Konstrukcje Drewniane

Semestr. 6, niestacjonarne 1-stopnia, Budownictwo, specjalność BUDOWNICTWO OGÓLNE

Kurs dla studentów kierunku budownictwo z przedmiotu technologia robót inzynieryjnych i technologia robót specjalnych.

Prowadzący: dr inż. Adam Kristowski, prof. uczelni

Konsultacje dr inż. Patryk Deniziak 2023/2024

Semestr. 3, niestacjonarne 2-stopnia, Budownictwo.

Kurs przeznaczony dla zapewnienia możliwości realizacji zdalnych konsultacji i kontaktu z nauczycielem dla studentów z prowadzonych przedmiotów oraz dyplomantów 

 

  Kurs dostępny w godzinach konsultacji planowych dla bieżącej komunikacji ze studentami oraz dla umówionych spotkań z dyplomantami w semestrze ZIMOWYM 2023/2024.

STUDIA NIESTACJONARNE UZUPEŁNIAJĄCE SEM.II MAGISTERSKIE INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Konstrukcje Drewniane

Semestr. 6, niestacjonarne 1-stopnia, Budownictwo, specjalność BUDOWNICTWO OGÓLNE

Przedmiot dla studentów kierunku Budownictwo

studia stacjonarne II stopnia / semestr II

semestr zimowy 2023/2024

Prowadzący: dr inż. Magdalena Apollo

Wykład:

  • Omówienie zróżnicowanych aspektów optymalizacyjnych związanych z zarządzaniem współczesnym przedsiębiorstwem budowlanym, ze szczególnym uwzględnieniem efektywności czasowo-kosztowej projektów budowlanych

Laboratorium:

  • Praktyczne wykorzystanie oprogramowania Ms Project na potrzeby rozwiązywania problemów optymalizacyjnych związanych z czasem, kosztem i rozdziałem zasobów

Przedmiot dla studentów kierunku Budownictwo

Stacjonarne II stopnia / semestr II

semestr zimowy 2023/2024

Prowadzący: dr inż. Magdalena Apollo

Wykład:

  • Przedstawienie poza technicznych aspektów funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, decydujących o ich konkurencyjności na rynku

Laboratorium:

  • Realizacja projektu semestralnego w postaci planu marketingowego dla wybranej firmy budowlanej

Osoba odpowiedzialna za konsultacje: dr inż. Beata Grzyl, profesor PG; beata.grzyl@pg.edu.pl 

Kurs służy do realizacji konsultacji dla studentów kierunku budownictwo studiów stacjonarnych (VII sem. inż., II sem, mgr) WILiŚ PG zaplanowanych w formie zdalnej  

Kurs jest przeznaczony dla Studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, inżynierskich i magisterskich kierunku budownictwo WILIŚ PG 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr inż. Beata Grzyl, prof. uczelni: beata.grzyl@pg.edu.pl 

Kurs przeznaczony jest na prowadzenie  konsultacji on-line, w tym konsultacji dyplomowych na wszystkich rodzajach studiów: stacjonarnych i niestacjonarnych,  I i II stopnia.

Semestr. 3, niestacjonarne 2-stopnia, Budownictwo.

Przedmiot (wykłady + ćwiczenia) składa się z dwu części: instalacji budowlanych

sanitarnych - przez 11 tygodni w semestrze (prowadząca Katedra Inżynierii

Sanitarnej) oraz instalacji elektrycznych - przez 4 tygodnie w semestrze (prowadzący

zajęcia pracownicy Wydziału  Elektrycznego). Instalacje budowlane branży sanitarnej

obejmują instalacje wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, p.poż., instalacje wodne

grzewcze, instalacje kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, instalacje gazu oraz 

niektóre aspekty wentylacji i klimatyzacji. Z kolei instalacje budowlane elektryczne

obejmują podstawy elektryczności, napędów elektrycznych oraz doprowadzenia prądu

do pomieszczeń mieszkalnych jak i doprowadzenie prądu i wyposażenie w instalacje

elektryczne pomieszczeń technicznych takich jak np. kotłownie, węzły ciepłownicze czy

też pompownie/hydrofornie.