Kurs z przedsiębiorczości, sygnatury: NAN2E001 i FIZ2D004.

Przepływy ciepła

I stopień - VI semestr

Field of study: Data Engineering;

Subject name: Basics of Physics;

Webinars, footages, assignments, tests and course materials.

Kurs Biofizyki dla studentów IV Inżynierii Biomedycznej

Biophysics for Biomedical Engineering (4th semester) + Erasmus students

Kurs "Fizyka II - 2023/2024"
Kierunek: Gospodarka Przestrzenna
Wydział Architektury
stopień I, semestr 7

Kurs do przedmiotu Promieniotwórczość w medycynie VI sem 

Kurs z Fizyki dla kierunku Biotechnologia (Wydział Chemiczny), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, prowadzący Tomasz Wąsowicz

Fizyka współczesna

3 sem. kier. Informatyka, wydz. ETIModeling projects for decision-making using AMPL

Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki PG_00047937
Strumień: FIZYKA MEDYCZNA (WETI), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2022/2023 - zimowy (obecnie sem. 5)

Podstawy Fizyki dla studentów ACiR - I stopień - II semestr

Kurs "Fizyka I - 2022/2023"
Kierunek: Zielone Technologie
Wydział Chemiczny
stopień I, semestr 1

Introductory modeling for decision-making using AMPL