Kurs tymczasowy do organizacji pracy w ramach powstającej pracy dyplomowej,