Wykład, część pierwsza dotyczy m.in. następujących zagadnień: 1. Źródła informacji, klasyfikacja, źródła analogowe i cyfrowe, przykłady 2. Modele źródeł i ich właściwości. 3. Pojęcie sygnału analogowego i jego uzależnienie od informacji 4. Techniki przekazywania sygnałów na odległość 5. Charakterystyki torów transmisyjnych przewodowych, bezprzewodowych i światłowodowych 6. System telekomunikacyjny, funkcje nadajnika i odbiornika, tor telekomunikacyjny 7. Kanał telekomunikacyjny analogowy i jego rodzaje oraz właściwości 8. Modulacja i demodulacja analogowa 9. Modulacje impulsowe, PAM, PWM, PPM 10. Przetwarzanie sygnałów analogowych na postać cyfrową.

Kierunek EiT, sem. 3, studia stacjonarne I stopnia

I stopień, Strumień EA, EiT, sem.5

Kurs omawia projektowanie i sposoby realizacji podstawowych konfiguracji układów elektronicznych realizujących funkcje przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu dyskretnego, np. układy całkujące, przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe, itp.

Technika antenowa , s. 6, studia I stopnia, subkierunek elektronika

Technika antenowa , s. 6, studia I stopnia, subkierunek elektronika

W ramach kursu będą przeprowadzane zajęcia wykładowe i ćwiczenia z przedmiotu Teoria informacji i kodowania.

EiT, studia I stopnia

Wydział ETI / I stopień studiów EiT/IBM/AiR: Układy elektroniczne

Kurs do przeprowadzenia niektórych ćwiczeń z laboratorium pt. "Urządzenia radiokomunikacyjne".

EiT, studia I stopnia