Fizyka Techniczna (laboratorium)
1 sem. I stopnia
kierunek studiów: Zarządzanie Inżynierskie (WZiE)

Ćwiczenia rachunkowe Fizyka 1 oraz Zagadnienia elementarne fizyki

dla ZiIP - Wydział Mechaniczny

Physics I
Lecture for Green Technologies and Monitoring
academic year 2020/2021, semester 1

Kurs z Fizyki dla kierunków Biotechnologia oraz Zielone Technologie i Monitoring (Wydział Chemiczny), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, prowadzący Tomasz Wąsowicz

Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki PG00040437

(FIZYKA MEDYCZNA (WETI),

I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2018/2019 - zimowy (obecnie sem. 4))

Ćwiczenia rachunkowe z przedmiotu Chemia II

Kierunek: Elektronika i telekomunikacja (WETI),
I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2019/2020 - zimowy (obecnie sem. 2)
 

Kurs zawiera materiały do ćwiczeń z fizyki dla Wydziału Chemii

Wykład z Fizyki dla studentów I roku Informatyki WETI - Tryb studiów: niestacjonarne

Wykład dla kierunku Geodezja i Kartografia WILiŚ,

sem.I, studia inżynierskie, 2020/2021

Wykład dla kierunku Transport WILiŚ,

sem.I, studia inżynierskie, 2020/2021

Wykład przeznaczony jest dla studentów I roku kierunku Zarządzanie Inżynierskie, Wydziału ZiE. Zajęcia odbywają się głównie w postaci webminariów w środy od godziny 19:00 do godziny 20:30 (90 minut).

Tematyką kursu są wybrane zagadnienia z podstawowych działów fizyki.

Fizyka współczesna

3 sem. kier. Informatyka, wydz. ETIObliczenia w fizyce i technice
5 sem. kier. Inżynieria Biomedyczna (Fizyka medyczna),
kier. międzywydziałowy

Kierunek: Informatyka (WETI),
I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2019/2020 - zimowy (obecnie sem. 2)
Kierunek: Automatyka, cybernetyka i robotyka (WETI),
I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2019/2020 - zimowy (obecnie sem. 2)

ETI - Informatyki - I stopień - II semestr

Materiały, zadania, testy do przedmiotu "Podstawy fizyki" prowadzonego dla studentów drugiego semestru Automatyki i Robotyki na Wydziale ETI.