Kursy Wydziału Chemicznego

Laboratorium z Chemii Organicznej,

Wybór preparatów, zaliczanie wejściówek, pokazy filmowe, komentarze do filmów, dyskusja, testy

Laboratorium z Chemii Organicznej,

Wybór preparatów, zaliczanie wejściówek, pokazy filmowe, komentarze do filmów, dyskusja, testy

Laboratorium z Chemii Organicznej,

Wybór preparatów, zaliczanie wejściówek, pokazy filmowe, komentarze do filmów, dyskusja, testy

Laboratorium z Chemii Organicznej,

Wybór preparatów, zaliczanie wejściówek, pokazy filmowe, komentarze do filmów, dyskusja, testy

 

Laboratorium z Chemii Organicznej,

Wybór preparatów, zaliczanie wejściówek, pokazy filmowe, komentarze do filmów, dyskusja, testy

Laboratorium z Chemii Organicznej,

Wybór preparatów, zaliczanie wejściówek, pokazy filmowe, komentarze do filmów, dyskusja, testy

  1. Energia wodna (energia przepływu wód, energia różnic poziomów wód, energia fal, energia pływów, energia prądów)
  2. Energia słoneczna (niskotemperaturowe i wysokotemperaturowe systemy wykorzystania energii słonecznej, systemy aktywne i pasywne, systemy zdecentralizowane, systemy scentralizowane, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne)
  3. Energia wiatrowa (siła nośna, moc elektrowni wiatrowej, farmy wiatrowe onshore i offshore)
  4. Energia geotermalna (zasoby energii geotermalnej, pompy ciepła)
  5. Biopaliwa stałe, ciekłe i gazowe (drewno energetyczne, słoma, biodiesel, bioetanol, biometanol, biowodór, biogaz, gaz drzewny)
  6. Magazynowanie energii (technologie mechanicznego, elektrochemicznego, elektrycznego, chemicznego i cieplnego akumulowania energii, energetyka wodorowa, ogniwa galwaniczne, ogniwa paliwowe, kondensatory elektrochemiczne)
  7. Konwencjonalne źródła energii (węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny)
  8. Energetyka jądrowa (zasada działania, budowa rdzenia elektrowni jądrowej, rodzaje reaktorów jądrowych, energia jądrowa w Polsce)
  9. Skażenie środowiska naturalnego
 

Student powinien prawidłowo dobierać narzędzia programistyczne i statystyczne w celu dokonania analizy uzyskanych wyników pomiarów. Celem przedmiotu jest równiez nabycie przez studenta umiejętności łączenia komputera on-line z aparaturą kontrolno - pomiarową oraz gromadzenia danych.

Microbiology interactive lectures are dedicated to those who are interested in the role of microorganisms on our planet and their interaction with other living organisms and inorganic elements as well as more complex chemical compounds.

Seminarium dyplomowe TPKiMF

The online repository will be used to teach students by presenting them lectures about variable aspects of microscopy techniques used in environmental monitoring.