Kurs przedmiotu OiS-laboratorium w roku 2021/2022 (gdy zajęcia zdalne z powodu kwarantanny lub zawieszenia stacjonarnych)

Programowanie lokalnych aplikacji na platformie .NET 7 sem studia I stopnia

Kurs przedmiotu Obwody i sygnały - laboratorium na sem. 3 studiów 1. stopnia na WETI PG dla kierunków EiT, AiR i IBm.

Prowadzący: Czesław Stefański (cestef@pg.edu.pl)

Realizatorzy: dr Marek Makowski, dr Czesław Stefański


Zasadniczym celem Laboratorium w ramach przedmiotu Obwody i sygnały (OiS) jest nabycie przez studentów praktycznych umiejętności z zakresu projektowania, symulacji, realizacji i pomiarów wybranych układów analogowych przekształcających sygnały. Kurs jest przeznaczony dla studiów inżynierskich semestru trzeciego kierunków AiR, EiT i IBm realizowanych na WETI.

Kurs dla zajęć stacjonarnych

Materiały do przedmiotów:

 - Matematyka Dyskretna, kier: informatyka niestac. inż. rok 2. sem.3.
 

Przedmiot Podstawy programowania dla trzech kierunków ACiR, EiT i IBm. W ramach przedmiotu student zapozna się  z podstawowymi technikami programowania oraz z elementami języka C i C++. 

Wstęp do sieci komputerowych

This course is for 1st semester students of Data Engineering and Computer Science at Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics.

Programowanie lokalnych aplikacji na platformie .NET 7 sem studia I stopnia

Studia I stopnia. Informatyka i Informatyka w Medycynie (strumień Inżynierii Biomedycznej) - sem. 5

Uwaga - kody dostępu zostaną podane na pierwszych zajęciach laboratoryjnych!

Kurs - laboratorium techniki cyfrowej.

Praktyka zawodowa jest zasadniczo realizowana latem pomiędzy 6 i 7 semestrem a kurs "Praktyka zawodowa WETI" startuje wraz z semestrem letnim. Jednak o praktyki należy starać się wcześniej. W związku z tym oferty praktyk dla wszystkich studentów WETI będą na bieżąco prezentowane w tym kursie.  

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez Studenta wiedzy w zakresie kierowania firmą hi-tech we wszystkich aspektach jej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień marketingu.

Kurs do przedmiotu "Analogowe układy elektroniczne" sem. 4.

I stopień: ACiR, EiT, Informatyka, IB,

I stopień studiów EiT/IBM/AiR

Kurs przedmiotu Obwody i sygnały - laboratorium na sem. 3 studiów 1. stopnia na WETI PG dla kierunków EiT, AiR i IBm.

Prowadzący: Czesław Stefański (cestef@pg.edu.pl)

Realizatorzy: dr Marek Makowski, dr Czesław Stefański


Zasadniczym celem Laboratorium w ramach przedmiotu Obwody i sygnały (OiS) jest nabycie przez studentów praktycznych umiejętności z zakresu projektowania, symulacji, realizacji i pomiarów wybranych układów analogowych przekształcających sygnały. Kurs jest przeznaczony dla studiów inżynierskich semestru trzeciego kierunków AiR, EiT i IBm realizowanych na WETI.