Kierunek: Gospodarka przestrzenna (WA),

I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2018/2019 - zimowy (obecnie sem. 7)

LECTURE "Physics I - 2021/2022"
Kierunek:  Green Technology and Monitoring
Wydział Chemiczny
stopień I, semestr 1

Wydział ZiE Kierunek: Zarządzanie inżynierskie ,
I stopnia - inżynierskie, niestacjonarne, 1 semestr

Fizyka współczesna

3 sem. kier. Informatyka, wydz. ETIWykład dla kierunku Geodezja i Kartografia WILiŚ,

sem.I, studia inżynierskie, 2021/2022

Obliczenia w fizyce i technice
5 sem. kier. Inżynieria Biomedyczna (Fizyka medyczna),
kier. międzywydziałowy

Wykład dla kierunku Transport WILiŚ,

sem.I, studia inżynierskie, 2021/2022

5 semestr

IBM FMed, ETI, PG.

Field of study: Data Engineering;

Subject name: Basics of Physics;

Webinars, footages, assignments, tests and course materials.

Ćwiczenia rachunkowe z przedmiotu Chemia II

Kierunek: Elektronika i telekomunikacja (WETI),
I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2019/2020 - zimowy (obecnie sem. 2)
 

Kurs zawiera materiały do ćwiczeń z fizyki dla Wydziału Chemii

Kierunek: Informatyka (WETI),
I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2019/2020 - zimowy (obecnie sem. 2)
Kierunek: Automatyka, cybernetyka i robotyka (WETI),
I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2019/2020 - zimowy (obecnie sem. 2)

Materiały, zadania, testy do przedmiotu "Podstawy fizyki" prowadzonego dla studentów drugiego semestru Automatyki i Robotyki na Wydziale ETI.