Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami chemii nieorganicznej - właściwościami pierwiastków i ich związków, występowaniem w przyrodzie, przerobem i zastosowaniem. Część I. Typy reakcji chemicznych - reakcje przeniesienia, elektronu, reakcje przeniesienia protonu i reakcje przeniesienia ligandów. Pierwiastki bloku p

Kurs zawiera materiały do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Chemia Fizyczna (laboratorium) dla studentów kierunku Chemia (studia I stopnia) semestru IV (semestr letni) roku akademickiego 2021/2022.

Kurs jest przeznaczony dla studentów kierunku Chemia,  I st. semestr 4.

Poznanie i zrozumienie procesów zachodzących w trzech systemach środowiskowych (atmosferze, hydrosferze i geosferze). Ocena wpływu działalności człowieka na środowisko oraz zdefiniowanie zagrożeń związanych z zakłóceniami równowagi środowiskowej. Wyjaśnienie zmian zachodzących w środowisku i zjawisk powstających na skutek rozwoju cywilizacji – omówienie zanieczyszczeń poszczególnych ekosystemów oraz analiza możliwości ochrony ekosystemów przed zanieczyszczeniami

BHiP - wykład (2021/2022)

Kurs obejmuje materiał pierwszego semestru ćwiczeń do przedmiotu Chemia Fizyczna dla studentów kierunku studiów Chemia (I stopień, semestr III) na Wydziale Chemicznym w postaci prezentacji oraz umożliwia kontakt z prowadzącym za pomocą czatu.

Materiał obejmuje dwa bloki zagadnień: (I) Termodynamika i termochemia oraz (II) Równowagi fazowe i chemiczne.

Prowadzący: dr hab. inż. Piotr Bruździak, prof. PG

Kurs zawiera materiały do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu chemia fizyczna (laboratorium) dla studentów kierunku Chemia (studia I stopnia) semestru III (semestr zimowy) roku akademickiego 2021/2022.

Surowce mineralne - seminarium grupa I, kierunek Chemia I st, sem V

Surowce mineralne, seminarium gr II,

15h semestr letni 2020/2021, kierunek Chemia, st. I, sem V

Laboratorium z Chemii Organicznej dla kierunku Chemia sem. VI

semestr letni 2020/2021

prowadzący: dr inż. Monika Gensicka-Kowalewska