Kurs zawiera prezentacje i opisy doświadczeń przeprowadzanych w trakcie laboratoriów z przedmiotu Materiałoznawstwo. 

Wykład z przedmiotu Materiały Biozgodne i Specjalnego Przeznaczenia dedykowany dla studentów V semestru międzywydziałowego kierunku Inżynieria Biomedyczna.

Laboratorium dla V semestru kierunku Inżynieria Biomedyczna, specjalność Chemia w medycynie