studia niestacjonarne drugiego stopnia, kierunek Informatyka, specjalność Zastosowania Technologii Informacyjnych

 Rzeczywistość wirtualna (RZW, II stopień - Informatyka, specjalność podstawowa i uzupełniająca pn. Inteligentne Systemy Interaktywne na II semestrze studiów),

Kurs przeznaczony jest dla studentów semestru 2 studiów stacjonarnych II stopnia na Wydziale ETI PG na kierunku Informatyka, dla specjalności Technologie geoinformatyczne i mobilne oraz dla studentów innych specjalności jeśli w swoim programie studiów mają ten przedmiot bądź realizują go jako przedmiot obieralny.

Student klasyfikuje podstawowe problemy komunikacji sieciowej oraz identyfikuje i analizuje wybrane protokoły i mechanizmy sieci LAN i WAN

Przedmiot ten prowadzony jest na studiach magisterskich MSU, specjalność: Systemy i technologie mobilne (WETI), II stopnia, niestacjonarne.

Przedmiot ten prowadzony jest na studiach magisterskich MSU, specjalność: Systemy i technologie mobilne (WETI), II stopnia, niestacjonarne.

Informatics, postgraduate studies

Data Engineering, undergraduate studiesStudia stacjonarne II stopnia, Informatyka, semestr 2 - edycja 2022/23

Zakres przedmiotu: Zarządzanie rozwojem i utrzymaniem systemów informacyjnych w warunkach zmiennych potrzeb klientów i użytkowników.

Wykład: poniedziałek, 11:15, EA 20, 2 godz do połowy semestru

Uwaga: 3 października są godziny dziekańskie, pierwszy wykład odbędzie się 10 października

Projekt: druga połowa semestru

Proszę starostę lub przedstawiciela grupy o kontakt mailowy

Prowadzący: dr. inż Andrzej Wardziński, Katedra Inżynierii Oprogramowania, pokój EA 318, andrzej.wardzinski@pg.edu.pl

Konsultacje:

- poniedziałek 13:15-14:00

- wtorek 10:15 - 11:00

Network Operating Systems 2022/23, Informatics, full-time postgraduate studies, 1st semester

Kurs aktualnie wykorzystywany dla Informatyka II stopnia, studia magisterskie dzienne PL - prowadzący K.Dziubich

studia dzienne magisterskie, kierunek Informatyka

Kurs jest przeznaczony dla studentów drugiego semestru na kierunku Informatyka (stacjonarna).

Informatyka, stopien II, sem. II, studia stacjonarne

Oprogramowanie komunikacyjne dla Internetu rzeczy. Informatyka, specjalność sieci komputerowe, studia stacjonarne II stopnia, II semestr.

Prowadzący: Jacek Rak, Wojciech Gumiński

Materiały do przedmiotów:

 - Badania operacyjne (1/3), kier: informatyka mgr stac. rok. 1. sem. 1.
 - Operational research (1/3), kier: informatyka mgr stac. (ang) rok. 1. sem. 1.