Informatics, postgraduate studies

Data Engineering, undergraduate studiesKurs aktualnie wykorzystywany dla Informatyka II stopnia, studia magisterskie dzienne PL - prowadzący K.Dziubich

Informatyka, stopien II, sem. II, studia stacjonarne

Oprogramowanie komunikacyjne dla Internetu rzeczy. Informatyka, specjalność sieci komputerowe, studia stacjonarne II stopnia, II semestr.

Prowadzący: Jacek Rak, Wojciech Gumiński

Materiały do przedmiotów:

 - Badania operacyjne (1/3), kier: informatyka mgr stac. rok. 1. sem. 1.
 - Operational research (1/3), kier: informatyka mgr stac. (ang) rok. 1. sem. 1.


studia dzienne magisterskie, kierunek Informatyka

In real-world applications, many important practical problems are NP-hard, therefore it is expedient to consider not only the optimal solutions of NP-hard optimization problems, but also the solutions which are “close” to them (near-optimal solutions). So, we can try to design an approximation algorithm that efficiently produces a near-optimal solution for the NP-hard problem. In many cases we can even design approximation algorithms in such a way that the quality of the output is guaranteed to be within a constant factor (or function of the size of the input) of an optimal solution. This course is devoted to approximation algorithms for the Discrete Optimization problems.

For ISD M.Sc. (II degr.) 2 sem.

Participants are to learn image processing algorithms related to transformation, filtration, feature detection (image descriptors), image processing algorithms in robotic industrial systems.

Network Operating Systems 2021/22, Informatics, full-time postgraduate studies, 1st semester

Informatics, postgraduate studies

Data Engineering, undergraduate studiesCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zasadami etycznymi, takimi jak zaadresowanie problemów związanych z odpowiedzialnym podejściem do uczenia i do zastosowań wytrenowanych systemów decyzyjnych. Ponadto celem przedmiotu jest zwrócenie uwagi studentów na takie zagadnienia, jak: ogólne zasady etyczne w projektach informatycznych, zasady legalnej rejestracji i wykorzystywania
danych wrażliwych, prywatności, kwestie odpowiedzialnego zarządzania danymi i etyczne wykorzystywanie własności intelektualnej, chronionej prawnie.