Kurs przeznaczony dla Studentów ealizujących projekt dyplomowy magisterski z dr hab. Jan Franz.

Kurs przeznaczony jest do zdalnych konsultacji z dyplomantami I i II stopnia studiów, którzy wykonują pracę dyplomową pod kierunkiem dr hab. inż. Grażyny Jarosz

Projekt zespołowy

kier. Fizyka Techniczna st. II

Wykład dla studentów II stopnia, stacjonarnych

kier. Fizyka Techniczna st. II  

Programowanie gier komputerowych (PGier) - WTFIMS kier. Matematyka st II

Micro- and nanodosimetry (Mikro- i nanodozymetria) dla studentów studiów II stopnia kier. Nanotechnologia WFTIMS

Nazwa przedmiotu: Metody nieliniowej analizy danych

Prowadzący (odpowiedzialny za przedmiot): Justyna Signerska-Rynkowska

Kierunek: Matematyka, Specjalność - Analityk danych (WFTiMS), II stopnia, stacjonarne

Wprowadzenie do tematyki wiązań chemicznych, reakcji i syntezy ciał stałych. Inżynieria Materiałowa, II st.

Przedmiot ma na celu pogłębić i usystematyzować wiedzę studentów dotyczącą przewodnictwa elektrycznego w ciałach stałych. Treści przedstawiane na dotyczą zarówno teorii transportu, jak i technik pomiarowych stosowanych w praktyce. Kierunek: Inżynieria Materiałowa, II stopień (10 semestr).

Kurs ma stanowić pomoc dla studentów Matematyki 2. stopnia w nauce języka Python.

Inżynieria Materiałowa II st.

Kurs wspomagający zajęcia Statystyka Medyczna II, kierunek Matematyka, studia II go stopnia po studiach inżynierskich

Teoretyczne Podstawy Nanotechnologii. Wydział FTiMS , kier. Nanotechnologia, II st.

Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku fizyka techniczna. Tematyka kursu obejmuje zagadnienia związane z fizycznymi podstawami działania elementów elektronicznych zbudowanych na bazie materiałów molekularnych oraz technologią ich wytwarzania.