Kierunek: Matematyka (WFTiMS), I stopnia - licencjackie, stacjonarne, 2019/2020 - zimowy (obecnie sem. 2)

W ramach prowadzonego kursu przekazana zostanie wiedza na temat zastosowania nanotechnologii w dziedzinie medycyny oraz kosmetologii. Tematyka prowadzonego kursu obejmuje zagadnienia związane z zastosowaniem nanotechnologii m.in. w ortopedii, stomatologii oraz kosmetologii. Dodatkowo w ramach kursu przedstawione zostaną metody wytwarzania nanobiomateriałów oraz metody ich charakterystyki.

Laboratorium z przedmiotu Wymiana ciepła prowadzonym na WFTiMS.

Kurs z Fizyki dla kierunku Biotechnologia (Wydział Chemiczny), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, prowadzący Tomasz Wąsowicz

Materiał będzie prezentowany w trybie asynchronicznym tzn. wykłady będą wcześniej nagrywane i udostępniane na platformie w dniu zajęć. Po dwóch tygodniach od wykładu będzie wyłączany dostęp do jego nagrań.

Wykład z Fizyki II dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji (WM i WIMiO), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, prowadzący Tomasz Wąsowicz

Materiał będzie prezentowany w trybie asynchronicznym tzn. wykłady będą wcześniej nagrywane i udostępniane na platformie w dniu zajęć.