kursu dedykowanego dla Koła KOMBO

dla Inżynierii Środowiska (sem 1 MSU niestacjonarne)

Kurs jest przeznaczony dla Słuchaczy I-szej edycji studiów podyplomowych pt. Zarządzanie projektami budowlanymi, rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021.  

dla semestru III kierunku Inżynieria Środowiska

Kurs przeznaczony dla 2 sem. studiów stacjonarnych drugiego stopnia, specjalność KBI, profil dyplomowania Modelowanie Konstrukcji Inżynierskich.

Kurs obejmuje całość tematyki związanej z przedmiotem Praktyczne Zastosowanie Rachunku Wyrównawczego dla studentów kierunku Geodezja i Kartografia

Kurs przeznaczony dla studentów po II sem. studiów. W ramach kursu realizowana jest część środowiskowa praktyki która prowadzona jest przez dr inż. A. Wargin. Za część Geodezyjną praktyki odpowiada dr inż T. Widerski

Akademia Budownictwa Drewnianego - cykl spotkań z zakresu budownictwa drewnianego organizowany przez dr inż. Marcina Szczepańskiego, Koło Naukowe KOBRa oraz Stowarzyszenie Dom Drewniany.

Obieralny przedmiot humanistyczny dla Studentów stacjonarnych studiów magisterskich. 

Zajęcia z Badań operacyjnych dla kierunku Transport - sem. III inż.

Project of simply supported grid bridge made of concrete.

2nd Semester Master Course, Civil Engineering

Budownictwo, niestacjonarne, mgr, sem 2

Prowadzący:

dr inż. Joanna Wachnicka

joanna.wachnicka@pg.edu.pl

dr inż. Waldemar Cyske

valdi66@go2.pl

Budowle Sanitarne dla I semestru dziennych studiów magisterskich na kierunku Inżynieria Środowiska, specjalność Technologie w Inżynierii Środowiska

Opis przeznaczenia i podział budowli przemysłowych i komunalnych. Charakterystyka obiektów komunalnych i przemysłowych takich jak: budowle kubaturowe, zbiorniki i zasobniki, konstrukcje wsporcze oraz budowle specjalne. Technologie wykonywania, etapy budowy i montażu, obciążenia i warunki eksploatacji obiektów przemysłowych. Możliwe deformacje i przemieszczenia budowli w zależności od warunków obciążenia, posadowienia i eksploatacji. Projekt budynku przemysłowego, wybrane rysunki i obciążenia.