Kurs dla dyplomatów I i II stopnia, których promotorem jest dr inż. Anna Jakubczyk-Gałczyńska.

Kurs przeznaczony dla studentów i dyplomantów prowadzonych przez dr inż. Pawła Piotrkowskiego

Kurs przeznaczony jest na prowadzenie wszystkich konsultacji w tym konsultacji dyplomowych na wszystkich rodzajach studiów: stacjonarnych i niestacjonarnych,  I i II stopnia.

E-kurs "Budownictwo energooszczędne - ćwiczenia" jest skierowany do studentów I semestru stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku budownictwo organizowanych przez Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA I REALIZACJI ZAJĘĆ:

  • uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po zapisaniu się do e-kursu,
  • uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe,
  • zajęcia w formie webinariów odbywają się zgodnie przewidzianym planem zajęć 
  • poszczególne webinaria dotyczą odrębnych problemów związanych z budownictwem energooszczędnym,
  • w trakcie zajęć jest możliwość zadawania pytań poprzez czat z prowadzącym.

PROWADZĄCY:

dr inż. Jarosław Florczuk (adres mailowy: jaroslaw.florczuk@pg.edu.pl)

KONSULTACJE W FORMIE ZDALNEJ:

dr inż. Jarosław Florczuk 

  • terminy w trakcie ustalania.
  • Skype: jf.politechnika.gdanska@gmail.com

KONSULTACJE W FORMIE STACJONARNEJ:

  • możliwe jedynie po uprzednim umówieniu terminu z prowadzącym zajęcia.

LITERATURA:

1. Klemm Piotr, Budownictwo ogólne. Tom 2. Fizyka budowli.

2. Pogorzelski Jerzy Andrzej, Fizyka budowli: podstawy wymiany ciepła i masy.

3. Pogorzelski Jerzy Andrzej, Fizyka cieplna budowli.

4. Staniszewski Bogumił, Wymiana ciepła. Podstawy teoretyczne.

5. Pawłowski Krzysztof, Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle nowych warunków technicznych dotyczących budynków.

Kurs przeznaczony do prowadzenia wszelkiego rodzaju konsultacji / konsultacji dyplomowych odbywających się za pomocą komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem możliwości dostępnych w ramach PG.

Kurs dostępny w godzinach konsultacji planowych dla bieżącej komunikacji ze studentami oraz dla umówionych spotkań z dyplomantami w semestrze letnim 2020/2021.

dr inż. Kowalski Dariusz

Katedra Konstrukcji Metalowych

Kurs służy organizacji i przeprowadzaniu zdalnych egzaminów dyplomowych oraz obron prac dyplomowych. Realizuje się je w formie webinariów. Kurs może być wykorzystywany zarówno dla studentów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, zarówno studiów I, jak też II stopnia.

Kurs realizowany na WILIŚ na specjalności Budownictwo Wodne i Morskie (BWiM) sem. VII studiów inżynierskich.

prowadząca: dr hab. inż. arch. Karolina Krośnicka, prof. uczelni

 

Kurs obejmuje takie zagadnienia jak:

PORTY – budowa i eksploatacja, w tym:

- Plan przestrzenny portów – akwatoria i terytoria

- Funkcjonowanie terminali portowych

- Wymiarowanie wybranych elementów rejonów i terminali portowych.

 

DROGI WODNE - budowa

- Parametry dróg wodnych

- Wymiarowanie szerokości zewnętrznych i wewnętrznych kanałów morskich dla zadanych jednostek maksymalnych

- Parametry akwatoriów (redy, wejścia do portu, baseny portowe)
 
 

Kurs zawierający odnośniki do egzaminów dyplomowych w formie zdalnej, prowadzonych przez Katedrę Mechaniki Budowli WILiŚ PG.

Konsultacje w zakresie prac dyplomowych na kierunku Budownictwo (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 

prowadzący: dr inż .Marcin Szczepański 

Kurs do zajęć obieralnych z przedmiotu Projektowanie Dróg i Autostrad (przedmiot obieralny) semestr VI, Budownictwo, studia I st.

Celem spotkania jest ustalenie zakresu i formy zaliczenia przedmiotów realizowanych w formie zdalnej.