Modeling projects for decision-making using AMPL

Field of study: Data Engineering;

Subject name: Basics of Physics;

Webinars, footages, assignments, tests and course materials.

Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki PG_00047937
Strumień: FIZYKA MEDYCZNA (WETI), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2022/2023 - zimowy (obecnie sem. 5)

Podstawy Fizyki dla studentów ACiR - I stopień - II semestr

Kurs "Fizyka I - 2022/2023"
Kierunek: Zielone Technologie
Wydział Chemiczny
stopień I, semestr 1

Introductory modeling for decision-making using AMPL

Fizyka współczesna

3 sem. kier. Informatyka, wydz. ETILECTURE "Physics II - 2021/2022"

Kierunek:  Green Technology and Monitoring

Wydział Chemiczny

stopień I, semestr 2

Kierunek: Gospodarka przestrzenna (WA),

I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2018/2019 - zimowy (obecnie sem. 7)

LECTURE "Physics I - 2021/2022"
Kierunek:  Green Technology and Monitoring
Wydział Chemiczny
stopień I, semestr 1
Nazwa przedmiotu: Podstawy fizyki
Kierunek studiów: Informatyka
Wydział: ETI
Poziom kształcenia: Studia I Stopnia
Forma studiów: Studia stacjonarne
Rok studiów: 1
Semestr studiów: 2
Start semestru: luty 2021
Rok akademicki realizacji przedmiotu: 2020/2021
Nazwa przedmiotu: Fizyka I
Kierunek studiów: Inżynieria Biomedyczna
Wydział: ETI
Poziom kształcenia: Studia I Stopnia
Forma studiów: Studia stacjonarne
Rok studiów: 1
Semestr studiów: 2
Start semestru: luty 2021
Rok akademicki realizacji przedmiotu: 2020/2021
Nazwa przedmiotu: Fizyka
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja
Wydział: ETI
Poziom kształcenia: Studia I Stopnia
Forma studiów: Studia stacjonarne
Rok studiów: 1
Semestr studiów: 2
Start semestru: luty 2021
Rok akademicki realizacji przedmiotu: 2020/2021
Forma zajęć:  wykład

Kurs z Fizyki dla kierunków Biotechnologia (Wydział Chemiczny), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, prowadzący Tomasz Wąsowicz

5 semestr

IBM FMed, ETI, PG.

Ćwiczenia rachunkowe z przedmiotu Chemia II

Kierunek: Elektronika i telekomunikacja (WETI),
I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2019/2020 - zimowy (obecnie sem. 2)
 

Kurs zawiera materiały do ćwiczeń z fizyki dla Wydziału Chemii