Kurs do przedmiotu "Metody optymalizacji", zawiera materiały do wykładu i laboratorium.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z aspektami technologicznymi i ekonomicznymi wykorzystania energii wiatru, zasadami działania turbin wiatrowych oraz ich zastosowaniami w różnych warunkach pracy.

Technika Próżniowa i Kriogenika

Metody planowania eksperymentu

platforma wspólna dla projektów specjalnościowych sem 6

Kurs dedykowany studentom studiów stacjonarnych na kierunkach Nanotechnologia i Inżynieria Materiałowa. Obejmuje funkcje wielu zmiennych, pochodne cząstkowe, całki wielokrotne i ich zastosowania, szeregi Taylora i Fouriera, równania różniczkowe.

stopień I - semestr IV