Celem spotkania jest ustalenie zakresu i formy zaliczenia przedmiotów realizowanych w formie zdalnej. 

Konsultacje w zakresie prac dyplomowych na kierunku Budownictwo (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 

prowadzący: dr inż .Marcin Szczepański