Kursy Wydziału Chemicznego

Dla kierunku Korozja na II stopniu studiów (2 semestr)

Nuclear Power is a course for student II degree in full-time studies at Chemistry Faculty, majoring in Green Technology and Monitoring.

Energetyka jądrowa dla studentów  II st. studiów stacjonarnych Wydziału Chemicznego, kierunek Zielone Technologie i Monitoring

Prowadzący: dr inż. Anita Richert-Kaźmierska (Wydział Zarządzania i Ekonomii)

Kurs przeznaczony dla VI semestru na kierunku Konserwacja i Degradacja Materiałów. Zawiera materiały dotyczące wykładów jak i zajęć laboratoryjnych.

Zapoznanie studentów I roku (sem 1) kierunku Inżynieria Materiałowa ze znaczeniem materiałów w rozwoju społecznym, kulturowym i technicznym. Przedstawienie aktualnych osiągnięć inżynierii materiałowej.

Kurs przeznaczony dla studentów V semestru kierunku Inżynieria Materiałowa specjalność Inżynieria Materiałów Polimerowych. Celem kursu jest pomoc w nabyciu umiejętności posługiwania się anglojęzycznymi artykułami naukowymi i opracowaniami technologicznymi z dziedziny inżynierii materiałowej polimerów oraz nauczenie prezentowania w języku angielskim założeń i wyników własnych prac.

  • Informacje dotyczące laboratorium dyplomowego oraz pracy dyplomowej
  • Studenci realizujący dyplom w Katedrze Technologii Polimerów pod opieką:

     dr hab. inż. Janusz Datta (Chemia C, pokój 211)

Kierunek: Technologia Chemiczna (Studia I Stopnia - Semestr VII)

Specjalność: Technologia Organiczna

Rok Akademicki: 2018/2019

Kierunek: Inżynieria Materiałowa (Studia II Stopnia - Semestr II)

Specjalność: Inżynieria Materiałów Polimerowych

Rok akademicki: 2018/2019

prof. dr hab. inż. Janusz Datta (Chemia C, p. 211)

Materiały pomocnicze do ćwiczeń rachunkowych - wzory, treści zadań, pytania testowe, trochę teorii z Chemii Fizycznej (elektrochemia, kinetyka i zjawiska powierzchniowe)

Kierunek - Technologie Ochrony Środowiska, semestr III. Na kursie przedstawiane będą definicje podstawowych pojęć, wzory z termodynamiki, kinetyki i równowag fazowych. Przygotowane będą zadania i pytania na różnym stopniu trudności.

Materiały pomocnicze dla studentów

Inżynieria polimerów !! semestr 2 mgr

Trwałość wyrobów z tworzyw sztucznych - analiza zawodności

Reologia i zużycie

Materiały polimerowe o specjalnych właściwościach

Nowe technologie materiałowe - semestr 3 mgr

Kierunek: Inżynieria Materiałowa (Studia I Stopnia - Semestr V)

Rok Akademicki: 2018/2019

prof. dr hab. inż. Janusz Datta (Chemia C, p. 211)

Kierunek - Chemia, semestr 5. Zadania, testy sprawdzające wiedzę, teoria dotycząca kinetyki reakcji chemicznych jak i zjawisk fizycznych towarzyszącym procesom katalitycznym.

Kurs dla semestru pierwszego studiów II stopnia kierunku Inżynieria Materiałowa specjalność Inżynieria materiałów polimerowych Kurs dotyczy materiałów polimerowych o szczególnych właściwościach do zastosowań np. w elektronice i w medycynie.