Kursy Centrum Usług Informatycznych

Ten kurs został przygotowany przez Centrum Usług Informatycznych dla studentów i doktorantów Politechniki Gdańskiej. Odbycie kursu i rozwiązanie quizu jest warunkiem zaliczenia przedmiotu „Szkolenie z platformy eStudent".

This course has been prepared by the Centre of Information Services for students and PhD students at Gdańsk University of Technology. To get a credit for “eStudent platform training” you have to do the course and submit a quiz.

Osoba odpowiedzialna merytorycznie za kurs:

Marek Joskowski, Agnieszka Nikodem

Z uwagi na ciągle trwające prace rozwojowe dotyczące szaty graficznej portalu Moja PG, w treści szkolenia znajdują się jeszcze zrzuty ekranu zawierające starą szatę graficzną. Nie ma to większego wpływu na wartość merytoryczną szkolenia.

Due to the ongoing development work on the layout of the My GUT portal, the training content also includes screenshots with the old layout. This does not have a significant impact on the substantive value of the training.