Kurs jest przeznaczony dla studentów kierunku Chemia I st. semestr 4 oraz dla studentów kierunku Korozja I st. semestr 4.

Poproszę układ 15 tematów.

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z budową i właściwościami alkanów, cykloalkanów, halogenków alkilowych i alkoholi, ich stereochemią oraz reakcjami jakim ulegają.

Omówienie struktury i reaktywności poszczególnych klas związków organicznych. Uzupełnienie zajęć prowadzonych za pośrednictwem Skype, link do grupy: https://join.skype.com/iRcKRM7HBb80

Ćwiczenia z chemii organicznej dla kierunku Chemia sem. IV - grupa dla powtarzających przedmiot. Prowadzący: dr inż. Monika Gensicka-Kowalewska

Kurs zawiera materiały do kolokwiów z przedmiotu chemia fizyczna (laboratorium) dla studentów kierunku Chemia (studia I stopnia) semestru IV (semestr letni).