AiR, stopień I, semestr 6

Prowadzący: dr inż. Mariusz Domżalski

Kurs do laboratorium z Robotów Inteligentnych, pozwalający na udostępnianie studentom materiałów dydaktycznych.

I st, 3 sem. Automatyka, Cybernetyka i Robotyka

AiR, stopień I, semestr 2

Prowadzący: dr inż. Mariusz Domżalski

Automatyka i Robotyka, I stopień, semestr 4

Zawiera materiały pomocnicze do realizowanego na kierunku ACR przedmiotu programowanie w asemblerze

1. Prosty asembler, składnia, słowa kluczowe

2. Słownik nazw, operacje na słowniku nazw

3. Dyrektywy prostego asemblera

4. Przebieg asemblacji, przykład

5. Makroasembler, asemblacja warunkowa

6. Makroinstrukcje i podprogramy

7. Atrybuty nazw, praca z wieloma plikami

8. Przebieg konsolidacji, przykład

9. Wpływ architektury x86 na programowanie w asemblerze

10. Tryby adresowania pamięci i ich realizacja w asemblerze

11. Obsługa urządzeń wejścia i wyjścia w asemblerze

12. Obsługa przerwań w asemblerze

13. Programowanie w asemblerze – kompilatory TASM i MASM

14. Modele pamięci i ich wpływ na konstrukcję programu

15. Pamięć statyczna i dynamiczna alokacja pamięci

16. Efektywne polecenia transferu danych

17. Stos, bufory, bufory cykliczne – organizacja i zastosowanie

18. Operacje arytmetyczne, formaty liczb, operacje na liczbach długich

19. Operacje logiczne, flagi i ich wykorzystanie

20. Rozkazy skoków i ich wykorzystanie w różnych modelach pamięci

21. Funkcje i procedury, sposoby przekazywania parametrów

22. Interfejs do języków wyższego poziomu (C, C++, PASCAL)

23. System plików i operacje na plikach

24. Monitor ekranowy, techniki obsługi ekranu

25. Elementy grafiki w asemblerze

26. Pliki graficzne, metody kompresji informacji

27. Klawiatura, techniki obsługi

28. Moduł BIOS, struktura i wykorzystanie

29. System operacyjny, oferowane funkcje i usługi

30. Narzędzia wspomagające diagnostykę i uruchamianie programów

31. Przykładowe problemy i ich rozwiązanie w asemblerze

Kurs zawierający wykład i materiały pomocnicze do przedmiotu Techniki programowania w systemach wbudowanych

kurs zawiera pomoce i materiały do prowadzonego na kierunku ACR na semetrze 6 wykładu oprogramowanie mikrokomputerów

1. Prosty asembler, składnia, słowa kluczowe, słownik nazw, operacje na słowniku nazw 2. Dyrektywy prostego asemblera

3. Przebieg asemblacji, przykład

4. Makroasembler, asemblacja warunkowa, makroinstrukcje i podprogramy

5. Atrybuty nazw, praca z wieloma plikami, praca zespołowa

6. Przebieg konsolidacji, przykłady

7. Programowanie w asemblerze – kompilatory TASM i MASM

8. Tryby adresowania pamięci i ich realizacja w asemblerze

9. Modele pamięci i ich wpływ na konstrukcję programu
10. Pamięć statyczna i dynamiczna alokacja pamięci

11. Obsługa urządzeń wejścia i wyjścia w asemblerze
12. Obsługa przerwań w asemblerze

13. Efektywne polecenia transferu danych

14. Stos, bufory, bufory cykliczne – organizacja i zastosowanie

15. Operacje arytmetyczne, formaty liczb, operacje na liczbach długich

16. Operacje logiczne, flagi i ich wykorzystanie

17. Rozkazy skoków i ich wykorzystanie w różnych modelach pamięci

18. Funkcje i procedury, sposoby przekazywania parametrów

19. Interfejs do języków wyższego poziomu (C, C++, PASCAL)

20. System plików i operacje na plikach

21. Monitor ekranowy, techniki obsługi ekranu

22. Elementy grafiki w asemblerze, pliki graficzne, metody kompresji informacji

23. Klawiatura, myszka - techniki obsługi

24. Moduł BIOS, struktura i wykorzystanie

25. System operacyjny, oferowane funkcje i usługi

26. Narzędzia wspomagające diagnostykę i uruchamianie programów

27. Przykładowe problemy i ich rozwiązanie w asemblerze

2 semestr Automatyka, Cybernetyka i Robotyka

AiR, stopień I, semestr 6

Prowadzący: dr inż. Mariusz Domżalski

Wykład i projekt z przedmiotu Automatyka inteligentnych budynków

Wykład z przedmiotu Sterowanie analogowe

ACR, stopień I, semestr 6

Prowadzący: dr inż. Mariusz Domżalski

Kierunek: Automatyka i Robotyka (WETI), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, sem. 6.

Kurs do przedmiotu (wykład) "Podstawy Robotyki", na I stopniu Automatyka, cybernetyka i robotyka

Poznanie podstawowych parametrów i własności elementów wykonawczych tj. silników prądu stałego , silników krokowych i przekaźników elektrycznych (układów przełączających stykowych i bezstykowych).