Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z nowoczesnymi, molekularnymi metodami stosowanymi w diagnostyce medycznej oraz nabycie umiejętności posługiwania się programami do obróbki danych z poziomu DNA.

Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów II stopnia realizujących zajęcia w semestrze 2 lub 3 w roku akademickim 2022/2023.

W ramach tego kursu będzie realizowany przedmiot humanistyczno-społeczny Społeczna rola żywności i żywienia.

Za kurs odpowiada dr inż. Izabela Sinkiewicz, prof. PG.

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z nowoczesnymi, molekularnymi metodami stosowanymi w diagnostyce medycznej.

Biologia komórki nowotworowej - seminarium (2021/2022)

Biologia komórki nowotworowej - laboratorium (2021/2022)

Biologia komórki nowotworowej - wykład (2021/2022)

Kurs dotyczy podstawowych metod i technik diagnostycznych stosowanych w mikrobiologii, relacji pomiędzy mikroorganizmami i środowiskiem człowieka z elementami patogenezy.

Wykład będzie prowadzony w formie stacjonarnej na PG. Zagadnienia i materiały do wykładu oraz informacje związane z kursem będą umieszczane na portalu e-nauczania.

Prowadzący przedmiot: dr hab. Beata Krawczyk, prof. uczelni