, dodatek do kursu Ćwiczenia z przedmiotu "Obwody i sygnały" 2021)

Materiały do przedmiotów:

 - Matematyka Dyskretna, kier: informatyka stac. inż. rok 1. sem.2.
 

Kurs z energoelektroniki i sterowania napędem - laboratorium i wykład.

Kurs - laboratorium techniki cyfrowej.

Praktyka zawodowa jest zasadniczo realizowana latem pomiędzy 6 i 7 semestrem a kurs "Praktyka zawodowa WETI" startuje wraz z semestrem letnim. Jednak o praktyki należy starać się wcześniej. W związku z tym oferty praktyk dla wszystkich studentów WETI będą na bieżąco prezentowane w tym kursie.  

Kurs ćwiczeń z przedmiotu Obwody i sygnały -  dla AiR, EiT i IBm, sem.2, studia I stopnia, WETI PG

Sterujący całością kursu:        Czesław Stefański (cestef@pg.edu.pl)

Prowadzący zajęcia tablicowe:

mgr Piotr Chudziak
mgr Marek Grzegorek
dr Iwona Kochańska
dr Marek S. Makowski
dr Czesław Stefański

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez Studenta wiedzy w zakresie kierowania firmą hi-tech we wszystkich aspektach jej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień marketingu.

studia inżynierskie, informatyka i inżynieria danych

Kurs do przedmiotu "Analogowe układy elektroniczne" sem. 4.

I stopień: ACiR, EiT, Informatyka, IB,

I stopień studiów EiT/IBM/AiR

Kurs przedmiotu Obwody i sygnały - laboratorium na sem. 3 studiów 1. stopnia na WETI PG dla kierunków EiT, AiR i IBm.

Prowadzący: Czesław Stefański (cestef@pg.edu.pl)

Realizatorzy: dr Marek Makowski, dr Czesław Stefański


Zasadniczym celem Laboratorium w ramach przedmiotu Obwody i sygnały (OiS) jest nabycie przez studentów praktycznych umiejętności z zakresu projektowania, symulacji, realizacji i pomiarów wybranych układów analogowych przekształcających sygnały. Kurs jest przeznaczony dla studiów inżynierskich semestru trzeciego kierunków AiR, EiT i IBm realizowanych na WETI.

This course is for 1st semester students of Data Engineering at Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics.

Programowanie lokalnych aplikacji na platformie .NET 7 sem studia I stopnia