Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z fizycznymi podstawami funkcjonowania półprzewodnikowych ogniw fotowoltaicznych

Wykład dla studentów Fizyki Medycznej II stopień, sem 3

Zagadnienia z zakresu modelowania zjawisk i procesów fizyko-chemicznych ze szczególnym uwzględnieniem modelowania układów o znaczeniu biologicznym. Kurs przeznaczony dla studentów II sem. studiów II stopnia Inżynierii biomedycznej.

Nauka jak rozwiązywać problemy  w sposób efektywny.

To nauka umiejętności radzenia sobie z problemami w sposób naukowy.