Kursy Centrum Usług Informatycznych

Informacja wizualna dla podróżnych w transporcie kolejowym

Ten kurs został przygotowany przez Centrum Usług Informatycznych dla studentów i doktorantów Politechniki Gdańskiej. Odbycie kursu i rozwiązanie quizu jest warunkiem zaliczenia przedmiotu "Szkolenie z platformy eStudent".

This course has been prepared by the Centre of Information Services for students and PhD students at Gdańsk University of Technology. To get a credit for “ eStudent platform training” you have to do the course and submit a quiz .

Osoba odpowiedzialna merytorycznie za kurs:

Marek Joskowski, CUI (marek.joskowski@pg.edu.pl)