Kursy Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Projekty zespołowe

 

Ćwiczenia rachunkowe do przedmiotu Fizyka II dla Inżynierii Materiałowej (WFTiMS + WCh)

WFTIMS, studia I stopnia, kierunek: Matematyka, sem. 6

WFTIMS, studia I stopnia, kierunek: Matematyka, sem. 6

WFTIMS, studia II stopnia, kierunek: Matematyka, specjalność: Geometria i grafika komputerowa, sem. 2

Zajęcia odbywają się we czwartki od 15.15 - 16.45

Laboratorium do przedmiotu Statystyka z Wykorzystaniem SAS, WFTiMS, Matematyka Finansowa, semestr 6

Nowe materiały pojawiać się będą  w poniedziałki o godzinie 11:00.

W tym samym czasie pojawiać się będą powiązane z materiałami zadania na universality.io.

Za wykonanie zadań i quizów przysługują DODATKOWE punkty (max. + 20%)

Teoria punktów stałych WFTIMS, Matematyka

Modeling and Design of Materials (CMDM), Faculty of Applied Physics and Mathematics. Nanostructures and computer simulations in material science.

Dielectric materials - properties, applications, structure.

Dla studentów sp.: Nanomateriały i nanostruktury funkcjonalne I st. inżynierskie

Kierunek: Nanotechnologia I stopnia-inżynierskie

Kurs obejmuję podstawy mechaniki płynów w makro-, mikro, i nano- skalach. Omawia się podstawowe pojęcia pola fizycznego, zasady zachowania masy, pędu i energii w przepływach, równania stanu termodynamiczne.

Rozpatrywane cechy Newtonowskich i nie-Newtonowskich cieczy.

Omawia się różnica w opisie przepływów w małych skalach i mikro- i nano- płynów, metody obserwacji eksperymentalnej, zastosowania przepływów o różnych skalach w medycynie i technice.

W ramach kursu prezentowane są treści wspierające nauczanie w ramach przedmiotu Wprowadzenie do Programowania Aplikacji realizowanego dla studentek i studentów VI semestru Matematyki Stosowanej. Celem przedmiotu jest nauczenie studenta programowania w wybranych językach obiektowych (C++ ISO/ANSI, C#, Python). Przedstawienie korzyści wynikających z posługiwania się technikami zorientowanymi obiektowo. Tworzenie aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika.

The goal of the subject is the presentation of basic problems resulting from he existence of interface
between material objects and its surroundings. Discussion of the consequences arising from the existence
of surface energy. Analysis of possible applications of surface phenomena in technology. Understanding of
problems and benefits resulting from decreasing dimensions of objects with the special emphasis on the
semiconductor band structure modification resulting from the surface charge distribution.