Surowce mineralne - 15h wykład, kierunek Chemia, Ist, V semestr

 

 

Surowce mineralne - seminarium grupa I, kierunek Chemia I st, sem V

Surowce mineralne, seminarium gr II,

15h semestr letni 2020/2021, kierunek Chemia, st. I, sem V

Laboratorium z Chemii Organicznej dla kierunku Chemia sem. VI

semestr letni 2020/2021

prowadzący: dr inż. Monika Gensicka-Kowalewska

 

Kurs obejmuje materiał drugiego semestru ćwiczeń do przedmiotu Chemia Fizyczna dla studentów kierunku studiów Chemia (I stopień, semestr IV) na Wydziale Chemicznym

Kurs zawiera materiały do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu chemia fizyczna (laboratorium) dla studentów kierunku Chemia (studia I stopnia) semestru IV (semestr letni) roku akademickiego 2020/2021.

Kurs z ekonomii dla studentów kierunku Chemia sem. 4. Zapraszam serdecznie - poznawać będziemy podstawy racjonalnego wyboru, rachunek ekonomiczny w przedsiębiorstwie oraz jego makroekonomiczne otoczenie. 

Kurs jest przeznaczony dla studentów kierunku Chemia,  I st. semestr 4.

Poznanie i zrozumienie procesów zachodzących w trzech systemach środowiskowych (atmosferze, hydrosferze i geosferze). Ocena wpływu działalności człowieka na środowisko oraz zdefiniowanie zagrożeń związanych z zakłóceniami równowagi środowiskowej. Wyjaśnienie zmian zachodzących w środowisku i zjawisk powstających na skutek rozwoju cywilizacji – omówienie zanieczyszczeń poszczególnych ekosystemów oraz analiza możliwości ochrony ekosystemów przed zanieczyszczeniami