Tematem kursu są zagadnienia związane z projektowaniem oraz budową sieci łączności radiowej, zwłaszcza sieci komórkowych technologii 2G/3G/4G/5G.

Przedmiot kursowy dla stopnia I, sem. 7, profil Inżynieria Mikrofalowa i Antenowa

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do technik radiowych stosowanych we współczesnych systemach komunikacji bezprzewodowej pod kątem projektowania i doboru układów w torach wysokiej częstotliwości. Studenci poznają najważniejsze metody modulacji i rozpraszania sygnału i ich wrażliwość na niedoskonałości urządzeń zastosowanych w systemie komunikacyjnym. Przedmiot obejmuje wprowadzenie i praktyczna naukę obsługi zaawansowanego narzędzia symulacyjnego, Keysight ADS Communication Designer umożliwiających zintegrowane projektowanie na poziomie układów, podsystemów i całego systemu komunikacyjnego.

Przedmiot kursowy dla stopnia I, sem. 7, profil Inżynieria Mikrofalowa i Antenowa

Celem jest wprowadzenie do analizy, projektowania i pomiarów podstawowych układów pasywnych (dzielniki, sprzęgacze, filtry), aktywnych (wzmacniacze, oscylatory) i podzespołów półprzewodnikowych (diody, tranzystory) dla zakresu b.w.cz., stosowanych h w urządzeniach i systemach bezprzewodowych. Studenci poznają zasadę działania i obsługę oprogramowania Keysight ADS, które jest zaawansowanym i profesjonalnym narzędziem do analizy i projektowania układów b.w.cz.

Kurs dla przedmiotu Systemy radiokomunikacyjne, w którym omawiane będą systemy komórkowe, systemy bezprzewodowej transmisji danych, takie jak WiFi, Bluetooth, Wimax, oraz techniki stosowane w tego typu systemach.

Wydział ETI / I stopień studiów EiT/IBM/AiR: Układy elektroniczne

Elektronika i Telekomunikacja, studia inżynierskie sem. 7

Elektronika i Telekomunikacja, studia inżynierskie sem. 5

Seminarium dyplomowe inżynierskie dla studentów profilu Sieci Teleinformacyjne prowadzonego przez Katedrę Sieci Teleinformacyjnych.

sem. 5 studiów I stp. (inż) kierunek EiT podkierunek Elektronika

Wykład dla studentów I stopnia, sem. 3, kierunku Elektronika i Telekomunikacja

I stopień, sem. 6, EiT (strumień E)