Cykl wykładów obejmujących pełen materiał wykładowy dla studentów z przedmiotu "CHEMISTRY AND TECHNOLOGY OF DISPRESED SYSTEMS"