Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami fizyki oraz biofizyki molekularnej. Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów II stopnia kierunku Inżynieria Biomedyczna.

Kierunek IBM, stopień II, sem. I, studia stacjonarne.

(studia dzienne magisterskie, inżynieria biomedyczna)