Kursy Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

The goal of the subject is the presentation of basic problems resulting from he existence of interface
between material objects and its surroundings. Discussion of the consequences arising from the existence
of surface energy. Analysis of possible applications of surface phenomena in technology. Understanding of
problems and benefits resulting from decreasing dimensions of objects with the special emphasis on the
semiconductor band structure modification resulting from the surface charge distribution.

WFTIMS, studia II stopnia, kierunek: Matematyka, sem. 4

Kurs zawiera ćwiczenia z modelowania MES zagadnień inżynierskich. Oparty jest na 20-letniej praktyce komercyjnej i naukowej prowadzącego. Proponowane programy i metody są cenne w inżynierskim CV.

Kurs do przedmiotu "Metody optymalizacji", zawiera materiały do wykładu i laboratorium.

Analiza matematyczna II (FT1001); Fizyka Techniczna (WFTiMS), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne.

Algebra liniowa z geometrią (FIZ1B0061);

Fizyka Techniczna (WFTiMS), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne.

Kurs skierowany dla studentów VI semestru, kierunek Fizyka Techniczna, specjalność Informatyka Stosowana (ale nie tylko). Kurs obejmuje naukę podstawowych metod projektowania i programowania prostych systemów wbudowanych (ang. embedded systems), czyli specjalizowanych systemów informatycznych, odpowiadających za wykonywanie ściśle określonych zadań - głównie związanych z monitorowaniem i sterowaniem. W ramach kursu przedstawiane będą fizyczne podstawy funkcjonowania czujników (receptorów) i elementów wykonawczych (efektorów / aktuatorów).

Języki programowania dla sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja - kurs dla IV semestru FT/IS.

Kurs algebry liniowej semestr 2 matematyki, rok akad. 2022/2023

 wykład, seminarium, laboratorium:       dr inż. Anna Szafrańska

Specjalność: Analityk danych, II stopnia, Matematyka, WFTiMS, stacjonarne, 2021/2022 - letni (obecnie sem. 2)