magisterskie studia uzupełniające, kierunek Informatyka

nazwa: PODSTAWY KRYPTOGRAFII

kod: 37687W0

poziom kształcenia: II

Stopień 2 semestr 2

Kierunek 'informatyka'

specjalność 'algorytmy i technologie internetowe'

Informatyka, niestacjonarne, studia II stopnia

Materiały do przedmiotów:

 - Badania operacyjne (1/3), kier: informatyka mgr stac. rok. 1. sem. 1.
 - Operational research (1/3), kier: informatyka mgr stac. (ang) rok. 1. sem. 1.


Wprowadzenie do metod stosowanych w uczeniu maszynowym i sztucznej inteligencji. Sposoby parametryzacji danych, budowania modelu, podejmowania decyzji. Specjalność: uczenie maszynowe.

Safety-Critical Systems / Bezpieczeństwo systemów
Kierunek Informatyka, studia II stopnia

Prowadzący: Andrzej Wardziński

Wykład: Poniedziałek 15:15 EA 07 (od 27 lutego 2023)

Projekt w drugiej połowie semestru

Kod dostępu do przedmiotu w eNauczanie będzie przekazany podczas pierwszego wykładu

Magisterskie Studia Uzupełniające, sem. 2

godziny konsultacji dla dyplomantów magisterskich i inżynierskich oraz uczestników projektów badawczych, a także pozostałych studentów

Kurs Inżynieria Wymagań, Informatyka II stopień (stacjonarne), specjalność Inżynieria Systemów Informacyjnych

Inżynieria wymagań, II st. Informatyki NST (MSU), sem. 2;

Przedmiot ten prowadzony jest na studiach zaocznych magisterskich MSU, specjalność: Systemy i technologie mobilne (WETI), II stopnia, niestacjonarne.

Kurs obejmuje zajęcia z przedmiotu Zarządzanie konfiguracją (wykład, projekt, laboratorium) dla studentów studiów II stopnia MSU

studia niestacjonarne drugiego stopnia, kierunek Informatyka, specjalność Zastosowania Technologii Informacyjnych

studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku Informatyka,

specjalność: Inteligentne systemy interaktywne