studia dzienne magisterskie, kierunek: Informatyka

Informatyka, 2 stopień zaoczne (MSU)

studia dzienne magisterskie, kierunek Informatyka

Sieciowe systemy operacyjne. Informatyka, studia niestacjonarne II stopnia, III semestr.

Prowadzący: Wojciech Gumiński, Janusz Czaja

Kurs obejmuje zajęcia z przedmiotu Zarządzanie konfiguracją (wykład, projekt, laboratorium) dla studentów studiów II stopnia MSU

Seminarium dyplomowe MSU 2020/21

sem.3

Magisterskie Studiach Uzupełniających (MSU) – specjalność „Technologie i Systemy Mobilne” - Seminarium Dyplomowe Magisterskie

studia stacjonarne, II st. 2 sem. , Automatyka, Cybernetyka i Robotyka

studia stacjonarne, II st. 2 sem. , Informatyka

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką projektowania, wdrażania oraz wykorzystania systemów chmurowych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ich bezpieczeństwa oraz niezawodności.

Kurs stanowi wprowadzenie do tematyki Głębokiego Uczenia ze Wzmocnieniem. Kurs porusza następujące zagadnienia:

  • Głębokie uczenie przez imitację
  • Wprowadzenie do uczenia ze wzmocnieniem
  • Głębokie uczenie przy pomocy aproksymacji funkcji wartości
  • Głębokie uczenie przy pomocy gradientu strategii

Kierunek Informatyka, sem, 2, studia niestacjonarne MSU.

Tematyka szeregowania zadań stanowi jeden z głównych nurtów badań operacyjnych. Podejmuje ona problemy planowania pracy i układania harmonogramów, dotychczas zdefiniowała tysiące rozmaitych modeli obejmujących różnorodne rodzaje zadań, wykorzystywane przez nie zasoby i tryby pracy. Głównym celem, jaki stawia sobie teoria jest opracowanie efektywnych algorytmów umożliwiających tworzenie harmonogramów optymalnych w sensie określonego kryterium ich kosztu.

Within this path, various issues regarding data mining and their practical application in various systems are discussed.

 

4 semestr specjalności ISI i ZAD

Przedmiot Fotogrametria cyfrowa prowadzony dla specjalności Technologie geoinformatyczne i mobilne.

(Informatyka, studia dzienne magisterskie)

Informatyka, II stopień