Chemia II. Zajęcia laboratoryjne ilustrujące materiał z chemii przedstawiony w trakcie wykładu i ćwiczeń w semestrze I.

Materiały dydaktyczne do laboratorium z przedmiotu Termodynamika dla studentów kierunku Inżynieria Materiałowa (studia I-ego stopnia, semestr IV).

Uzupełnienie, przećwiczenie wybranych zagadnień klas związków chemicznych przedstawionych podczas wykładu.

BIOKOROZJA (C:IM51CHS)Specjalność: Inżynieria korozyjna (WCh), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne

Zakres kursu dotyczy najważniejszych klas związków organicznych z uwzględnieniem ich budowy, reaktywności, właściwości fizykochemicznych.

Laboratorium z przedmiotu chemia IV

Materiały dydaktyczne do wykładu z termodynamiki dla studentów kierunku Inżynieria Materiałowa (studia I-ego stopnia) semestru IV