Jestem po to aby pomóc w pisaniu pracy. Proszę o większy kontakt

Przedmiot złożony tylko z wykładu, dla studentów powtarzających przedmiot. Celem jest nauczenie podstaw programowania, w języku proceduralnym i osobno w języku skryptowym (do analizy/generowania danych), nauczenie podstaw sieci informatycznych oraz budowy i działania systemów operacyjnych.

Zgodnie z tematem plus elektrolizery i gospodarka wodorowa.

Seminarium ma na celu zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania i prezentacji projektów dyplomowych.

Wszystko o tym co jest w nazwie i jeszcze więcej.

FTiMS

sem. zimowy 2021/2022

Przetwarzanie obrazów

FTiMS

specjalizacja: GIGK