The aim of the course is to familiarize students with the development process of data warehouses for BI systems. The course is prepared for students of Data Engineering.

Lecture and laboratory

Adaptive control lecture materials

This course discusses three types of non-relational databases (i.e., document, graph, and key-value).

The course is aimed at students in the 5th semester of data engineering.

SCADA Systems in Automatic Control - project materials

Adaptive control lecture materials

Celem przedmiotu jest przedstawienie nie-algorytmicznych modeli obliczeń do pracy grupowej w środowisku rozproszonym, nowych kierunków rozwoju zastosowań informatyki dla potrzeb społeczeństwa informacyjnego oraz zademonstrowanie w praktyce kilku aplikacji, reprezentujących główne klasy rozproszonych systemów interaktywnych.
Objectives of the course include introducing non-algorithmic distributed computation models, indicating new trends in IT driving the development of the information society and demonstrating in practice several applications which represent basic classes of distributed interactive systems.

SCADA Systems in Automatic Control - project materials

Objectives of the course include introducing non-algorithmic distributed computation models, indicating new trends in IT driving the development of the information society and demonstrating in practice several applications which represent basic classes of distributed interactive systems.

wesja angielskojęzyczna przedmiotu Przyrządy Półprzewodnikowe dla studentów z programu Erasmus