Kurs przeznaczony do prowadzenia wszelkiego rodzaju konsultacji / konsultacji dyplomowych odbywających się za pomocą komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem możliwości dostępnych w ramach PG.

Kurs dostępny w godzinach konsultacji planowych dla bieżącej komunikacji ze studentami oraz dla umówionych spotkań z dyplomantami w semestrze zimowym 2021/2022.

dr inż. Kowalski Dariusz

Katedra Konstrukcji Metalowych

Kurs przeznaczony jest na prowadzenie  konsultacji on-line, w tym konsultacji dyplomowych na wszystkich rodzajach studiów: stacjonarnych i niestacjonarnych,  I i II stopnia.

Przedmiot dla studentów kierunku Budownictwo

Stacjonarne II stopnia / semestr II

semestr zimowy 2021/2022

Prowadzący: dr inż. Magdalena Apollo

Wykład:

  • Przedstawienie poza technicznych aspektów funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, decydujących o ich konkurencyjności na rynku

Laboratorium:

  • Realizacja projektu semestralnego w postaci planu marketingowego dla wybranej firmy budowlanej

Przedmiot dla studentów kierunku Budownictwo

studia stacjonarne II stopnia / semestr II

semestr zimowy 2021/2022

Prowadzący: dr inż. Magdalena Apollo

Wykład:

  • Omówienie zróżnicowanych aspektów optymalizacyjnych związanych z zarządzaniem współczesnym przedsiębiorstwem budowlanym, ze szczególnym uwzględnieniem efektywności czasowo-kosztowej projektów budowlanych

Laboratorium:

  • Praktyczne wykorzystanie oprogramowania Ms Project na potrzeby rozwiązywania problemów optymalizacyjnych związanych z czasem, kosztem i rozdziałem zasobów

Kurs dla dyplomatów I i II stopnia, których promotorem jest dr inż. Anna Jakubczyk-Gałczyńska.

Kurs przeznaczony dla studentów i dyplomantów prowadzonych przez dr inż. Pawła Piotrkowskiego

Kurs służy organizacji i przeprowadzaniu zdalnych egzaminów dyplomowych oraz obron prac dyplomowych. Realizuje się je w formie webinariów. Kurs może być wykorzystywany zarówno dla studentów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, zarówno studiów I, jak też II stopnia.

Kurs realizowany na WILIŚ na specjalności Budownictwo Wodne i Morskie (BWiM) sem. VII studiów inżynierskich.

prowadząca: dr hab. inż. arch. Karolina Krośnicka, prof. uczelni

 

Kurs obejmuje takie zagadnienia jak:

PORTY – budowa i eksploatacja, w tym:

- Plan przestrzenny portów – akwatoria i terytoria

- Funkcjonowanie terminali portowych

- Wymiarowanie wybranych elementów rejonów i terminali portowych.

 

DROGI WODNE - budowa

- Parametry dróg wodnych

- Wymiarowanie szerokości zewnętrznych i wewnętrznych kanałów morskich dla zadanych jednostek maksymalnych

- Parametry akwatoriów (redy, wejścia do portu, baseny portowe)
 
 

Kurs zawierający odnośniki do egzaminów dyplomowych w formie zdalnej, prowadzonych przez Katedrę Mechaniki Budowli WILiŚ PG.

Konsultacje w zakresie prac dyplomowych na kierunku Budownictwo (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 

prowadzący: dr inż .Marcin Szczepański 

Kurs do zajęć obieralnych z przedmiotu Projektowanie Dróg i Autostrad (przedmiot obieralny) semestr VI, Budownictwo, studia I st.

Celem spotkania jest ustalenie zakresu i formy zaliczenia przedmiotów realizowanych w formie zdalnej.