Kurs przeznaczony jest głównie dla studentów pierwszego semestru studiów dziennych pierwszego stopnia na kierunkach: Automatyka i robotyka, Inżynieria biomedyczna, Elektronika i Telekomunikacja, na wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, PG.

Kurs przeznaczony jest dla studentów pierwszego semestru studiów dziennych pierwszego stopnia na kierunku Informatyka na wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, PG.

Materiały do przedmiotów:

 - Matematyka Dyskretna, kier: informatyka stac. inż. rok 1. sem.2.
 - Matematyka Dyskretna, kier: informatyka niestac. inż. rok 2. sem.3.
 - Elementy matematyki dyskretnej, kier: Inżynieria danych stac. inż. rok 1. sem.2.

studia inżynierskie, informatyka i inżynieria danych

Materiały pomocnicze do przedmiotu Przetwarzanie Sygnałów - laboratorium

kierunki: AiR, IBM, EiT stopień I, semestr 4