Kursy Wydziału Chemicznego

STRESZCZENIA KOMUNIKATÓW UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH PRZY WYDZIALE CHEMICZNYM POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

Laboratorium z Chemii Organicznej,

Wybór preparatów, zaliczanie wejściówek, pokazy filmowe, komentarze do filmów, dyskusja, testy

Laboratoria z przedmiotu Modyfikacje związków wielkocząsteczkowych

Laboratorium fizyczne 2 sem Biotechnologia WCh

Kurs przygotowujący studentów kierunku BIOTECHNOLOGIA (studia I stopnia) semestru IV (semestr letni) do kolokwiów z przedmiotu Laboratorium z chemii fizycznej. Zawiera wymagania wraz z materiałami dodatkowymi oraz wytyczne do opracowania zagadnień.

Prowadząca: dr Aneta Panuszko

Test  zaliczeniowy z genetyki człowieka 10.06.2020

 Course for 3rd degree students of Chemical Technology

Obligatory course for 3rd degree students from Chemical Technologies.

Egzamin zdalny z inżynierii genetycznej 23.06.2020 13.15

Kurs przeznaczony jest dla studentów II stopnia nauczania, kierunek: Biotechnologia, specjalność: Technologia, Biotechnologia i Analiza Żywności

The lecture will be devoted to inorganic designing of chemical processes and ecological aspects of these processes. The series of lectures will start with a discussion on the principles of green chemistry and green engineering. Other issues will include risk assessment and environmental fate analysis, design and development of inorganic chemical processes. Work without organic solvents. Principles of particle size reduction and flotation. Solid catalysts, their function and application. Solid acids and bases. Agrochemistry and fertilizer production - alternative agriculture. Metallurgy and heavy metals, including lead, zinc and iron metallurgy. Separation techniques in chemical and environmental technology. Surface chemistry and its importance in chemical and environmental technology. Green nanoparticles and their synthesis.

Next lecture on environmental biology.

Kolejny wykład z genetyki człowieka.

Description of the subject in accordance with the subject card PG_00037594