Kurs realizowany na WILIŚ na specjalności Budownictwo Wodne i Morskie (BWiM) sem. VII studiów inżynierskich.

prowadząca: dr hab. inż. arch. Karolina Krośnicka, prof. uczelni

 

Kurs obejmuje takie zagadnienia jak:

PORTY – budowa i eksploatacja, w tym:

- Plan przestrzenny portów – akwatoria i terytoria

- Funkcjonowanie terminali portowych

- Wymiarowanie wybranych elementów rejonów i terminali portowych.

 

DROGI WODNE - budowa

- Parametry dróg wodnych

- Wymiarowanie szerokości zewnętrznych i wewnętrznych kanałów morskich dla zadanych jednostek maksymalnych

- Parametry akwatoriów (redy, wejścia do portu, baseny portowe)
 
 

Kurs zawierający odnośniki do egzaminów dyplomowych w formie zdalnej, prowadzonych przez Katedrę Mechaniki Budowli WILiŚ PG.

Kurs przeznaczony jest na prowadzenie wszystkich konsultacji w tym konsultacji dyplomowych na studiach stacjonarnych I i II stopnia

Kurs przeznaczony do prowadzenia wszelkiego rodzaju konsultacji / konsultacji dyplomowych odbywających się za pomocą komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem możliwości dostępnych w ramach PG.

Kurs dostępny w godzinach konsultacji planowych dla bieżącej komunikacji oraz dla umówionych spotkań z dyplomantami.

dr inż. Kowalski Dariusz

Katedra Konstrukcji Metalowych

Konsultacje w zakresie prac dyplomowych na kierunku Budownictwo (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 

prowadzący: dr inż .Marcin Szczepański 

Kurs dla dyplomatów I i II stopnia, których promotorem jest dr inż. Anna Jakubczyk-Gałczyńska.

Kurs do zajęć obieralnych z przedmiotu Projektowanie Dróg i Autostrad (przedmiot obieralny) semestr VI, Budownictwo, studia I st.

Ustroje konstrukcyjne w budownictwie.

Podstawy teorii projektowania.

Obciążenia w budownictwie.

Zasady zbierania obciążeń na wybrane ustroje konstrukcyjne.

Podstawy projektowania konstrukcji:

-murowych,

-żelbetowych,

-stalowych,

-drewnianych.

Oznaczenia jednobarwne w budownictwie.

Podstawy wykonywania rysunków budowlanych.

Elementy prawa budowlanego.

Podstawy projektowania budynków.

Przegląd ustrojów budowlanych.

Podstawy fizyki budowli.

Celem spotkania jest ustalenie zakresu i formy zaliczenia przedmiotów realizowanych w formie zdalnej. 

Drewno jako materiał konstrukcyjny.

Metody sortowania drewna.

Podstawy wymiarowania konstrukcji z drewna.

Połączenia w konstrukcjach drewnianych.

Typy drewnianych więźb dachowych.

Projektowanie prostych więźb dachowych.

Zabezpieczenie drewna przed korozją biologiczną.

 

Budowa drewna i materiałów drewnopochodnych.

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych wg EC.

Budownictwo szkieletowe.

Łączniki stalowe w konstrukcjach drewnianych.

Ochrona drewna.

 Współcześnie wzniesione obiekty z drewna (omówienie).

Rozwój technologii na przestrzeni dziejów.

Przegląd istniejących technologii w budownictwie.

Najnowsze trendy rozwoju budownictwa.