5 semestr

IBM FMed, ETI, PG.

Physics II

Lecture for Green Technologies and Monitoring

academic year 2020/2021, semester 2

Nazwa kursu: podstawy fizyki - ćwiczenia

2 sem.
kier. Automatyka, cybernetyka i robotyka (WETI)

FIZYKA CIAŁA STAŁEGO LABORATORIUM

dla Korozja (WCh), II stopnia, stacjonarne, 2020/2021 - letni

Field of study: Data Engineering;

Subject name: Basics of Physics;

Webinars, footages, assignments, tests and course materials.

Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia z fizyki
Kierunek studiów:  
Wydział: ETI
Poziom kształcenia: Studia I Stopnia
Forma studiów: Studia stacjonarne
Rok studiów: 1
Semestr studiów: 2
Start semestru: luty 2021
Rok akademicki realizacji przedmiotu: 2020/2021
Nazwa przedmiotu: Fizyka I
Kierunek studiów: Inżynieria Biomedyczna
Wydział: ETI
Poziom kształcenia: Studia I Stopnia
Forma studiów: Studia stacjonarne
Rok studiów: 1
Semestr studiów: 2
Start semestru: luty 2021
Rok akademicki realizacji przedmiotu: 2020/2021
Nazwa przedmiotu: Podstawy fizyki
Kierunek studiów: Informatyka
Wydział: ETI
Poziom kształcenia: Studia I Stopnia
Forma studiów: Studia stacjonarne
Rok studiów: 1
Semestr studiów: 2
Start semestru: luty 2021
Rok akademicki realizacji przedmiotu: 2020/2021
Nazwa przedmiotu: Fizyka
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja
Wydział: ETI
Poziom kształcenia: Studia I Stopnia
Forma studiów: Studia stacjonarne
Rok studiów: 1
Semestr studiów: 2
Start semestru: luty 2021
Rok akademicki realizacji przedmiotu: 2020/2021
Forma zajęć:  wykład
Fizyka Techniczna (laboratorium)
1 sem. I stopnia
kierunek studiów: Zarządzanie Inżynierskie (WZiE)
Physics I
Lecture for Green Technologies and Monitoring
academic year 2020/2021, semester 1

Kurs z Fizyki dla kierunków Biotechnologia oraz Zielone Technologie i Monitoring (Wydział Chemiczny), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, prowadzący Tomasz Wąsowicz

Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki PG00040437

(FIZYKA MEDYCZNA (WETI),

I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2018/2019 - zimowy (obecnie sem. 4))

Ćwiczenia rachunkowe z przedmiotu Chemia II

Kierunek: Elektronika i telekomunikacja (WETI),
I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2019/2020 - zimowy (obecnie sem. 2)
 

Kurs zawiera materiały do ćwiczeń z fizyki dla Wydziału Chemii