Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi współczesnych protokołów kryptograficznych, metod teorii informacji i teorii kodowania mających zastosowanie w kryptografii oraz ich zastosowań w przetwarzaniu informacji.

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi współczesnych metod kwantowego uczenia maszynowego, w szczególności metod wykorzystujących algorytmy kwantowe do efektywnego przetwarzania i analizy danych. Studenci zdobędą wiedzę na temat teoretycznych podstaw kwantowego przetwarzania informacji, w tym superpozycji, splątania kwantowego oraz pomiarów kwantowych, a także nauczą się, jak te zjawiska mogą być wykorzystane do tworzenia nowych, bardziej efektywnych modeli uczenia maszynowego.

Seminarium poświęcone jest przygotowaniu studentów do wystąpień publicznych i prezentacji wyników pracy własnej.