Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z urządzeniami i systemami wbudowanymi czasu rzeczywistego w warunkach środowiskowych zgodnych z ich  przeznaczeniem. 

Cel kursu:

Poznanie zasad funkcjonowania różnorodnych infosystemów elektronicznych, obejmujących zastosowania przemysłowe i komercyjne elektroniki.

Dla studentów jakiego kierunku/stopnia studiów dany kurs jest przeznaczony:

Przedmiot prowadzonych na studiach II stopnia.
Obowiązkowy dla specjalności "Komputerowe Systemy Elektroniczne" i "Computer Electronic Systems" na kierunku Elektronika.
Obieralny dla specjalności "Automation and Robotics" i "Radio Communication Systems and Networks" na kierunku Elektronika.
Obieralny dla specjalności "Distributed Applications and Internet Systems" na kierunku Informatyka.

Cel kursu:

Programowanie urządzeń pomiarowych, obsługa interfejsów komputerowych, poznanie mechanizmów zwiększania wydajności oprogramowania (Win32 API, DLL, ODBC), projektowanie aplikacji wielozadaniowych.

Dla studentów jakiego kierunku/stopnia studiów dany kurs jest przeznaczony:

Przedmiot prowadzonych na studiach II stopnia.
Obowiązkowy dla specjalności "Komputerowe Systemy Elektroniczne" i "Computer Electronic Systems" na kierunku Elektronika.
Obieralny dla specjalności "Automation and Robotics" i "Radio Communication Systems and Networks" na kierunku Elektronika.
Obieralny dla specjalności "Distributed Applications and Internet Systems" na kierunku Informatyka.

Współczesne Aplikacje Programowania Funkcyjnego

studia 2 stopnia, specjalność Technologie Internetowe i Algorytmy

WETI, Informatyka

Krzysztof Manuszewski

Przedmiot Technika Rozbudowy Systemów Wbudowanych jest realizowany w ramach specjalności uzupełniającej Systemy Wbudowane sem. 2.

Prowadzący: dr inż. Andrzej Kwiatkowski

UP/PD 2023

Przedmiot Urządzenia Peryferyjne i jego angielska wersja Peripheral Devices przeznaczony jest dla studentów II stopnia na specjalności Komputerowe Systemy Elektroniczne (Computer Electronic Systems). Tematem przedmiotu są różnorodne zagadnienia dotyczące urządzeń peryferyjnych systemów komputerowych, głównie umożliwiających komunikację człowiek-komputer, oraz ich prototypowanie i podstawowe podzespoły.

Kurs dla przedmiotu Kodowe Zabezpieczenie Transmisji realizowany na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na studiach II stopnia dla specjalności Sieci i Systemy Teleinformacyjne (2 rok studiów, 3 semestr).

Cel kursu:

Programowanie urządzeń pomiarowych, obsługa interfejsów komputerowych, poznanie mechanizmów zwiększania wydajności oprogramowania (Win32 API, DLL, ODBC), projektowanie aplikacji wielozadaniowych.

Dla studentów jakiego kierunku/stopnia studiów dany kurs jest przeznaczony:

Przedmiot prowadzonych na studiach II stopnia.
Obowiązkowy dla specjalności "Komputerowe Systemy Elektroniczne" i "Computer Electronic Systems" na kierunku Elektronika.
Obieralny dla specjalności "Automation and Robotics" i "Radio Communication Systems and Networks" na kierunku Elektronika.
Obieralny dla specjalności "Distributed Applications and Internet Systems" na kierunku Informatyka.

Cel kursu:

Poznanie zasad funkcjonowania różnorodnych infosystemów elektronicznych, obejmujących zastosowania przemysłowe i komercyjne elektroniki.

Dla studentów jakiego kierunku/stopnia studiów dany kurs jest przeznaczony:

Przedmiot prowadzonych na studiach II stopnia.
Obowiązkowy dla specjalności "Komputerowe Systemy Elektroniczne" i "Computer Electronic Systems" na kierunku Elektronika.
Obieralny dla specjalności "Automation and Robotics" i "Radio Communication Systems and Networks" na kierunku Elektronika.
Obieralny dla specjalności "Distributed Applications and Internet Systems" na kierunku Informatyka.

semestr 2, II stopień studiów.

Projekt Badawczy/Grupowy - spotkania

Przedmiot Technika Rozbudowy Systemów Wbudowanych jest realizowany w ramach specjalności uzupełniającej Systemy Wbudowane sem. 2.

Prowadzący: dr inż. Andrzej Kwiatkowski