Kurs obejmuje materiał pierwszego semestru ćwiczeń do przedmiotu Chemia Fizyczna dla studentów kierunku studiów Chemia (I stopień, semestr III) na Wydziale Chemicznym w postaci prezentacji oraz umożliwia kontakt z prowadzącym za pomocą czatu.

Materiał obejmuje dwa bloki zagadnień: (I) Termodynamika i termochemia oraz (II) Równowagi fazowe i chemiczne.

Prowadzący: dr hab. inż. Piotr Bruździak, prof. PG

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami chemii nieorganicznej - właściwościami pierwiastków i ich związków, występowaniem w przyrodzie, przerobem i zastosowaniem. Część I. Typy reakcji chemicznych - reakcje przeniesienia, elektronu, reakcje przeniesienia protonu i reakcje przeniesienia ligandów. Pierwiastki bloku p

W ramach niniejszego kursu realizowane będą zajęcia z przedmiotu Modelowanie w chemii dla kierunku Chemia (V sem., I st., WCh).

Kurs zawiera materiały do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu chemia fizyczna (laboratorium) dla studentów kierunku Chemia (studia I stopnia) semestru III (semestr zimowy) roku akademickiego 2022/2023.

BHiP - wykład (2021/2022)

Kurs obejmuje materiał pierwszego semestru ćwiczeń do przedmiotu Chemia Fizyczna dla studentów kierunku studiów Chemia (I stopień, semestr III) na Wydziale Chemicznym w postaci prezentacji oraz umożliwia kontakt z prowadzącym za pomocą czatu.

Materiał obejmuje dwa bloki zagadnień: (I) Termodynamika i termochemia oraz (II) Równowagi fazowe i chemiczne.

Prowadzący: dr hab. inż. Piotr Bruździak, prof. PG

Kurs zawiera materiały do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu chemia fizyczna (laboratorium) dla studentów kierunku Chemia (studia I stopnia) semestru III (semestr zimowy) roku akademickiego 2021/2022.

Surowce mineralne - seminarium grupa I, kierunek Chemia I st, sem V