Tematyka szeregowania zadań stanowi jeden z głównych nurtów badań operacyjnych. Podejmuje ona problemy planowania pracy i układania harmonogramów, dotychczas zdefiniowała tysiące rozmaitych modeli obejmujących różnorodne rodzaje zadań, wykorzystywane przez nie zasoby i tryby pracy. Głównym celem, jaki stawia sobie teoria jest opracowanie efektywnych algorytmów umożliwiających tworzenie harmonogramów optymalnych w sensie określonego kryterium ich kosztu.

Within this path, various issues regarding data mining and their practical application in various systems are discussed.

 

4 semestr specjalności ISI i ZAD

Przedmiot Fotogrametria cyfrowa prowadzony dla specjalności Technologie geoinformatyczne i mobilne.

(Informatyka, studia dzienne magisterskie)

Informatyka, II stopień, specjalność Inżynieria Systemów Informacyjnych

Modelowanie ekonomiczne z wykorzystaniem klasycznych metod ekonometrycznych oraz teorii gier.

Informatyka, stopien II, sem. II, studia stacjonarne

4 semestr specjalności ISI i ZAD

Zawiera wskazówki i wymagania dotyczące sposobu pisania prac magisterskich.

Kurs jest skierowany do studentów 2 i 3 semestru studiów II stopnia na kierunku informatyka.

Materiały do przedmiotów:

 - Badania operacyjne (1/3), kier: informatyka mgr stac. rok. 1. sem. 1.
 - Operational research (1/3), kier: informatyka mgr stac. (ang) rok. 1. sem. 1.
 - Badania operacyjne (1/2), kier: informatyka mgr niestac. rok. 2. sem. 3.

Informatyka II st., sem. 1-2 (projekty realizowane w Katedrze Inżynierii Oprogramowania)

II stopień, Informatyka, stacjonarne

II stopień, Informatyka, stacjonarne

Celem kursu jest zrozumienie przyczyn ewolucji sieci do sieci następnej generacji, poznanie architektury IP Multimedia Subsystem (IMS), usług i aplikacji IMS, zrozumienie koncepcji tworzenia nowych usług i aplikacji w środowisku IMS

Kurs skierowany do studentów studiów II stopnia, na kierunku informatyka na specjalności ZAD.