I stopień studiów EiT, specjalizacja Systemy Mikroelektroniczne

Kurs pomocniczy dla przedmiotu Projektowanie Usług Telekomunikacyjnych realizowanego dla studentów  I stopnia Wydziału EiT na profilu Sieci Teleinformacyjne.

Kurs pomocniczy dla przedmiotu Systemy Sygnalizacji i Protokoły realizowanego dla studentów  I stopnia Wydziału EiT na profilu Sieci Teleinformacyjne.

Student zapoznaje się z warstwowymi architekturami logicznymi sieci, klasyfikuje podstawowe problemy komunikacji sieciowej oraz identyfikuje i analizuje wybrane protokoły i mechanizmy sieci LAN i WAN

Materiały do wykładu i ćwiczeń z przedmiotu

Blok dotyczący realizacji laboratorium z przedmiotu Technologia studyjna, specjalność Systemy multimedialne, semestr 7.

Kurs zawiera materiały do wykładu (slajdy oraz materiały wideo) i laboratorium (instrukcje) z przedmiotu Bloki Funkcjonalne Systemów Elektronicznych.

Telekomunikacja, 5. semestr, studia I stopnia

Wykład dla sem. 7, studia I stopnia - inżynierskie, stacjonarne,  profil: Sieci teleinformacyjne (EiT),

Laboratorium dla sem. 7, EiT - telekomunikacja,

profil Sieci Teleinformacyjne

I stopień, Strumień EA, EiT, sem.5

EiT, I st., sem. 7, Opto 
Kierunek: Elektronika i telekomunikacja 
Studia inżynierskie (I stopnia)
Profil: Optoelektronika
Rok 4
Semestr 7

Kurs omawia projektowanie i sposoby realizacji podstawowych konfiguracji układów elektronicznych realizujących funkcje przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu dyskretnego, np. układy całkujące, przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe, itp.

Kurs umożliwia studentom nabycie umiejętności budowy modeli, to znaczy reprezentowania pewnych aspektów rzeczywistego świata przez liczby i symbole, którymi łatwo manipulować aby ułatwić studiowanie dynamiki istniejących lub hipotetycznych systemów tanim kosztem.