Kursy Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Grafika Komputerowa (NAN1C028) dla studentów Nanotechnologii,

dr inż. Zbigniew Usarek

Celem kursu jest zapoznanie Studentów z zagadnieniami związanymi z zasadą działania elementów elektronicznych zbudowanych z materiałów molekularnych oraz pojedynczych cząsteczek. W trakcie zajęć Studenci poznają podstawowe własności molekularnego ciała stałego, zjawiska generacji, rekombinacji i transportu nośników ładunku w takich materiałach oraz podstawy działania elementów elektronicznych zbudowanych z pojedynczych cząsteczek i ich układów. Zajęcia są prowadzone w języku angielskim.

Kurs wspierający zajęcia z technologii informacyjnych.

Micro- and nanodosimetry (Mikro- i nanodozymetria) dla studentów studiów II stopnia kier. Nanotechnologia WFTIMS

Wykład dla studentów Fizyki medycznej sem 7.

Nazwa przedmiotu: Metody nieliniowej analizy danych

Prowadzący (odpowiedzialny za przedmiot): Justyna Signerska-Rynkowska

Kierunek: Matematyka, Specjalność - Analityk danych (WFTiMS), II stopnia, stacjonarne

Matematyczne zagadnienia analizy sygnału

Prowadzący (odpowiedzialny za przedmiot): Justyna Signerska-Rynkowska

Kierunek: Matematyka, Specjalność - Matematyka stosowana (WFTiMS), I stopnia - licencjackie, stacjonarne

Kurs ma na celu przedstawienie metod optymalizacji w sposób umożliwiający zastosowanie ich do problemów naukowych oraz inżynierskich oraz implementowania metod optymalizacji przy pomocy odpowiednich algorytmów. Kurs dla VI semestru kierunku Fizyka Techniczna specjalność Informatyka Stosowana.

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Fizyka Techniczna. Tematyka kursu dotyczy zagadnień fizyki współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem fizyki atomowej.

Wprowadzenie do tematyki wiązań chemicznych, reakcji i syntezy ciał stałych. Inżynieria Materiałowa, II st.

Inżynieria Materiałowa II st.