Kurs przeznaczony dla zapewnienia możliwości realizacji zdalnych konsultacji i kontaktu z nauczycielem dla studentów z prowadzonych przedmiotów oraz dyplomantów 

 

  Kurs dostępny w godzinach konsultacji planowych dla bieżącej komunikacji ze studentami oraz dla umówionych spotkań z dyplomantami w semestrze letnim 2022/2023.

STUDIA NIESTACJONARNE UZUPEŁNIAJĄCE SEM.II MAGISTERSKIE INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Konstrukcje Drewniane

Semestr. 6, niestacjonarne 1-stopnia, Budownictwo, specjalność BUDOWNICTWO OGÓLNE

Kurs dla studentów 4 semestru studiów inżynierskich na Wydziale Architektury

Kurs jest przeznaczony dla Studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, inżynierskich i magisterskich kierunku budownictwo WILIŚ PG 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr inż. Beata Grzyl, prof. uczelni: beata.grzyl@pg.edu.pl 

Kurs przeznaczony jest na prowadzenie  konsultacji on-line, w tym konsultacji dyplomowych na wszystkich rodzajach studiów: stacjonarnych i niestacjonarnych,  I i II stopnia.

Semestr. 3, niestacjonarne 2-stopnia, Budownictwo.

Przedmiot (wykłady + ćwiczenia) składa się z dwu części: instalacji budowlanych

sanitarnych - przez 11 tygodni w semestrze (prowadząca Katedra Inżynierii

Sanitarnej) oraz instalacji elektrycznych - przez 4 tygodnie w semestrze (prowadzący

zajęcia pracownicy Wydziału  Elektrycznego). Instalacje budowlane branży sanitarnej

obejmują instalacje wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, p.poż., instalacje wodne

grzewcze, instalacje kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, instalacje gazu oraz 

niektóre aspekty wentylacji i klimatyzacji. Z kolei instalacje budowlane elektryczne

obejmują podstawy elektryczności, napędów elektrycznych oraz doprowadzenia prądu

do pomieszczeń mieszkalnych jak i doprowadzenie prądu i wyposażenie w instalacje

elektryczne pomieszczeń technicznych takich jak np. kotłownie, węzły ciepłownicze czy

też pompownie/hydrofornie.

 

 

 

 

Przedmiot (wykłady + ćwiczenia) składa się z dwu części: instalacji budowlanych

sanitarnych - przez 11 tygodni w semestrze (prowadząca Katedra Inżynierii

Sanitarnej) oraz instalacji elektrycznych - przez 4 tygodnie w semestrze (prowadzący

zajęcia pracownicy Wydziału  Elektrycznego). Instalacje budowlane branży sanitarnej

obejmują instalacje wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, p.poż., instalacje wodne

grzewcze, instalacje kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, instalacje gazu oraz 

niektóre aspekty wentylacji i klimatyzacji. Z kolei instalacje budowlane elektryczne

obejmują podstawy elektryczności, napędów elektrycznych oraz doprowadzenia prądu

do pomieszczeń mieszkalnych jak i doprowadzenie prądu i wyposażenie w instalacje

elektryczne pomieszczeń technicznych takich jak np. kotłownie, węzły ciepłownicze czy

też pompownie/hydrofornie.

 

 

 

 

kurs dla NA dedykowany szkoleniom i przygotowaniom akredytacyjnym

Kurs dla dyplomatów I i II stopnia, których promotorem jest dr inż. Anna Jakubczyk-Gałczyńska.

Kurs przeznaczony dla studentów i dyplomantów prowadzonych przez dr inż. Pawła Piotrkowskiego

Kurs służy organizacji i przeprowadzaniu zdalnych egzaminów dyplomowych oraz obron prac dyplomowych. Realizuje się je w formie webinariów. Kurs może być wykorzystywany zarówno dla studentów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, zarówno studiów I, jak też II stopnia.

Kurs realizowany na WILIŚ na specjalności Budownictwo Wodne i Morskie (BWiM) sem. VII studiów inżynierskich.

prowadząca: dr hab. inż. arch. Karolina Krośnicka, prof. uczelni

 

Kurs obejmuje takie zagadnienia jak:

PORTY – budowa i eksploatacja, w tym:

- Plan przestrzenny portów – akwatoria i terytoria

- Funkcjonowanie terminali portowych

- Wymiarowanie wybranych elementów rejonów i terminali portowych.

 

DROGI WODNE - budowa

- Parametry dróg wodnych

- Wymiarowanie szerokości zewnętrznych i wewnętrznych kanałów morskich dla zadanych jednostek maksymalnych

- Parametry akwatoriów (redy, wejścia do portu, baseny portowe)