Kurs jest częścią szkolenia z kompetencji międzykulturowych dla pracowników administracji Politechniki Gdańskiej zorganizowanego przez Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej. 


Szkolenie jest finansowane w ramach projektu Welcome to Poland 2019 nr PPI/WTP/2019/U/001 „Pogłębianie procesu internacjonalizacji na Politechnice Gdańskiej poprzez szkolenia kompetencyjne dla pracowników administracyjnych oraz wdrożenie usprawnień organizacyjnych”.