Praktyka zawodowa jest zasadniczo realizowana latem pomiędzy 6 i 7 semestrem a kurs "Praktyka zawodowa WETI" startuje wraz z semestrem letnim. Jednak o praktyki należy starać się wcześniej. W związku z tym oferty praktyk dla wszystkich studentów WETI będą na bieżąco prezentowane w tym kursie.  

Seminarium dyplomowe inż. Teleinformatyka 2020/21

Materiały do przedmiotów:

 - Matematyka Dyskretna, kier: informatyka stac. inż. rok 1. sem.2.
 - Matematyka Dyskretna, kier: informatyka niestac. inż. rok 2. sem.3.
 - Elementy matematyki dyskretnej, kier: Inżynieria danych stac. inż. rok 1. sem.2.

I stopień studiów EiT/IBM/AiR

Kurs ćwiczeń z przedmiotu Obwody i sygnały -  dla AiR, EiT i IBm, sem.2, studia I stopnia, WETI PG

(wersja 2020 na użytek III podejścia)

Sterujący całością kursu:        Czesław Stefański (cestef@pg.edu.pl)

I stopień: ACiR, EiT, Informatyka, IB,

Studia I stopnia. Informatyka i Informatyka w Medycynie (strumień Inżynierii Biomedycznej) - sem. 5

Kurs przeznaczony dla studentów studiów inżynierskich semestru IV kierunków AiR oraz IBm i semestru V kierunku EiT. Obejmuje zagadnienia części nieliniowej przedmiotów Analogowe układy elektroniczne - laboratorium na sem. 5 i Układy elektroniczne - laboratorium na sem. 4.
 

Prowadzący: Czesław Stefański (cestef@pg.edu.pl)


(WETI PG)

I stopień studiów EiT/IBM/AiR

Kurs przedmiotu OiS-laboratorium w roku 2020/2021

Kurs przedmiotu Obwody i sygnały - laboratorium na sem. 3 studiów 1. stopnia na WETI PG dla kierunków EiT, AiR i IBm.

Prowadzący: Czesław Stefański (cestef@pg.edu.pl)

Realizatorzy: dr Marek Makowski, dr Czesław Stefański


Zasadniczym celem Laboratorium w ramach przedmiotu Obwody i sygnały (OiS) jest nabycie przez studentów praktycznych umiejętności z zakresu projektowania, symulacji, realizacji i pomiarów wybranych układów analogowych przekształcających sygnały. Kurs jest przeznaczony dla studiów inżynierskich semestru trzeciego kierunków AiR, EiT i IBm realizowanych na WETI.

Wykład z przedmiotu Obwody i sygnały dla kierunku ACiR, IBm i EiT sem. 2, studia I stopnia  (WETI PG) 

Prowadzący: Czesław Stefański (cestef@pg.edu.pl)

(wersja 2020 na użytek III podejścia)

This course is for 1st semester students of Data Engineering at Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics.

Kurs przeznaczony jest głównie dla studentów pierwszego semestru studiów dziennych pierwszego stopnia na kierunkach: Automatyka, cybernetyka i robotyka, Inżynieria biomedyczna, Elektronika i telekomunikacja, na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, PG.

Programowanie lokalnych aplikacji na platformie .NET 7 sem studia I stopnia

Materiały pomocnicze do przedmiotu Przetwarzanie Sygnałów - laboratorium

kierunki: AiR, IBM, EiT stopień I, semestr 4

Dominacja rozwiązań Ethernet na rynku sieci lokalnych i miejskich (standaryzacja). Fast/Giga/10/40/100/400 Gb/Ethernet. Koncepcja Ethernet od końca do końca. Carrier Ethernet (CE).Zarządzanie w sieciach Ethernet. Kompatybilność rozwiązań ethernetowych. Łączenie sieci Ethernet i zasady współpracy z sieciami bezprzewodowymi. Monitorowanie i bezpieczeństwo sieci Ethernet. Nowe zastosowania rozwiązań Ethernet: PoE – problemy zasilania urządzeń,  EFM – Ethernet pierwszej mili, Ethernet w samochodzie, multimedia, multikasty, Ethernet przemysłowy. Internet rzeczy (IoT) a Ethernet. Dopasowanie ethernetu do protokołów IP. Potrzeba nowego protokołu IP. Internet rzeczy a IP. Przegląd koncepcji IPv6. Podstawy adresowania IPv6 - adresacja unicast, multicast, anycast. Alokacja adresów i problemy rutingu. Konfiguracja statyczna i dynamiczna. DNSv6. Współegzystencja sieci IPv4/IPv6, metody migracji. Usługi w sieciach IPv6.  Bezpieczeństwo w sieciach Ethernet i IP. Perspektywy rozwoju sieci Ethernet i IP.