Celem kursu jest zaznajomienie studentów z budową i właściwościami alkanów, cykloalkanów, halogenków alkilowych i alkoholi, ich stereochemią oraz reakcjami jakim ulegają.

Omówienie struktury i reaktywności poszczególnych klas związków organicznych.

Ćwiczenia z chemii organicznej dla kierunku Chemia sem. IV - grupa dla powtarzających przedmiot. Prowadzący: dr inż. Monika Gensicka-Kowalewska

Kurs zawiera materiały do kolokwiów z przedmiotu chemia fizyczna (laboratorium) dla studentów kierunku Chemia (studia I stopnia) semestru IV (semestr letni).