Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Fizyka Techniczna. Tematyka kursu obejmuje zagadnienia związane z fizycznymi podstawami działania elementów elektronicznych zbudowanych na bazie materiałów molekularnych oraz technologią ich wytwarzania.

Analiza rzeczywista i zespolona,

kierunek Matematyka (WFTiMS),

II stopnia

kier. Fizyka Techniczna st. II

Przedmiot ma na celu pogłębić i usystematyzować wiedzę studentów dotyczącą przewodnictwa elektrycznego w ciałach stałych. Treści przedstawiane na dotyczą zarówno teorii transportu, jak i technik pomiarowych stosowanych w praktyce. Kierunek: Inżynieria Materiałowa, II stopień (10 semestr).

Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Fizyka Techniczna. Tematyka kursu obejmuje zagadnienia związane z fizycznymi podstawami działania elementów elektronicznych zbudowanych na bazie materiałów molekularnych oraz technologią ich wytwarzania.

Analiza rzeczywista i zespolona,

kierunek Matematyka (WFTiMS),

II stopnia

Kurs przeznaczony jest do zdalnych konsultacji z dyplomantami I i II stopnia studiów, którzy wykonują pracę dyplomową pod kierunkiem dr hab. inż. Grażyny Jarosz

Matematyka aktuarialna,

specjalność: Matematyka finansowa (WFTiMS),

II stopnia

Nazwa przedmiotu: Metody nieliniowej analizy danych

Prowadzący (odpowiedzialny za przedmiot): Justyna Signerska-Rynkowska

Kierunek: Matematyka, Specjalność - Analityk danych (WFTiMS), II stopnia, stacjonarne

Wprowadzenie do tematyki wiązań chemicznych, reakcji i syntezy ciał stałych. Inżynieria Materiałowa, II st.

Kurs przeznaczony dla Studentów ealizujących projekt dyplomowy magisterski z dr hab. Jan Franz.

Kurs ma stanowić pomoc dla studentów Matematyki 2. stopnia w nauce języka Python.

Kurs wspomagający zajęcia Statystyka Medyczna II, kierunek Matematyka, studia II go stopnia po studiach inżynierskich

Inżynieria Materiałowa II st.