Materiały do przedmiotów:

 - Matematyka Dyskretna, kier: informatyka inż. rok 1. sem.2.
 

Programowanie lokalnych aplikacji na platformie .NET 7 sem studia I stopnia

Przedmiot Podstawy programowania dla trzech kierunków ACiR, EiT i IBm. W ramach przedmiotu student zapozna się  z podstawowymi technikami programowania oraz z elementami języka C i C++. 

Strona z zasobami, tablicą ogłoszeń i dziennikiem ocen do zajęć stacjonarnych
z przedmiotu Obwody i sygnały - laboratorium na sem. 3 studiów 1. stopnia na WETI PG dla kierunków EiT, AiR i IBm.

Rok akademicki 2023/24, sem. zimowy

Prowadzący: Piotr GRALL (piograll@pg.edu.pl)

Realizatorzy:        dr inż. Lech Kilian

                             mgr inż. Aleksander Schmidt

 

Zasadniczym celem Laboratorium w ramach przedmiotu Obwody i sygnały (OiS) jest nabycie przez studentów praktycznych umiejętności z zakresu projektowania, symulacji, realizacji i pomiarów wybranych układów analogowych przekształcających sygnały. Kurs jest przeznaczony dla studiów inżynierskich semestru trzeciego kierunków ACiR, EiT i IBm realizowanych na WETI.

Studia I stopnia. Informatyka i Informatyka w Medycynie (strumień Inżynierii Biomedycznej) - sem. 5

Uwaga - kody dostępu zostaną podane na pierwszych zajęciach laboratoryjnych!

This course is for 1st semester students of Data Engineering and Computer Science at Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics.

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez Studenta wiedzy w zakresie kierowania firmą hi-tech we wszystkich aspektach jej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień marketingu.

Materiały do przedmiotów:

 - Matematyka Dyskretna, kier: informatyka inż. rok 1. sem.2.
 

Kwalifikacja do lutowej poprawy z przedmiotu Obwody i sygnały -  dla AiR, EiT i IBm, sem.2, studia I stopnia, WETI PG

Sterujący całością kursu:        Czesław Stefański (cestef@pg.edu.pl)

Podstawowy z kursów wspierających ćwiczenia z przedmiotu Obwody i sygnały -  dla AiR, EiT i IBm, sem.2, studia I stopnia, WETI PG

rok 2023

Sterujący całością kursu:        Iwona Kochańska (iwokocha@pg.edu.pl)

Prowadzący zajęcia tablicowe:

dr Piotr Grall
dr hab. Iwona Kochańska

Materiały do przedmiotów:

 - Matematyka Dyskretna, kier: informatyka inż. rok 2. sem.3. niestacjonarny
 

Przedmiot Podstawy programowania dla trzech kierunków ACiR, EiT i IBm. W ramach przedmiotu student zapozna się  z podstawowymi technikami programowania oraz z elementami języka C i C++. 

Poprawa ćwiczeń z przedmiotu Obwody i sygnały -  dla AiR, EiT i IBm, sem.2, studia I stopnia, WETI PG

Sterujący całością kursu:        Czesław Stefański (cestef@pg.edu.pl)

Prowadzący grupy ćwiczeniowe:
           mgr Marek Grzegorek
           dr Iwona Kochańska
           dr Marek S. Makowski
           dr Czesław Stefański

Webinaria dla grup ćwiczeniowych ACiR1 i ACiR2 z przedmiotu Obwody i sygnały dla kierunku  ACiR sem. 2, studia I stopnia. 

Prowadzący: Piotr Chudziak (piochudz@pg.edu.pl)
                                      Marek Grzegorek (marek.grzegorek@pg.edu.pl)
                     Czesław Stefański (cestef@pg.edu.pl)

(wersja 2022, dodatek do "OiS'22-wsparcie ćwiczeń")

W semestrach letnich ćwiczenia tablicowe (dla grup prowadzonych przez dra M. S. Makowskiego) >>Obwody i sygnały<< semestru 2 studiów I stopnia dla kierunków ET, AiR i IBm WETI PG. 

Podstawowy z kursów wspierających ćwiczenia z przedmiotu Obwody i sygnały -  dla AiR, EiT i IBm, sem.2, studia I stopnia, WETI PG

Sterujący całością kursu:        Czesław Stefański (cestef@pg.edu.pl)

Prowadzący zajęcia tablicowe:

mgr Marek Grzegorek
dr Iwona Kochańska
dr Marek S. Makowski
dr Czesław Stefański

Materiały do przedmiotów:

 - Matematyka Dyskretna, kier: informatyka niestac. inż. rok 2. sem.3.
 

Przedmiot Podstawy programowania dla trzech kierunków ACiR, EiT i IBm. W ramach przedmiotu student zapozna się  z podstawowymi technikami programowania oraz z elementami języka C i C++.