Modelowanie ekonomiczne z wykorzystaniem klasycznych metod ekonometrycznych oraz teorii gier.

Informatyka, stopien II, sem. II, studia stacjonarne

4 semestr specjalności ISI i ZAD

Zawiera wskazówki i wymagania dotyczące sposobu pisania prac magisterskich.

Kurs jest skierowany do studentów 2 i 3 semestru studiów II stopnia na kierunku informatyka.

Materiały do przedmiotów:

 - Badania operacyjne (1/3), kier: informatyka mgr stac. rok. 1. sem. 1.
 - Operational research (1/3), kier: informatyka mgr stac. (ang) rok. 1. sem. 1.
 - Badania operacyjne (1/2), kier: informatyka mgr niestac. rok. 2. sem. 3.

Informatyka II st., sem. 1-2 (projekty realizowane w Katedrze Inżynierii Oprogramowania)

II stopień, Informatyka, stacjonarne

II stopień, Informatyka, stacjonarne

Celem kursu jest zrozumienie przyczyn ewolucji sieci do sieci następnej generacji, poznanie architektury IP Multimedia Subsystem (IMS), usług i aplikacji IMS, zrozumienie koncepcji tworzenia nowych usług i aplikacji w środowisku IMS

Kurs skierowany do studentów studiów II stopnia, na kierunku informatyka na specjalności ZAD.