Kursy Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Kurs zawiera ćwiczenia z modelowania MES zagadnień inżynierskich. Oparty jest na 20-letniej praktyce komercyjnej i naukowej prowadzącego. Proponowane programy i metody są cenne w inżynierskim CV.

WFTIMS sem.1 II stopien Fizyka stosowana i fotowoltaika.

Kierunek: Matematyka (WFTiMS), I stopnia - licencjackie, stacjonarne, 2020/2021

Kontynuacja kursu analizy matematycznej dla studentów I roku matematyki na Wydziale FTiMS.

Matematyka Dyskretna

Kurs do przedmiotu "Metody optymalizacji", zawiera materiały do wykładu i laboratorium.

Kurs do przedmiotu "Dynamika kwantowa", zawiera materiały do wykładu.

Kurs dla 4 semestru I stopnia Inżynierii Materiałowej

W ramach niniejszego kursu zamieszczane będą materiały do zajęć z przedmiotu Chemia nanomateriałów dla kierunku Nanotechnologia (IV sem., I st.).

kier. Fizyka Techniczna, Informatyka stosowana

Kurs dla VI/VII sem. FT/IS edycja 2022/2023

W ramach kursu prezentowane są treści wspierające nauczanie w ramach przedmiotu Wprowadzenie do Programowania Aplikacji realizowanego dla studentek i studentów VI semestru Matematyki Stosowanej. Celem przedmiotu jest nauczenie studenta programowania w wybranych językach obiektowych (C++ ISO/ANSI, C#, Python). Przedstawienie korzyści wynikających z posługiwania się technikami zorientowanymi obiektowo. Tworzenie aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika.

The course is designed for students of the Faculty of Chemistry, direction of study: Green Technologies sem. 2. It contains materials for tutorials.

kier Fizyka techniczna i Nanotechnologia

Laboratorium do przedmiotu Statystyka z Wykorzystaniem SAS, WFTiMS, Matematyka Finansowa, semestr 6

Programowanie w SAS, Matematyka Finansowa, semestr 4 WFTiMS