Kursy Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

WFTiMS, matematyka, studia II stopnia, III semestr, specjalność „Analityk danych”

Kurs Mikro- i nanodozymetria dla studentów studiów II stopnia WFTIMS specjalność Fizyka Medyczna

Kurs Mikro- i nanodozymetria dla studentów studiów II stopnia WFTIMS specjalność Fizyka Medyczna

Zajęcia dodatkowe dla studentów I roku kierunków Nanotechnologia i Inżynieria Materiałowa

Kurs dla specjalnośći Fizyka Medyczna st II

Kurs dla studentów specjalności Fizyka medyczna studia międzywydziałowe Inżynieria Biomedyczna, sem 7

Kurs dla studentów specjalności Fizyka medyczna studia międzywydziałowe Inżynieria Biomedyczna, sem 7

WFTiMS, matematyka, studia II stopnia, II semestr, specjalność „Analityk danych”

W ramach niniejszego kursu zamieszczane będą materiały do zajęć z przedmiotu Chemia nanomateriałów dla kierunku Nanotechnologia (IV sem., I st.).

Programowanie współbieżne i równoległe dla studentów WFTiMS

Kurs wspierający zajęcia wykładowe i laboratoryjne z przedmiotu "Materiały optyczne i ich właściwości", który realizowany jest ze studentami II stopnia kierunku Inżynieria Materiałowa, Inżynieria Materiałów Funkcjonalnych.

Computer modeling and design of materials,

kierunek: Nanotechnologia,

specjalność: Mathematics for new materials design,

II stopień, semestr 3

The goal of the subject is the presentation of basic problems resulting from he existence of interface
between material objects and its surroundings. Discussion of the consequences arising from the existence
of surface energy. Analysis of possible applications of surface phenomena in technology. Understanding of
problems and benefits resulting from decreasing dimensions of objects with the special emphasis on the
semiconductor band structure modification resulting from the surface charge distribution.