Kurs z Fizyki - ćwiczenia gr1 dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji (Wydział Mechaniczny), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, prowadzący Tomasz Wąsowicz

Kurs z Fizyki - ćwiczenia dla gr 1 kierunku Biotechnologia (Wydział Chemiczny), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, prowadzący Tomasz Wąsowicz

Systemy zarządzania

Kierunek: Inżynieria materiałowa (WFTiMS),

I stopnia - inżynierskie, stacjonarne.

Fizyka środowiska FSIOZE1001

(Inżynieria odnawialnych źródeł energii (WFTiMS),

I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2020/2021 - zimowy)

Kurs dla VI/VII sem. FT/IS edycja 2020/2021

Analiza matematyczna III,

kierunek Matematyka (WFTiMS),

I stopnia - licencjackie

Cechy i percepcja dźwięku przez człowieka. Fizyka Stosowana sem. VII, Matematyka sem. V, Inżynieria Biomedyczna sem. III

W kursie omawiane są zagadnienia oddziaływania promieniowania e-m z materią oraz sposoby wytwarzania i detekcji tego promieniowania. Kurs przeznaczony jest dla studentów pierwszego stopnia kierunku inżynierii biomedycznej.

Matematyczne zagadnienia analizy sygnału

Prowadzący (odpowiedzialny za przedmiot): Justyna Signerska-Rynkowska

Kierunek: Matematyka, Specjalność - Matematyka stosowana (WFTiMS), I stopnia - licencjackie, stacjonarne

Kurs przeznaczony jest dla Studentow realizujących projekt dyplomowy inżynierski z dr hab. Jan Franz.