Kursy Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Kurs dla studentów kierunku Inżynieria Biomedyczna, Fizyka w medycynie sem.7

Identyfikacja Układów Technicznych

KURS FIZYKA 1 dla studentów sem.1 Wydziału Mechanicznego, dla kierunku: Inżynieria mechaniczno-medyczna, Studia I stopnia - inżynierskie, stacjonarne

Field of study: Data Engineering;

Subject name: Technical physics;

Lecture notes and other course materials.

Field of study: Data Engineering;

Subject name: Basics of physics;

Lecture notes and other course materials.

Kurs skierowany jest do studentów IV semestru nanotechnologii. Tematyka wykładu obejmuje podstawowe informacje o właściwościach i metodach wytwarzania najczęściej spotykanych w praktyce elementów elektronicznych. Część kursu poświęcona jest również wybranym zagadnieniom elektrotechniki.

Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku fizyka techniczna. Tematyka kursu obejmuje zagadnienia związane z fizycznymi podstawami działania elementów elektronicznych zbudowanych na bazie materiałów molekularnych oraz technologią ich wytwarzania.

Kryptografia IS

Podstawy analizy sygnału, Kierunek: Fizyka Techniczna (WFTiMS), II stopnia, stacjonarne

Wykład z Fizyki dla studentów I roku Inżynierii Biomedycznej (WETI) w semestrze zimowym.

Wykład prowadzony w semestrze zimowym dla studentów I roku Fizyki Technicznej poświęcony głównie analizie niepewności pomiarowych.

II semestr studiów II stopnia, wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, specjalność Informatyka Stosowana

Kierunek: Specjalność: Matematyka stosowana (WFTiMS), I stopnia - licencjackie