Kursy Wydziału Chemicznego

W ramach niniejszego kursu organizowane będą kolejne etapy konkursu Wygraj Indeks na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. 

Cykl wykładów dla przedmiotu "Technologia kosmetyków"

nazwa przedmiotu: Filozofia
- tryb studiów  - stacjonarne
- stopień studiów - I stopnia - inżynierskie
- kierunek studiów: Technologia chemiczna (WCh)

nazwa przedmiotu: Filozofia
- tryb studiów  - stacjonarne
- stopień studiów - I stopnia - inżynierskie
- kierunek studiów: Biotechnologia(WCh)

Kurs dla międzywydziałowego kierunku Inżynieria Materiałowa, semestr 5, przedmiot Inżynieria polimerów

Cel: poznanie zależności pomiędzy strukturą a właściwościami materiałów polimerowych

Kurs dotyczy zagadnień inżynierii materiałowej, elektrochemii, fizykochemii nanotechnologii materiałów stosowanych w budowaniu urządzeń elektrochemicznych do magazynowania i konwersji energii w urządzeniach. Prowadzony jest w języku angielskim.

Wykład przeznaczony dla studentów kierunku IBM II st.

 Prowadzący prof. dr hab.inż. Anna Lisowska-OLeksiak

Wykład z przedmiotu Przewodzące Materiały Organiczne przeznaczony dla studentów kierunku IBM I stopnia, sem. VII.

 

Analiza instrumentalna i opracowanie wyników (Technologia Chemiczna i Chemia Budowlana) - wykład

Kurs łączony z chemii ogólnej  dla inżynierii Materiałowej i Chemii Budowlanej inż.    

Kierunek: Inżynieria Materiałowa (Studia II Stopnia - Semestr II)

Specjalność: Inżynieria Materiałów Polimerowych

Rok Akademicki: 2021/2022

WYKŁAD: prof. dr hab. inż. Janusz Datta - E-MAIL: janusz.datta@pg.edu.pl

LABORATORIUM: dr inż. Marcin Włoch - E-MAIL: marcin.wloch@pg.edu.pl

Seria wykładów prowadzona przez chętnych wykładowców z Katedry Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii na temat bieżących spraw naukowych z dziedziny Biotechnologii. Wykłady obejmują bieżący zakres zagadnień związanych z nomenklaturą oraz zastosowaniem najnowszych osiągnięć zarówno symulacji obliczeniowych proces biotechnologicznych jak udanych działań na polu eksperymentalnym. Aspekty bioetyczne oraz przepisy legislacyjne również w niewielkim stopniu obejmują zakres wykładów. Z aspektów technicznych warto podkreślić możliwość zapoznania się słuchaczy ze zmianą skali procesów biotechnologicznych podyktowaną względami ekonomicznymi oraz wdrożeniowymi. Jak sam nazwa przedmiotu wskazuje, wykłady dotyczą głównie mikroorganizmów przydatnych w procesach ogólnie ujmując technologicznych z różnych gałęzi przemysłu, począwszy od chemicznego, farmaceutycznego czy żywnościowego. Ponadto zagadnienia zastosowania Biotechnologii w ochronie środowiska oraz w aplikacjach medycznych zarówno pod kątem naukowo-rozwojowym jak i aplikacyjnym są także uwzględnione.

Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I Stopnia - Semestr I

Kierunek: Inżynieria Materiałowa (Studia I Stopnia - Semestr V)

Specjalność: Inżynieria Materiałów Polimerowych

Rok akademicki: 2021/2022

WYKŁAD: prof. dr hab. inż. Janusz Datta

SEMINARIUM: dr inż. Ewa Głowińska

 

Kierunek: Inżynieria Materiałowa (Studia I Stopnia - Semestr V)

Rok Akademicki: 2021/2022

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Ewa Głowińska (Chemia C, p. 204)