BHiP - wykład (2021/2022)

Kurs obejmuje materiał pierwszego semestru ćwiczeń do przedmiotu Chemia Fizyczna dla studentów kierunku studiów Chemia (I stopień, semestr III) na Wydziale Chemicznym w postaci prezentacji oraz umożliwia kontakt z prowadzącym za pomocą czatu.

Materiał obejmuje dwa bloki zagadnień: (I) Termodynamika i termochemia oraz (II) Równowagi fazowe i chemiczne.

Prowadzący: dr hab. inż. Piotr Bruździak, prof. PG

Kurs zawiera materiały do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu chemia fizyczna (laboratorium) dla studentów kierunku Chemia (studia I stopnia) semestru III (semestr zimowy) roku akademickiego 2021/2022.

W ramach niniejszego kursu realizowane będą zajęcia z przedmiotu Modelowanie w chemii dla kierunku Chemia (V sem., I st., WCh).

Surowce mineralne - seminarium grupa I, kierunek Chemia I st, sem V

Surowce mineralne, seminarium gr II,

15h semestr letni 2020/2021, kierunek Chemia, st. I, sem V

Laboratorium z Chemii Organicznej dla kierunku Chemia sem. VI

semestr letni 2020/2021

prowadzący: dr inż. Monika Gensicka-Kowalewska

 

Kurs kierowany dla wszystkich studentów pierwszego roku kierunku Chemia 2020/2021

Opiekun roku: Dr inż. Monika Gensicka-Kowalewska