Ćwiczenia z chemii na kierunku inżynieria środowiska

Kurs przeznaczony dla studentów 2 semestru inżynierii środowiska.

Za część Geodezyjną praktyki odpowiada dr inż. Tadeusz Widerski

Za część Środowiskową praktyki odpowiada dr inż. Alina Wargin

Thew lecture presentes advanced topics in heat ans mass transfer

Przedmiot przeznaczony dla studentów 2 semestru studiów inżynierskich, kierunku Geodezja i Kartografia.

Kurs przeznaczony dla studentów WILiŚ, IŚ, studia niestacjonarne (inż), sem VI

Tematyka przedmiotu obejmuje zagadnienia związane z wiedzą podstawową, zasadami projektowania oraz wyjaśnieniem zasad działania konwencjonalnych oraz nowoczesnych instalacji sanitarnych stosowanych w budownictwie komunalnym. Celem przedmiotu jest pozyskanie wiedzy teoretycznej oraz podstawowej w ramach wyżej przedstawionego zakresu.

Kurs przeznaczony do prowadzenia wszelkiego rodzaju konsultacji / konsultacji dyplomowych odbywających się za pomocą komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem możliwości dostępnych w ramach PG.

Kurs dostępny w godzinach konsultacji planowych dla bieżącej komunikacji ze studentami oraz dla umówionych spotkań z dyplomantami w semestrze letnim 2021/2022.

dr inż. Kowalski Dariusz

Katedra Konstrukcji Inżynierskich

Seminarium dyplomowe, rok akademicki 2021/2022 semestr letni profil konstrukcje betonowe, studia magisterskie stacjonarne