Kurs przedmiotu OiS-laboratorium w roku 2020/2021

Kurs przedmiotu Obwody i sygnały - laboratorium na sem. 3 studiów 1. stopnia na WETI PG dla kierunków EiT, AiR i IBm.

Prowadzący: Czesław Stefański (cestef@pg.edu.pl)

Realizatorzy: dr Marek Makowski, dr Czesław Stefański


Zasadniczym celem Laboratorium w ramach przedmiotu Obwody i sygnały (OiS) jest nabycie przez studentów praktycznych umiejętności z zakresu projektowania, symulacji, realizacji i pomiarów wybranych układów analogowych przekształcających sygnały. Kurs jest przeznaczony dla studiów inżynierskich semestru trzeciego kierunków AiR, EiT i IBm realizowanych na WETI.

This course is for 1st semester students of Data Engineering at Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics.

Kurs przeznaczony jest głównie dla studentów pierwszego semestru studiów dziennych pierwszego stopnia na kierunkach: Automatyka, cybernetyka i robotyka, Inżynieria biomedyczna, Elektronika i telekomunikacja, na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, PG.

Programowanie lokalnych aplikacji na platformie .NET 7 sem studia I stopnia

Materiały pomocnicze do przedmiotu Przetwarzanie Sygnałów - laboratorium

kierunki: AiR, IBM, EiT stopień I, semestr 4

Wstęp do sieci komputerowych

Część zdalna laboratorium z układów cyfrowych.