Analiza matematyczna III,

kierunek Matematyka (WFTiMS),

I stopnia - licencjackie

Specjalność: Inżynieria odnawialnych źródeł energii (WFTiMS), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne

Analiza matematyczna III,

kierunek Matematyka (WFTiMS),

I stopnia - licencjackie

Cechy i percepcja dźwięku przez człowieka. Fizyka Stosowana sem. VII, Matematyka sem. V, Inżynieria Biomedyczna sem. III

W kursie omawiane są zagadnienia oddziaływania promieniowania e-m z materią oraz sposoby wytwarzania i detekcji tego promieniowania. Kurs przeznaczony jest dla studentów pierwszego stopnia kierunku inżynierii biomedycznej.

Matematyczne zagadnienia analizy sygnału

Prowadzący (odpowiedzialny za przedmiot): Justyna Signerska-Rynkowska

Kierunek: Matematyka, Specjalność - Matematyka stosowana (WFTiMS), I stopnia - licencjackie, stacjonarne

Kurs przeznaczony jest dla Studentow realizujących projekt dyplomowy inżynierski z dr hab. Jan Franz.