Informatyka, stopien II, sem. II, studia stacjonarne

Przedmiot ten prowadzony jest na studiach magisterskich, specjalność: Technologie geoinformatyczne i mobilne (WETI), II stopnia, stacjonarne.

Oprogramowanie komunikacyjne dla Internetu rzeczy. Informatyka, specjalność sieci komputerowe, studia stacjonarne II stopnia, II semestr.

Prowadzący: Jacek Rak, Wojciech Gumiński

Materiały do przedmiotów:

 - Badania operacyjne (1/3), kier: informatyka mgr stac. rok. 1. sem. 1.
 - Operational research (1/3), kier: informatyka mgr stac. (ang) rok. 1. sem. 1.


studia dzienne magisterskie, kierunek Informatyka

studia niestacjonarne magisterskie, kierunek Informatyka

In real-world applications, many important practical problems are NP-hard, therefore it is expedient to consider not only the optimal solutions of NP-hard optimization problems, but also the solutions which are “close” to them (near-optimal solutions). So, we can try to design an approximation algorithm that efficiently produces a near-optimal solution for the NP-hard problem. In many cases we can even design approximation algorithms in such a way that the quality of the output is guaranteed to be within a constant factor (or function of the size of the input) of an optimal solution. This course is devoted to approximation algorithms for the Discrete Optimization problems.

magisterskie studia uzupełniające, kierunek Informatyka

nazwa: PODSTAWY KRYPTOGRAFII

kod: 37687W0

poziom kształcenia: II

Stopień 2 semestr 2

Kierunek 'informatyka'

specjalność 'algorytmy i technologie internetowe'

Informatyka, niestacjonarne, studia II stopnia