Laboratorium do przedmiotu "Materiały biozgodne i specjalnego przeznaczenia" realizowane dla VI sem. kierunku Inżynieria Biomedyczna, specjalność Chemia w medycynie.

Zdalny test zaliczający z przedmiotu Materiały Czujnikowe

Wykład z przedmiotu Materiały Biozgodne i Specjalnego Przeznaczenia dedykowany dla studentów V semestru międzywydziałowego kierunku Inżynieria Biomedyczna.