-

-

Fotogrametria Cyfrowa z Elementami Widzenia Komputerowego jest kursem na sem. II stuidów magisterskich kierunku Geodezja i Kartografia. Studenci w sposób aktywny poznają metody przetwarzania cyfrowego danych fotogrametrycznych oraz nauczą się podstaw widzenia komputerowego, wykorzystywanego w fotogrametrii.

Fotogrametria, sem. III, 2022/2023, st. stacjonarne I stopnia 

Kurs obejmuje wprowadzenie do przedmiotu Fotogrametria oraz naukę studentów podstawowych produktów fotogrametrii i sposobów ich pozyskania. 

Jest to pomocnicza formatka do tworzenia kursów wspomagających nauczanie stacjonarne na WILiŚ. Formatka została utworzona i udostępniona przez CNE.

Uwaga: W celu wykorzystania i modyfikacji należy:

1) skopiować kurs wzorcowy

2) dopiero w kopii nanosić zmiany.

The course is divided into two parts. The first is related to in-situ tests and their applications for the design of shallow and deep foundations. The second part is related to models of soil behavior and numerical analysis in geotechnical engineering.

Kierunek Budownictwo, semestr 5 (studia stacjonarne stopnia I)

Kurs przeznaczony dla studentów III semestru kierunku Inżynieria Środowiska I stopień - studia niestacjonarne 

Water Resources Management as defined for purpose of this course includes both water use and water excess management. The fundamental water resources engineering processes are the hydrologic processes and the hydraulic processes. The common threads that relate to the explanation of these processes are the fundamentals of fluid mechanics. The hydrologic processes include rainfall, evaporation, infiltration, rainfall-runoff and routing, all of which can be further subdivided into other processes. The course does not cover the water quality management aspects of water resources engineering.

W trakcie kursu studenci zapoznają się z zagadnieniami z obszaru chemii środowiska.

W trakcie kursu omawiane są założenia gospodarki wodno-ściekowej w różnych gałęziach przemysłu.

W ramach kursu omawiane są zagadnienia z zakresu gospodarki wodnej ukierunkowane na zarządzanie ryzykiem powodziowym oraz przeciwdziałanie skutkom suszy.