Wykład oraz ćwiczenia z przedmiotu Algebra I dla studentów kierunku Matematyka na Wydziale FTiMS.

Cechy i percepcja dźwięku przez człowieka. Fizyka Stosowana sem. VII, Matematyka sem. V, Inżynieria Biomedyczna sem. III

Kurs z Fizyki dla kierunku Biotechnologia (Wydział Chemiczny), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, prowadzący Tomasz Wąsowicz

Kurs do przedmiotu Fizyka jądra atomowego dla studentów kierunku IBM specjalnosc Fizyka w medycynie sem 5 i 6

Kurs z Fizyki dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji (Wydział Mechaniczny), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, prowadzący Tomasz Wąsowicz

Kurs dla VI/VII sem. FT/IS

Matematyczne zagadnienia analizy sygnału

Prowadzący (odpowiedzialny za przedmiot): Justyna Signerska-Rynkowska

Kierunek: Matematyka, Specjalność - Matematyka stosowana (WFTiMS), I stopnia - licencjackie, stacjonarne

Materiały do laboratorium z przedmiotu "Proceduralne języki programowania I". Kurs przeznaczony dla Studentów WFTiMS kierunku Fizyka Techniczna, specjalności Informatyka Stosowana, stopnia 1 studia inżynierskie.

Teoria liczb, 3 rok Matematyki Stosowanej