Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z nowoczesnymi, molekularnymi metodami stosowanymi w diagnostyce medycznej.

Biologia komórki nowotworowej - seminarium (2021/2022)

Biologia komórki nowotworowej - laboratorium (2021/2022)

Biologia komórki nowotworowej - wykład (2021/2022)

Kurs dotyczy podstawowych metod i technik diagnostycznych stosowanych w mikrobiologii, relacji pomiędzy mikroorganizmami i środowiskiem człowieka z elementami patogenezy.

Wykład będzie prowadzony w formie stacjonarnej na PG. Zagadnienia i materiały do wykładu oraz informacje związane z kursem będą umieszczane na portalu e-nauczania.

Prowadzący przedmiot: dr hab. Beata Krawczyk, prof. uczelni