Materiały dydaktyczne do przedmiotu Metody Doświadczalne w Wytrzymałości Materiałów, kierunek Budownictwo, studia stacjonarne I stopnia, III semestr.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu Dynamika Budowli, kierunek Budownictwo, studia stacjonarne I stopnia, V semestr.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu Wytrzymałość Materiałów, kierunek Budownictwo, studia stacjonarne I stopnia, III semestr.

Materiały dydaktyczne dla studentów WILiŚ – na kierunkach Budownictwo, Inżynieria Środowiska, Transport, Geodezja i Kartografia – 1 st., studia stacjonarne, VI semestr.

Kurs dla Budownictwa 4 semestr

kursu wspomagający nauczanie tradycyjne  przedmiotu Informatyka, na sem. 2 kierunek Transport

Materiały wspomagające zajęcia z przedmiotu Logistyka Miejska i Zarządzanie Moblinością na kierunku Transport sem.2 MSU

Materiały wspomagające kursy Geometrii Wykreślnej na WIIiŚ na kierunkach: Budownictwo, Inżynieria Środowiska i Transport.

Materiały do kursu Ekonomiczne i środowiskowe aspekty budowy dróg na kierunku budownictwo.

Zajęcia z Badań operacyjnych dla kierunku Transport - sem. III inż.

Project of simply supported grid bridge made of concrete.

2nd Semester Master Course, Civil Engineering

Zajęcia ze Statystyki matematycznej dla kierunku Transport - sem. II inż.

Prowadzący: dr inż. Kamila Szwaczkiewicz
Prowadzący: dr inż. Katarzyna Palikowska
Prowadzący ćwiczenia: mgr inż. Aleksandra Romanowska

Fizyka, Niestacjonarne Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Sem.1

Materiały dydaktyczne do przedmiotu Diagnostyka i Wzmacnianie Konstrukcji Inżynierskich, kierunek Budownictwo, studia stacjonarne I stopnia, VII semestr.

Spatial Planning is a course dedicated to students of full-time MSc Studies in Environmental Engineering (semester I)

Kurs przeznaczony dla studentów I semestru IŚ MGR WILIŚ.

Obejmuje wykłady i ćwiczenia/projekty grupowe w zakresie akustyki środowiska, akustyki budowlanej, akustyki instalacyjnej i akustyki architektonicznej pod kątem ochrony przed hałasem.