Celem przedmiotu jest uzyskanie przez Studenta wiedzy w zakresie kierowania firmą hi-tech we wszystkich aspektach jej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień marketingu.

dla 2 sem. Studiów I stopnia na kier. Inż. Biomedyczna i Automatyka, cybernetyka i robotyka

Celem przedmiotu jest nauczenie studenta podstaw związanych z cyberbezpieczeństwem. W ramach przedmiotu studenci poznają wybrane zagrożenia dla bezpieczeństwa. Prezentowany jest zbiór funkcji bezpieczeństwa, m. in.: poufność, integralność i dostępność wraz z mechanizmami pozwalającymi na ich realizację.

Dominacja rozwiązań Ethernet na rynku sieci lokalnych i miejskich (standaryzacja). Fast/Giga/10/40/100/400 Gb/Ethernet. Koncepcja Ethernet od końca do końca. Carrier Ethernet (CE).Zarządzanie w sieciach Ethernet. Kompatybilność rozwiązań ethernetowych. Łączenie sieci Ethernet i zasady współpracy z sieciami bezprzewodowymi. Monitorowanie i bezpieczeństwo sieci Ethernet. Nowe zastosowania rozwiązań Ethernet: PoE – problemy zasilania urządzeń,  EFM – Ethernet pierwszej mili, Ethernet w samochodzie, multimedia, multikasty, Ethernet przemysłowy. Internet rzeczy (IoT) a Ethernet. Dopasowanie ethernetu do protokołów IP. Potrzeba nowego protokołu IP. Internet rzeczy a IP. Przegląd koncepcji IPv6. Podstawy adresowania IPv6 - adresacja unicast, multicast, anycast. Alokacja adresów i problemy rutingu. Konfiguracja statyczna i dynamiczna. DNSv6. Współegzystencja sieci IPv4/IPv6, metody migracji. Usługi w sieciach IPv6.  Bezpieczeństwo w sieciach Ethernet i IP. Perspektywy rozwoju sieci Ethernet i IP.

 

I stopień studiów EiT/IBM/AiR

I stopień, Informatyka + Inżynieria Danych

Kurs przeznaczony jest głównie dla studentów pierwszego semestru studiów dziennych pierwszego stopnia na kierunkach: Automatyka, cybernetyka i robotyka, Inżynieria biomedyczna, Elektronika i telekomunikacja, na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, PG.

This course is to be taken by first semester undergraduate students (BSc) of Computer Science and Data Engineering at the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, GUT.

Materiały do przedmiotów:

 - Matematyka Dyskretna, kier: informatyka stac. inż. rok 1. sem.2.
 - Matematyka Dyskretna, kier: informatyka niestac. inż. rok 2. sem.3.
 - Elementy matematyki dyskretnej, kier: Inżynieria danych stac. inż. rok 1. sem.2.

Kurs ćwiczeń z przedmiotu Obwody i sygnały -  dla AiR, EiT i IBm, sem.2, studia I stopnia, WETI PG

Sterujący całością kursu:        Czesław Stefański (cestef@pg.edu.pl)

Prowadzący zajęcia tablicowe:
mgr Piotr Chudziak
dr Marek S. Makowski
dr Czesław Stefański
prof. Tomasz Stefański

studia inżynierskie, informatyka i inżynieria danych

Materiały pomocnicze do przedmiotu Przetwarzanie Sygnałów - laboratorium

kierunki: AiR, IBM, EiT stopień I, semestr 4

I stopień: AiR, EiT, Informatyka, IB, ID

Studia I stopnia. Informatyka i Informatyka w Medycynie (strumień Inżynierii Biomedycznej) - sem. 5

Kurs przeznaczony dla studentów studiów inżynierskich semestru IV kierunków AiR oraz IBm i semestru V kierunku EiT. Obejmuje zagadnienia części nieliniowej przedmiotów Analogowe układy elektroniczne - laboratorium na sem. 5 i Układy elektroniczne - laboratorium na sem. 4.
 

Prowadzący: Czesław Stefański (cestef@pg.edu.pl)


(WETI PG)

Kurs przedmiotu Obwody i sygnały - laboratorium na sem. 3 studiów 1. stopnia na WETI PG dla kierunków EiT, AiR i IBm.

Prowadzący: Czesław Stefański (cestef@pg.edu.pl)

Realizatorzy: dr Marek Makowski, dr Czesław Stefański


Zasadniczym celem Laboratorium w ramach przedmiotu Obwody i sygnały (OiS) jest nabycie przez studentów praktycznych umiejętności z zakresu projektowania, symulacji, realizacji i pomiarów wybranych układów analogowych przekształcających sygnały. Kurs jest przeznaczony dla studiów inżynierskich semestru trzeciego kierunków AiR, EiT i IBm realizowanych na WETI.