Kierunek: Elektronika i telekomunikacja (WETI),
I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2019/2020 - zimowy (obecnie sem. 2)
 

Chemia budowlana (WCh)

I stopień - semestr II

Kierunek: Informatyka (WETI),
I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2019/2020 - zimowy (obecnie sem. 2)
Kierunek: Automatyka, cybernetyka i robotyka (WETI),
I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2019/2020 - zimowy (obecnie sem. 2)

Ćwiczenia rachunkowe z przedmiotu Chemia II

KURS FIZYKA 1 dla studentów sem.1 Wydziału Mechanicznego, dla kierunku: Inżynieria mechaniczno-medyczna, Studia I stopnia - inżynierskie, stacjonarne

Kurs zawiera materiały do ćwiczeń z fizyki dla Wydziału Chemii

Wykład z Fizyki dla studentów I roku Inżynierii Biomedycznej (WETI) w semestrze zimowym.

ETI - Informatyki - I stopień - II semestr

Materiały, zadania, testy do przedmiotu "Podstawy fizyki" prowadzonego dla studentów drugiego semestru Automatyki i Robotyki na Wydziale ETI.

Physics for GTM - Green Technologies and Monitoring, II semester (from Faculty of Chemistry)

Tematyką kursu są wybrane zagadnienia podstawowych działów fizyki