Kursy Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Field of study: Data Engineering;

Subject name: Basics of physics;

Lecture notes and other course materials.

Kurs skierowany jest do studentów IV semestru nanotechnologii. Tematyka wykładu obejmuje podstawowe informacje o właściwościach i metodach wytwarzania najczęściej spotykanych w praktyce elementów elektronicznych. Część kursu poświęcona jest również wybranym zagadnieniom elektrotechniki.

Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku fizyka techniczna. Tematyka kursu obejmuje zagadnienia związane z fizycznymi podstawami działania elementów elektronicznych zbudowanych na bazie materiałów molekularnych oraz technologią ich wytwarzania.

Kryptografia IS

Podstawy analizy sygnału, Kierunek: Fizyka Techniczna (WFTiMS), II stopnia, stacjonarne

Wykład z Fizyki dla studentów I roku Inżynierii Biomedycznej (WETI) w semestrze zimowym.

Wykład prowadzony w semestrze zimowym dla studentów I roku Fizyki Technicznej poświęcony głównie analizie niepewności pomiarowych.

II semestr studiów II stopnia, wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, specjalność Informatyka Stosowana

Kierunek: Specjalność: Matematyka stosowana (WFTiMS), I stopnia - licencjackie

Materiały, zadania, testy do przedmiotu "Podstawy fizyki" prowadzonego dla studentów drugiego semestru Automatyki i Robotyki na Wydziale ETI.

W ramach zajęć omawiana jest angielska terminologia stosowana w nanotechnologii i pokrewnych dziedzinach. Kurs jest przeznaczony dla studentów I stopnia kierunku Nanotechnologia na wydziale FTiMS.

Nanotechnologia II stopień, sem. III

Przedmiot ma na celu pogłębić i usystematyzować wiedzę studentów dotyczącą przewodnictwa elektrycznego w ciałach stałych. Treści przedstawiane na dotyczą zarówno teorii transportu, jak i technik pomiarowych stosowanych w praktyce. Kierunek: Inżynieria Materiałowa, II stopień (10 semestr).