The course contrentrates on the material students need to know in order to make effective financial decisions in an increasingly competitive business environment in order to make effective financial decisions in an increasingly competitive business environment.

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania poszczególnych segmentów rynku finansowego umożliwiających podjęcie decyzji odnośnie lokowania kapitału, pozyskania kapitału i ograniczania ryzyka.