For ISD M.Sc. (II degr.) 2 sem.

Participants are to learn image processing algorithms related to transformation, filtration, feature detection (image descriptors), image processing algorithms in robotic industrial systems.

Network Operating Systems 2021/22, Informatics, full-time postgraduate studies, 1st semester

Wprowadzenie do metod stosowanych w uczeniu maszynowym i sztucznej inteligencji. Sposoby parametryzacji danych, budowania modelu, podejmowania decyzji. Specjalność: uczenie maszynowe.

Informatics, postgraduate studies

Data Engineering, undergraduate studiesSafety-Critical Systems / Bezpieczeństwo systemów

Teacher: Andrzej Wardziński

Lecture: Monday 16:15 EA 31

Project:
- informations about projects will be given on the first lecture
- no project meeting in the first week

------------------

Kierunek Informatyka, studia II stopnia

Magisterskie Studia Uzupełniające, sem. 2

Kurs przeznaczony jest dla studentów II stopnia Informatyki, realizujących program w trybie niestacjonarnym. Głównym celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami pracy w zespole, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów i rozwijania kompetencji, które służą profesjonalizacji działań IT.

Kurs skierowany do studentów II semestru kierunku informatyka (II stopień) na specjalności ISI.

Wykład monograficzny 2021

Kurs stanowi wprowadzenie do tematyki Głębokiego Uczenia ze Wzmocnieniem. Kurs porusza następujące zagadnienia:

  • Głębokie uczenie przez imitację
  • Wprowadzenie do uczenia ze wzmocnieniem
  • Głębokie uczenie przy pomocy aproksymacji funkcji wartości
  • Głębokie uczenie przy pomocy gradientu strategii

Celem kursu jest zrozumienie przyczyn ewolucji sieci do sieci następnej generacji, poznanie architektury IP Multimedia Subsystem (IMS), usług i aplikacji IMS, zrozumienie koncepcji tworzenia nowych usług i aplikacji w środowisku IMS

Przedmiot prowadzony w semestrze letnim na MSU dotyczy zagadnień sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

Materiały do przedmiotów:

 - Badania operacyjne (1/3), kier: informatyka mgr stac. rok. 1. sem. 1.
 - Operational research (1/3), kier: informatyka mgr stac. (ang) rok. 1. sem. 1.