Kierunek: Korozja (WCh),

II stopnia, stacjonarne, 2021/2022 - letni (obecnie sem. 1)

LECTURE "Physics II - 2021/2022"

Kierunek:  Green Technology and Monitoring

Wydział Chemiczny

stopień I, semestr 2

Kierunek: Gospodarka przestrzenna (WA),

I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2018/2019 - zimowy (obecnie sem. 7)

Podstawy Fizyki dla studentów ACiR - I stopień - II semestr

LECTURE "Physics I - 2021/2022"
Kierunek:  Green Technology and Monitoring
Wydział Chemiczny
stopień I, semestr 1

Field of study: Data Engineering;

Subject name: Basics of Physics;

Webinars, footages, assignments, tests and course materials.

Nazwa przedmiotu: Podstawy fizyki
Kierunek studiów: Informatyka
Wydział: ETI
Poziom kształcenia: Studia I Stopnia
Forma studiów: Studia stacjonarne
Rok studiów: 1
Semestr studiów: 2
Start semestru: luty 2021
Rok akademicki realizacji przedmiotu: 2020/2021
Nazwa przedmiotu: Fizyka I
Kierunek studiów: Inżynieria Biomedyczna
Wydział: ETI
Poziom kształcenia: Studia I Stopnia
Forma studiów: Studia stacjonarne
Rok studiów: 1
Semestr studiów: 2
Start semestru: luty 2021
Rok akademicki realizacji przedmiotu: 2020/2021
Nazwa przedmiotu: Fizyka
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja
Wydział: ETI
Poziom kształcenia: Studia I Stopnia
Forma studiów: Studia stacjonarne
Rok studiów: 1
Semestr studiów: 2
Start semestru: luty 2021
Rok akademicki realizacji przedmiotu: 2020/2021
Forma zajęć:  wykład

5 semestr

IBM FMed, ETI, PG.

Ćwiczenia rachunkowe z przedmiotu Chemia II

Kierunek: Elektronika i telekomunikacja (WETI),
I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2019/2020 - zimowy (obecnie sem. 2)
 

Kurs zawiera materiały do ćwiczeń z fizyki dla Wydziału Chemii

Kierunek: Informatyka (WETI),
I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2019/2020 - zimowy (obecnie sem. 2)
Kierunek: Automatyka, cybernetyka i robotyka (WETI),
I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2019/2020 - zimowy (obecnie sem. 2)

Materiały, zadania, testy do przedmiotu "Podstawy fizyki" prowadzonego dla studentów drugiego semestru Automatyki i Robotyki na Wydziale ETI.