Konstrukcje Drewniane

Semestr. 6, niestacjonarne 1-stopnia, Budownictwo, specjalność BUDOWNICTWO OGÓLNE

Kurs dla studentów kierunku budownictwo z przedmiotu technologia robót inzynieryjnych i technologia robót specjalnych.

Prowadzący: dr inż. Adam Kristowski, prof. uczelni

Konsultacje dr inż. Patryk Deniziak 2023/2024

Semestr. 3, niestacjonarne 2-stopnia, Budownictwo.

Kurs przeznaczony dla zapewnienia możliwości realizacji zdalnych konsultacji i kontaktu z nauczycielem dla studentów z prowadzonych przedmiotów oraz dyplomantów 

 

  Kurs dostępny w godzinach konsultacji planowych dla bieżącej komunikacji ze studentami oraz dla umówionych spotkań z dyplomantami w roku akademickim 2023/2024.

STUDIA NIESTACJONARNE UZUPEŁNIAJĄCE SEM.II MAGISTERSKIE INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Konstrukcje Drewniane

Semestr. 6, niestacjonarne 1-stopnia, Budownictwo, specjalność BUDOWNICTWO OGÓLNE

Osoba odpowiedzialna za konsultacje: dr inż. Beata Grzyl, profesor PG; beata.grzyl@pg.edu.pl 

Kurs służy do realizacji konsultacji dla studentów kierunku budownictwo studiów stacjonarnych (VII sem. inż., II sem, mgr) WILiŚ PG zaplanowanych w formie zdalnej  

Kurs jest przeznaczony dla Studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, inżynierskich i magisterskich kierunku budownictwo WILIŚ PG 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr inż. Beata Grzyl, prof. uczelni: beata.grzyl@pg.edu.pl 

Semestr. 3, niestacjonarne 2-stopnia, Budownictwo.

Przedmiot (wykłady + ćwiczenia) składa się z dwu części: instalacji budowlanych

sanitarnych - przez 11 tygodni w semestrze (prowadząca Katedra Inżynierii

Sanitarnej) oraz instalacji elektrycznych - przez 4 tygodnie w semestrze (prowadzący

zajęcia pracownicy Wydziału  Elektrycznego). Instalacje budowlane branży sanitarnej

obejmują instalacje wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, p.poż., instalacje wodne

grzewcze, instalacje kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, instalacje gazu oraz 

niektóre aspekty wentylacji i klimatyzacji. Z kolei instalacje budowlane elektryczne

obejmują podstawy elektryczności, napędów elektrycznych oraz doprowadzenia prądu

do pomieszczeń mieszkalnych jak i doprowadzenie prądu i wyposażenie w instalacje

elektryczne pomieszczeń technicznych takich jak np. kotłownie, węzły ciepłownicze czy

też pompownie/hydrofornie.

 

 

 

 

Przedmiot (wykłady + ćwiczenia) składa się z dwu części: instalacji budowlanych

sanitarnych - przez 11 tygodni w semestrze (prowadząca Katedra Inżynierii

Sanitarnej) oraz instalacji elektrycznych - przez 4 tygodnie w semestrze (prowadzący

zajęcia pracownicy Wydziału  Elektrycznego). Instalacje budowlane branży sanitarnej

obejmują instalacje wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, p.poż., instalacje wodne

grzewcze, instalacje kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, instalacje gazu oraz 

niektóre aspekty wentylacji i klimatyzacji. Z kolei instalacje budowlane elektryczne

obejmują podstawy elektryczności, napędów elektrycznych oraz doprowadzenia prądu

do pomieszczeń mieszkalnych jak i doprowadzenie prądu i wyposażenie w instalacje

elektryczne pomieszczeń technicznych takich jak np. kotłownie, węzły ciepłownicze czy

też pompownie/hydrofornie.

 

 

 

 

kurs dla NA dedykowany szkoleniom i przygotowaniom akredytacyjnym