godziny konsultacji dla dyplomantów magisterskich i inżynierskich oraz uczestników projektów badawczych, a także pozostałych studentów

Kurs obejmuje zajęcia z przedmiotu Zarządzanie konfiguracją (wykład, projekt, laboratorium) dla studentów studiów II stopnia MSU

studia niestacjonarne drugiego stopnia, kierunek Informatyka, specjalność Zastosowania Technologii Informacyjnych

 Rzeczywistość wirtualna (RZW, II stopień - Informatyka, specjalność podstawowa i uzupełniająca pn. Inteligentne Systemy Interaktywne na II semestrze studiów),

Kurs przeznaczony jest dla studentów semestru 2 studiów stacjonarnych II stopnia na Wydziale ETI PG na kierunku Informatyka, dla specjalności Technologie geoinformatyczne i mobilne oraz dla studentów innych specjalności jeśli w swoim programie studiów mają ten przedmiot bądź realizują go jako przedmiot obieralny.

Student klasyfikuje podstawowe problemy komunikacji sieciowej oraz identyfikuje i analizuje wybrane protokoły i mechanizmy sieci LAN i WAN

dla specjalnosci uzupelniajacej na 2. stopniu, kier. informatyka

Informatyka, studia II stopnia

Przedmiot ten prowadzony jest na studiach magisterskich MSU, specjalność: Systemy i technologie mobilne (WETI), II stopnia, niestacjonarne.

Przedmiot ten prowadzony jest na studiach magisterskich MSU, specjalność: Systemy i technologie mobilne (WETI), II stopnia, niestacjonarne.

Kurs skierowany do studentów II semestru kierunku informatyka (II stopień) na specjalności ISI.

Studia stacjonarne II stopnia, Informatyka, semestr 2 - edycja 2022/23

Zakres przedmiotu: Zarządzanie rozwojem i utrzymaniem systemów informacyjnych w warunkach zmiennych potrzeb klientów i użytkowników.

Wykład: poniedziałek, 11:15, EA 20, 2 godz do połowy semestru

Uwaga: 3 października są godziny dziekańskie, pierwszy wykład odbędzie się 10 października

Projekt: druga połowa semestru

Proszę starostę lub przedstawiciela grupy o kontakt mailowy

Prowadzący: dr. inż Andrzej Wardziński, Katedra Inżynierii Oprogramowania, pokój EA 318, andrzej.wardzinski@pg.edu.pl

Konsultacje:

- poniedziałek 13:15-14:00

- wtorek 10:15 - 11:00

Sieciowe systemy operacyjne 2022/23, informatyka, studia II stopnia, I sem. studia stacjonarne

studia dzienne magisterskie, kierunek Informatyka

Kurs jest przeznaczony dla studentów drugiego semestru na kierunku Informatyka (stacjonarna).